УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ТЕРМІНАЛІ «НІБУЛОН» ПРИ ПЕРЕВАЛЬЦІ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307333

Ключові слова:

перевезення зернових, термінал, маневровий локомотив, оптимальної маси продукції, магістральний транспорт

Анотація

Мета. Повномасштабна військова агресія Росії проти України значно порушила логістичні ланцюги, в тому числі й ті, що забезпечували експорт зернових. Класична система перевезень на терміналах «Нібулон» зосереджена на перевалку збіжжя з автомобільного на річковий транспорт із подальшим транспортуванням до зарубіжних країн суднами типу «ріка-море». Для забезпечення відновлення повноцінного роботи зернових терміналів, після порушення роботи водного транспорту в акваторії р. Дніпро, доцільно провести дослідження щодо відвантаження зернової продукції на альтернативні види транспорту (автомобільний, залізничний). Відповідно, метою дослідження є удосконалення взаємодії видів вантажного транспорту на Кременчуцькому терміналі «Нібулон» в умовах сьогодення коли робота водного виду транспорту заблокована. Проаналізовано класичну схему роботи зернового терміналу «Нібулон». Обґрунтовано наукові методи та спосіб вдосконалення взаємодії різних видів транспорту в терміналі при перевалці зернових, запропоновано визначення оптимальної маси продукції, що передається з терміналу на магістральний транспорт. Методи. Виконано аналіз літературних джерел, що дозволило встановити, особливості при виконанні перевезень зернових. Використано методи теорії множин, теорії алгоритмів, теорії транспортних процесів та систем, теорії систем. Встановлено, що оптимальна маса продукції, що передається з терміналу на магістральний транспорт, залежить від середньодобової кількісті вагонів, маси вагону брутто, тягових характеристик маневрового локомотиву та відстані між терміналом та сортувальною станцією магістрального транспорту. Наукова новизна. Науковою новизною, що отримана в результаті дослідження, якому присвячена стаття є методика визначення середньодобової кількість транспортних засобів (автомобіль, вагон, судно), що надходять на Кременчуцький термінал «Нібулон», яка залежить від середньорічного вантажообігу, що припадає на кожний вид транспорту, маси вантажу в транспортному засобі та кількості робочих днів за рік кожного виду. Практична значимість. Встановлені математичне сподівання оптимальної маси зернової продукції, що передається з терміналу на магістральний залізничний транспорт. В подальших дослідженнях одержані результати будуть використані в якості вихідних даних для моделювання роботи зернових терміналів, що розташовані вздовж русла р. Дніпро, а в перспективі – у напрямку чорноморських портів України.

Посилання

Аналіз логістичних ризиків перевезення вантажів зернової групи в європейські порти з використанням контрейлерної технології / М. І. Березовий та ін. Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2020. № 20. С. 86–94

Мороз М., Загорянський В., Гайкова Т., Кузєв І. Використання методів дослідження операцій для оптимізації автомобільних перевезень масових вантажів в агропромисловому комплексі / Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях. – Випуск 1 (11). – С. 44-50.

Загорянський В.Г., Мороз М.М., Хорольский В.Л., Король С.О., Кузєв І.О. Визначення оптимальної кількості автомобілів для збирання врожаю зернових на прикладі господарства Полтавської області / Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів. ХНТУСГ. – 2019. № 18. С. 6-16.

Проблеми експортних перевезень залізничним транспортом України. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/ekonomika/problemy-eksportnykh-perevezen-zaliznychnym-transportom-ukrayiny

Аналіз техніко-технологічних параметрів припортових залізничних станцій України / О. О. Чернова та ін. Транспортні системи та технології перевезень: зб. наук. пр. ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна. 2021. № 22. С. 36–47

Мороз М.М. Організація перевезення гірничої маси на ПАТ Кременчуцьке кар’єроуправління Кварц / Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва. – Випуск 2. – КрНУ, 2014 С.171–180.

Проблеми експорту агропродукції залізничним транспортом. Укрінформ: мультимедійна платформа іномовлення України. URL: https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3516309-pro-problemi-eksportu-agroprodukcii-zaliznicnim-transportom.html

Перспективи експортних перевезень зернових вантажів у контейнерах / Р. В. Вернигора та ін. Транспортні системи і технології перевезень: зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. 2018. № 16. С. 22–30.

Загорянський В. Г., Мороз М. М., Гайкова Т. В., Цимбал О. В. Удосконалення методики проєктування контейнерного терміналу / Вісник машинобудування та транспорту ISSN 2415-3486. - №2(18), 2023. – С. 56-62. DOI: https://doi.org/10.31649/2413-4503-2023-18-2-56-62.

Кір'янов О. Ф., Мороз М. М., Бойко Ю. О. Інформаційні технології на автомобільному транспорті: навч. посіб., Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. Харків: Друкарня Мадрид, 2015. – 270 с.

Мороз М. М., Труніна І. М., Мороз О. В. Оптимізація логістичної діяльності переробного підприємства / Науковий вісник Одеського національного економічного університету. - Збірник наукових праць №3-4 (280-281), 2021. – С. 63-69.

Кременчуцький термінал – Нібулон. URL: https://tripoli.land/ua/elevators/nibulon-sp-tov-filiya-kremenchutska

Мороз М.М. Підвищення ефективності технологічного процесу транспортного обслуговування м. Кременчук // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ», 2014. – № 43. – С. 103–109.

Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті: навч. посіб. / М.І. Данько, Т.В. Бутько, О.В. Березань [та ін.]; за ред. М.І. Данька. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 174 с.

Мироненко В.К., Габа В.В., Мацюк В.І., Петренко Л.М. Залізничні вантажні перевезення: Навчальний посібник. – Київ: ДЕТУТ, 2015. – 248 с.

Теорія локомотивної тяги. Тягові розрахунки для промислового залізничного транспорту: навчальний посібник / Д. В. Бобирь, М. І. Капіца, В. Н. Сердюк; за ред. М. І. Капіци; Укр. держ. ун-т науки і технологій. – Дніпро, 2022. – 113 с. ISBN 978-966-2394-62-7

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

МОРОЗ, М. М., ЗАГОРЯНСЬКИЙ, В. Г., ГАЙКОВА, Т. В., СОЛОШИЧ, І. О., & ЗАГОРЯНСЬКИЙ, О. В. (2024). УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВИДІВ ВАНТАЖНОГО ТРАНСПОРТУ НА КРЕМЕНЧУЦЬКОМУ ТЕРМІНАЛІ «НІБУЛОН» ПРИ ПЕРЕВАЛЬЦІ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 4–10. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307333

Номер

Розділ

Статті