Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

 1. Володимир Ілліч Бобровський, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

 1. Руслана Геннадіївна Коробйова, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

 1. Тетяна Василівна Бутько, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна
 2. Ігор Володимирович Жуковицький, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 3. Дмитро Миколайович Козаченко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 4. Денис Вікторович Ломотько, Українська державна академія залізничного транспорту, Україна
 5. Євген Васильович Нагорний, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна
 6. Виктор Яковлевич Негрей, Білоруський державний університет транспорту, Білорусь
 7. Владислав Васильович Скалозуб, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна
 8. Володимир Ілліч Гаврилюк, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ОНЛАЙН-ВЕРСІЮ ЖУРНАЛУ

 1. Вячеслав Віталійович Малашкін, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Україна