ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ПОТУЖНОСТІ ВАГОНОПОТОКІВ НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307335

Ключові слова:

вагонопотік, план формування, параметр накопичення, закон розподілення

Анотація

Вирішити задачу удосконалення системи організації вагонопотоків в поїзда при сучасному рівні інформаційного забезпечення неможливо без створення інформаційно-управляючої системи, яка буде інтегрувати у єдиний інформаційно–обчислювальний простір найбільш важливих оптимізаційних задач, що охоплюють всі рівні управління процесом вантажних перевезень на залізничному транспорті, таких як розрахунок маршрутизації вагонопотоків з навантажених і порожніх вагонів, розрахунок плану формування вантажних поїздів на полігоні опорних технічних станцій, розрахунок плану формування місцевих поїздів в районах місцевої роботи та побудова коригованих оперативних планів роботи станцій.

Агресія російської федерації проти України докорінно змінила систему роботи залізничного транспортну України. Обсяги перевезення вантажів залізничним транспортом під час проведення військових дій на сході України зменшилися у 2022 році на 37 %, однак вже у 2023 році почалося зростання перевезення деяких видів вантажів, зокрема, зернових вантажів, мінеральних будівельних матеріалів, небезпечних наливних вантажів, військової техніки. Перевезення вантажів залізницями України, особливо в період військових дій, здійснюються не рівномірно на протязі тривалого періоду часу і мають коливання потужності вагонопотоків. Оновлені напрямки їх слідування, які залежать від технічного стану залізничної інфраструктури на даний період, приводять для зміни напрямку слідування вагонопотоків і, як слідство, організації їх в поїзда за планом формування на технічних станціях.

Проведеними дослідженнями встановлено, що потужності вагонопотоків є випадковими величинами, тому доцільно для їх описання використовувати методи математичної статистики, а для прогнозування роботи з ними - методи моделювання. Ті вагонопотоки, які прибувають на сортувальну станцію більш за все попадають під геометричний закон розподілу випадкової величини в залежності від потужності напрямку прибуття, що оказує значний вплив на параметр накопичення по станції.

Коливання потужності вагонопотоків досить значні і залежать від достатньо великої кількості факторів. Для оперативного планування роботи сортувальної станцій потрібно брати характеристики поточного стану або вибірки даних за короткі періоди (декада, тиждень), тобто слід постійно аналізувати дані з АСК ВП УЗ – Є, тому, дослідження потужності вагонопотоків по технічній станції в період зміни їх напрямків є актуальною задачею і може використовуватися для корегування відправницької маршрутизації і плану формування одногрупних та групових вантажних поїздів.

Посилання

Вернигора Р. В., Папахов О. Ю., Логвінова Н. О. Математична модель перевезення сировини та готової продукції підприємств гірничо-металургійного комплексу за залізничними напрямками з паралельними ходами. Науковий Вісник НГУ. 2013. № 3 (135). С. 93–102.

Нагорний Є. В., Альошинський Є. С. Економіко-математична модель функціонування логістичного ланцюга транспортного комплексу «Сортувальна станція-прилеглі ділянки». Зб. наук. праць ХарДАЗТ. 2000. № 42. С. 51–57.

Нагорный Е. В., Алешинский Е. С. Моделирование функционирования комплекса «Сортировочная станция-прилегающие участки» с помощью сетей. Информационно - управляющие системы на железнодорожном транспорте. 2000. № 2. С. 98–103.

Удосконалення технології організації вагонопотоків шляхом формування автоматизованої системи розрахунку і забезпечення виконання плану формування поїздів / С. В. Панченко та ін. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2017. № 3 (233). С. 136–142.

Литвинов А. Л. Теорія систем масового обслуговування : навч. посіб. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова : ХНУМГ ім. О. М. Бекет., 2018. 141 с.

Лаврухін О. В., Митрофанова О. В. Удосконалення автоматизованої технології оперативного планування роботи залізничної станції. Зб. наук. праць Української державної академії залізничного транспорту. 2014. № 144. С. 35–39.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України. ЦД-0053 . Наказ Укрзалізниці від 29.12.2004 №1028 – ЦЗ. Київ : ТОВ «Швид. рух», 2005. 100 с.

Папахов А. Ю., Логвинова Н. А. Математическая модель расчета плана формирования одногруппных сквозных поездов с использованием теории множеств. Електрифікація транспорту : Зб. наук. праць Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2016. № 11. С. 93–99

Папахов О. Ю., Окороков А. М., Логвінов О. М. Інформаційне забезпечення організації вагонопотоків в умовах функціонування АСК ВП УЗ. Вестник Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна. 2008. № 22. С. 154–157.

Перегуда О. В., Капустян О. В., Курилко О. Б. Статистична обробка даних : навч. посіб. Київ : Електрон. вид., 2022. 103 с.

Укрзалізниця наростила обсяги перевезення вантажів. Rail.insider – інформаційно-аналітичне видання про залізницю в Україні. URL: https://www.railinsider.com.ua/ukrzaliznyczya-narostyla-obsyagy-perevezennya-vantazhiv-na-138-u-serpni/ (дата звернення: 28.06.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

ПАПАХОВ, О. Ю., БАРКАЛОВА, Н. О., ГРЕВЦОВ, С. В., СЕРГІЄНКО, М. І., & КИРИЧОК, О. В. (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН ПОТУЖНОСТІ ВАГОНОПОТОКІВ НА СОРТУВАЛЬНІЙ СТАНЦІЇ В ПЕРІОД ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 62–70. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307335

Номер

Розділ

Статті