ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГАРАЖІВ РОЗМОРОЖВАННЯ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307376

Ключові слова:

вантажна станція, гаражі розморожування, розвантажувальний комплекс, промислове підприємство, масова сировина у вагонах, ідентифікація режимів роботи

Анотація

Мета. На сучасному етапі функціонування гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства розморожування вагонів з масовою сировиною відбувається в умовах змінного середовища, що призводить до низької ефективності взаємодії залізничного транспорту і розвантажувального комплексу. Для вирішення цієї проблеми потрібно ідентифікувати режими роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства у динамічних умовах, проаналізувати витрати природного газу на розморожування. Методи дослідження. При проведенні досліджень використовувалися наступні методи: синтезу і аналізу для дослідження питання та наукових публікацій щодо стану та шляхів ідентифікації режимів роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства; планування експерименту - для отримання багатомірного, різнохарактерного масиву статистичних даних; теорії ймовірності та математичної статистики - для обробки даних, отримання кореляційних залежностей показників ідентифікації режимів роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства у динамічних умовах. Результати. Робота присвячена вирішенню науково-технічної проблеми ідентифікації режимів роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства в умовах змінного середовища. У роботі проведена оцінка режимів роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства при розморожуванні масової сировини. Оцінено вплив зовнішніх факторів на витрату природного газу при розморожуванні масової сировини у вагонах. На основі проведених досліджень у процесі розморожування масової сировини у вагонах ідентифіковано два температурні режими роботи гаражів, що визначають різну витрату газу. Основний, нормативний режим із постійною температурою розморожування, встановленою технологічними нормативами та максимальною витратою газу. Періодичний, зі зниженою витратою газу, характеризується зниженням температури у секції гаражів після 6 – 7 годин та подальшого розморожування з використанням акумульованого тепла, що забезпечує зниження витрати газу. Встановлено можливість та доцільність широкого практичного використання акумульованого тепла в процесі розморожування масової сировини у вагонах. Запропоновано температурні та часові параметри процесу розморожування масової сировини у вагонах при використанні акумульованого тепла, що забезпечує суттєве зниження витрати енергоносія. Підвищення ефективності роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства досягнуто на основі розробки методу і моделі витрати природного газу при розморожуванні масової сировини у вагонах з використанням акумульованого тепла. Наукова новизна полягає у ідентифікації режимів роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства у динамічних умовах, яка базується на багатомірному, різнохарактерному масиві експериментальних даних. Практична значимість. Представлені теоретичні положення щодо режимів роботи гаражів розморожування вантажної станції промислового підприємства дозволили розробити метод і модель витрати природного газу при розморожуванні масової сировини у вагонах з використанням акумульованого тепла.

Посилання

Парунакян В.Э. Методика определения продолжительности разогрева грузов в конвективных гаражах размораживания / В.Э. Парунакян, В. Г. Дженчако // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2004. – №14. – С. 319-322.

Дженчако В.Г. Оптимізація взаємодії вантажної станції, гаражів розморожування і розвантажувального комплексу агломераційної фабрики при вивантаженні масової сировини / В. Г. Дженчако // Наука і виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2021. – № 24. – С. 272 – 284. http://sap.pstu.edu/article/view/250774

Дженчако В.Г. Розробка методу оцінки пропускної спроможності гаражів розморожування транспортної системи промислового підприємства / В. Г. Дженчако // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». Вип. 22. – 2021. – С. 21 – 27. https://doi.org/10.15802/tstt2021/247879

Дженчако В.Г. Определение продолжительности размораживания железосодержащего сырья в вагонах с использованием технологии «Data mining» / В. Г. Дженчако // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – №10 (152). – Ч.1. – С. 45-50.

Парунакян В.Э. Определение продолжительности разогрева груза в вагонах на основе метода планирования эксперимента / В.Э. Парунакян, В. Г. Дженчако // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2006. – №16. – С. 232-239.

Дженчако В.Г. Підвищення ефективності перевезення масової сировини на промислові підприємства у зимовий період / В.Г. Дженчако // Наука і виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2019. – № 21. – С. 224 – 237. http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24835

Fomin, O., Lovska, A., Dzhenchako, V., Zhylinkov, O., Fomina, A., & Lytvynenko, A. (2022). Determining the features of temperature influence on the load-bearing structure of a hopper car with a composite cladding when transporting pellets to metallurgical enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(7(115), 32 - 41. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251300; http://journals.uran.ua/eejet/article/view/251300

Дженчако В.Г. Ідентифікація функцій транспортно-вантажного комплексу промислового підприємства / В.Г. Дженчако, Г.В. Маслак Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень», 2022. – Вип. 24. С. 21 - 27. http://tstt.diit.edu.ua/article/view/272055

Дженчако В.Г. Функціональний аналіз роботи розвантажувального комплексу транспортної системи металургійного підприємства / В.Г. Дженчако, Г.В. Маслак, О.С. Завгородній // Наука і виробництво: Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – Маріуполь, 2023. - Вип. № 25. С. 142-151. http://sap.pstu.edu/issue/view/17020

Дженчако В.Г. Оцінка експлуатаційних показників функціонування транспортно-вантажного комплексу агломераційної фабрики в умовах змінного середовища / В.Г. Дженчако, Г.В. Маслак, М.В. Хара, О.Ю. Нетребко // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень», 2023. – Вип. 26. С. 37 - 44. http://tstt.diit.edu.ua/issue/current

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

ДЖЕНЧАКО, В. Г., ДЖЕНЧАКО, А. В., ЧУЧМАЙ, Р. Д., & ЯНГІЧЕР, М. Л. (2024). ІДЕНТИФІКАЦІЯ РЕЖИМІВ РОБОТИ ГАРАЖІВ РОЗМОРОЖВАННЯ ВАНТАЖНОЇ СТАНЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА У ДИНАМІЧНИХ УМОВАХ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 55–61. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307376

Номер

Розділ

Статті