Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

Афанасов Андрій Михайлович, Український державний університет науки і технологій, Україна

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРУ

Микола Іванович Березовий, Український державний університет науки і технологій, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Коробйова Руслана Геннадіївна, Український державний університет науки і технологій, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Marianna Jacyna, Poland

Тетяна Василівна Бутько, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна

Кириченко Ганна Іванівна, Державний університет інфраструктури та технологій, Україна

Ігор Володимирович Жуковицький, Український державний університет науки і технологій, Україна

Дмитро Миколайович Козаченко, Український державний університет науки і технологій, Україна

Денис Вікторович Ломотько, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна

Владислав Васильович Скалозуб, Український державний університет науки і технологій, Україна

Володимир Ілліч Гаврилюк, Український державний університет науки і технологій, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ОНЛАЙН-ВЕРСІЮ ЖУРНАЛУ

Вячеслав Віталійович Малашкін, Український державний університет науки і технологій, Україна