Транспортні системи та технології перевезень

Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Видання внесено до Категорiї Б «Переліку наукових фахових видань України» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року; технічні науки).

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук

Члени редколегії: доктори технічних наук Маріанна Яцина (Польща), Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (056) 793-19-13, (099) 555-80-69

E-mail: n.berezovy@gmail.com

Анонси

 
Жодних анонсів не було опубліковано.
 
Більше анонсів...