ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБСЯГІВ РОБОТИ ПУНКТУ ПЕРЕСТАНОВКИ ВАГОНІВ НА ПОТРЕБУ У КОЛІЙНІЙ ЄМНОСТІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІЗКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307443

Ключові слова:

пункт перестановки вагонів, гарантований запас візків, надійність, колійна ємність, імітаційне моделювання

Анотація

Мета. В умовах військової агресії з боку московії експортні вантажопотоки, що в значній мірі транспортувались морським транспортом з чорноморських портів України, були спрямовані у напрямку західних сухопутних переходів. При цьому експортери намагались не тільки віднайти нові логістичні маршрути, а і збільшити обсяг експорту до країн Європи. Це призвело до збільшення черг на сухопутних кордонах – як автомобільних, так і залізничних, а обіг вагону та окремі його складові стали неконтрольованими і непередбачуваними. Причиною простоїв вантажів у залізничних вагонах на кордонах стали обмежена переробна спроможність пунктів перестановки вагонів (ППВ) і перевантажувальна спроможність вантажних терміналів на прикордонних станціях. Одними з елементів системи перетину кордонів вантажами, підвищення пропускної спроможності яких дозволить збільшити обсяг експортного вантажопотоку є пункти перестановки вагонів з колій 1435 мм на колії 1520 мм. Тому метою даної роботи є встановлення потрібної колійної ємності для зберігання вагонних візків колії 1520 мм та 1435 мм в умовах добової нерівномірності перевезень та стохастичного характеру величини обігу вагонів на території залізниць європейських країн. Методи. При досліджені впливу обсягів роботи пункту перестановки вагонів на колійну ємність використані методи імітаційного моделювання, математичної статистики та керування запасами. Результати. В результаті виконаних досліджень отримані числові характеристики випадкової величини кількості вагонів, що переставляються на ППВ упродовж доби, а також величини обігу вагонів по території країн Європи. Розроблена методика визначення потрібної колійної ємності для зберігання візків, яка базується на методах імітаційного моделювання роботи ППВ. Отримана залежність гарантованого запасу візків колії 1435 мм на станції від добової кількості вагонів, що обслуговуються на пункті перестановки вагонів. Практична значимість. Отримані залежності потрібної ємності колій для зберігання візків від добової кількості вагонів, що надходять до ППВ дозволить перевірити та за необхідності привести у відповідність розрахунковим обсягам роботи існуючий колійний розвиток прикордонних станцій.

Посилання

Акціонерне товариство «Українська залізниця». URL: https://uz.gov.ua/ (дата звернення 01.04.2024).

Валерій Ткачов пояснив позицію УЗ щодо використання вагонних візків колії 1435 мм власності УЗ. Railway Supply. URL: https://www.railway.supply/ uk/valerij-tkachov-oyasniv-pozicziyu-uz-shhodo-vikoristannya-vagonnih-vizkiv-koliї-1435-mm-vlasnosti-uz/ (дата звернення: 01.05.2024).

Ініціатива УЗ щодо візків для перестановки приватних вагонів дискримінаційна?. Railway Supply. URL: https://www.railway.supply/uk/iniczi-ativa-uz-shhodo-vizkiv-dlya-perestanovki-privatnih-vagoniv-diskriminaczijna/ (дата звернення: 13.11.2023).

Резнік Н. П., Городецька Т. Е., Степанова К. Г. Організація міжнародних залізничних перевезень. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Т. 7, № 2. С. 330–339.

Стасюк О. М. Основні тенденції ринку вантажних залізничних перевезень України. Збірник наукових праць Одеського національного економічного університету. 2022 №3-4. С. 74–80.

Козаченко Д. М., Германюк Ю. М. Методи дослідження вагонопотоків у міжнародному залізничному сполученні. Збірник наукових праць ДонІЗТ. 2011. № 26. С 18–22.

Козаченко Д. М., Германюк Ю. М. Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполучені. Транспортні системи та технології перевезень. 2013. № 5. С. 28–32.

Козаченко Д. М., Верлан А. І., Германюк Ю. М. Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту у сфері міжнародних транзитних перевезень. Залізничний транспорт України. 2013. № 2. С. 40–42.

Вернигора Р. В., Золотаревська О. О. Аналіз сучасних проблем ефективної взаємодії залізниць та морських портів України. Транспортні системи і технології перевезень. 2021. № 21. С. 49–59.

Козаченко Д. М., Вернигора Р. В., Рустамов Р. Ш. Підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом. Українські залізниці. 2014. № 7 (13). С. 56–59.

Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах / Р. В. Вернигора та ін. Транспортні системи і технології перевезень. 2018. № 16. С. 22–30.

Козаченко Д. М., Коробйова Р. Г., Рустамов Р. Ш. Удосконалення технічного забезпечення та технологій експортних перевезень зернових вантажів в Україні. Вісник Дніпропетровського державного аграрно-економічного ун-ту. 2015. № 4. С. 121–127.

Ломотько Д. В., Арсененко Д. В., Олійник О. В. Необхідність формування єдиного інформаційного митного хабу для перевезення зернових і масляничних культур. Інтелектуальні транспортні технології : Тези доп. 3-ї міжнар. науково-техн. конф., м. Харків, 22–23 листоп. 2022 р. С. 89–92.

Ломотько Д. В., Афанасова О. Ф. Аналіз перевезення аграрних вантажів через західні переходи. Глобалізація наукового і освітнього простору. Інновації транспорту. Проблеми, досвід, перспективи : Зб. науквоих пр. конф., м. Київ, 20 черв. 2023 р. С. 94–97.

Лаврухін О. В., Костєнніков О. М. Транзитні вантажопотоки залізницями України в умовах інтеграції до Європейського Союзу. Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту : тези доп. 77-ї Міжнар. науково-техн. конф. «Розвиток наук. та інновац. діяльності на трансп.», м. Харків. 2022. С. 152.

Березовий М. І., Болжеларський Я. В., Гревцов С. В. , Боричева С. В. Аналіз логістичних ризиків перевезення вантажів зернової групи в європейські порти з використанням контрейлерної технології. Транспортні системи і технології перевезень:. 2023. №25. С.60–69.

Розробка логістичної схеми перетину кордону з єс контрейлерними поїздами при перевезенні вантажів зернової групи / М. І. Березовий та ін. Транспортні системи і технології перевезень. 2023. № 26. С. 44–52.

Кузьменко А. І. Удосконалення технології обробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини : дис. … канд. техн. наук : 05.22.01. Дніпропетровськ, 2012.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

МАЛАШКІН, В. В., БЕРЕЗОВИЙ, М. І., & ПЕРЕПІЧКО, М. Є. . (2024). ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ОБСЯГІВ РОБОТИ ПУНКТУ ПЕРЕСТАНОВКИ ВАГОНІВ НА ПОТРЕБУ У КОЛІЙНІЙ ЄМНОСТІ ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ВІЗКІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 48–54. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307443

Номер

Розділ

Статті