Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛУ

Володимир Ілліч Бобровський, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР

Микола Іванович Березовий, Завідувач кафедри "Транспортні вузли" Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна, Ukraine

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ

Marianna Jacyna, Poland

Тетяна Василівна Бутько, Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

Ігор Володимирович Жуковицький, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

Дмитро Миколайович Козаченко, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

Денис Вікторович Ломотько, Українська державна академія залізничного транспорту, Ukraine

Євген Васильович Нагорний, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

Владислав Васильович Скалозуб, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

Володимир Ілліч Гаврилюк, Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ОНЛАЙН-ВЕРСІЮ ЖУРНАЛУ

Вячеслав Віталійович Малашкін, Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine