Транспортні системи та технології перевезень

Збірник наукових праць Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Рік заснування: 2011

Проблематика: висвітлення результатів наукових досліджень у сфері формування та забезпечення ефективної роботи складових елементів транспортного комплексу, розвитку його матеріально-технічної бази, удосконалення технологій експлуатаційної, вантажної та комерційної роботи транспорту

ISSN: 2222-419Х (Print)

ISSN: 2313-8688 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 17328-6098Р від 14.10.2010

Видання внесено до Категорiї Б «Переліку наукових фахових видань України» (наказ Міністерства освіти і науки України № 409 від 17.03.2020 року; технічні науки).

Галузь науки: технічні науки

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Головний редактор: Бобровський Володимир Ілліч, доктор технічних наук

Відповідальний секретар: Березовий Микола Іванович, кандидат технічних наук

Члени редколегії: доктори технічних наук Маріанна Яцина (Польща), Т. В. Бутько, І. В. Жуковицький, Д. М. Козаченко, Д. В. Ломотько, Є. В. Нагорний, В. В. Скалозуб, доктор фізико-математичних наук В. І. Гаврилюк.

Адреса редакції: вул. Лазаряна, 2, Дніпро, Україна, 49010

Тел.: (056) 793-19-13, (099) 555-80-69

E-mail: n.berezovy@gmail.com

Анонси

 

Готується 19-й випуск збірника статей

 

Шановні колеги!

Збірник наукових праць «Транспортні системи та технології перевезень» оголошує набір статей у випуск №19 (2020), який вийде у липні 2020 року.


Вимоги до наукової статті

Стаття має бути написана українською, російською або англійською мовою. Наукові матеріали та результати досліджень, що висвітлюються у праці, повинні відповідати тематичній спрямованості видання. Оформлення статті має строго відповідати вимогам, що висуваються редакційною колегією (правила оформлення статті).


Важливі дати

Публікація випуску №19 (2020)

липень 2020 року

Кінцева дата подачі назви статті та авторів для формування та узгодження змісту збірника

30 травня 2020 року

Кінцева дата подачі тексту наукової статті із супровідними документами (авторський договір, рецензія тощо)

15 червня 2020 року

Повідомлення про прийняття / відхилення наукової статті

7 днів після подання статті


Контактна інформація

Відповідальний секретар: Березовий Микола Іванович

Моб. (068) 850 96 95, (099) 555 80 69

E-mail: n.berezovy@gmail.com

Завантажити запрошення

 
Опубліковано: 2020-04-29
 
Більше анонсів...