ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ КІЛ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307378

Ключові слова:

електровоз, електропоїзд, регулятор, стійкість, надійність

Анотація

Мета. Метою даної роботи є аналіз можливих напрямків підвищення експлуатаційних показників електрорухомого складу залізниць постійного струму. Саме робота присвячена вдосконаленню систем автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл де джерелом живлення є генератор постійного струму. Кількість електровозів та електропоїздів залізниць та його вузлів, які вичерпали термін експлуатації, але ще тривалий термін будуть знаходитися в експлуатації, зберігає актуальність досліджень можливих напрямків модернізації та специфіки роботи систем. Методи. В роботі застосовано аналіз та узагальнення раніше виконаних досліджень. Методологічною основою дослідження є математичні апарати теорії автоматичного керування та теорії надійності. Об’єктом дослідження є процес функціонування низьковольтних кіл управління електрорухомого складу залізниць постійного струму з генераторами постійного струму у якості джерела енергії. Предметом дослідження є регулятор напруги власних потреб на основі сучасної елементної бази. Результати. Пропонується варіант системи автоматичного регулювання напруги низьковольтних кіл з генераторними джерелами живлення для електрорухомого складу постійного струму. Основою системи є вузол регулювання напруги, який у існуючого складу виконано на основі вугільного вібраційного регулятора напруги. Як альтернатива пропонується система на основі операційних підсилювачів та використанням пропорційних або пропорційне-інтегральних законів регулятора у структурі. Моделювання динамічних процесів вказує на структурну стійкість системи та якісні перехідні процеси. Порівняння показників безвідмовності вузлів вказує на можливе збільшення термінів між обслуговуваннями та економію коштів. Порівняння виконано для систем які довготривало знаходяться в експлуатації та тих, що пропонуються. Наукова новизна. Пропонується впровадження вузла системи автоматичного регулювання напруги на сучасній елементній базі, що дозволяє покращити показники надійності системи та впровадити малу, економну, модернізацію рухомого складу залізниць з вичерпаним терміном експлуатації. Практична значимість. Одержані результати можуть бути використані підприємствами, які виконують капітальний ремонт електропоїздів та електровозів постійного струму з продовженням термінів експлуатації. Впровадження блоків, що пропонується, дає можливість виконати заміну діючих, основаних на контактних релейних системах із швидким зносом контактів, частим обслуговуванням та налагодженням. В результаті нові блоки можна перевести на обслуговування під час поточних ремонтів за рахунок впровадження безконтактних систем та збільшення вірогідності безвідмовної роботи та задіяти персонал, який завжди є в локомотивних депо. Це знижує собівартість обслуговування за рахунок впровадження сучасної елементної бази та виключення з технологічного процесу технічних обслуговувань існуючих блоків.

Посилання

День железнодорожника: сколько локомотивов у "Укрзализныци" и каких (инфографика) | Пасажирський Транспорт. Пассажирский Транспорт. URL: https://traffic.od.ua/news/railua/1197849 (дата звернення: 22.04.2024).

Сколько в Украине электричек, дизель-поездов и рельсобусов (ФОТО, инфографика) | Одеський Кур'єр. Одесский Курьер. URL: https://uc.od.ua/790/1184009?PHPSESSID=vf680i805ebets9g1rni5fl690 (дата звернення: 22.04.2024).

Білухін Д. С., Васильєв В. Є., Афанасов А. М. Силовий статичний перетворювач тягового елект-роприводу електропоїздів змінного струму. Транспортні системи та технології перевезень. 2023. № 25. С. 4–9.

Белухин Д. С. Повышение надежности систем автоматического регулирования напряжения электроподвижного состава. Вісник Дніпропетровського національного універ-ситету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. 2012. № 41. С. 75–80.

Білухін Д. С. Структурна схема системи автоматичного регу-лювання напруги електрорухомого складу заліз-ниць з генераторами постійного струму. Науково-технічний збірник Гірнича електромеха-ніка та автоматика. 2007. № 78. С. 63–68.

Білухін Д. С. Динамічні властивості джерел живлення електро-рухомого складу з генераторами постійного стру-му. Збірник наукових праць дніпродзержинського державного технічного університету (технічні на-уки). тематичний випуск «проблеми автоматизо-ваного електропривода. теорія й практика». 2007. С. 214–216.

Білухін Д. С. Математична модель системи автоматичного ре-гулювання напруги низьковольтних кіл електрово-за. Вісник дніпропетровського національного універ-ситету залізничного транспорту імені академіка В. лазаряна. 2011. № 37. С. 59–62.

Білухін Д. С. Отримання стійких автоколивань в системі авто-матичного регулювання напруги низьковольтних кіл електровоза ВЛ8. Вісник дніпропетровського національного універ-ситету залізничного транспорту імені академіка В. лазаряна. 2011. № 38. С. 68–72.

Білухін Д. С. Аналіз системи автоматичного регулювання на-пруги низьковольтних кіл електровоза ВЛ8 з лі-нійним регулятором. Збірник наукових праць державного економіко-технологічного університету транспорту мініс-терства освіти і науки, молоді та спорту україни: серія «транспортні системи і технології». 2012. № 20. С. 6–13.

Филлипс Ч., Харбор Р. Системы управления с обратной связью. Москва : Лаборатория Базовых знан., 2001. 616 с.

Топчеев Ю. И., Цыпляков А. П. Задачник по теории автоматического регулирова-ния. Москва : Машиностроение, 1977. 592 с.

Сборник задач по теории надежности / ред.: А. М. Половко, И. М. Маликов. Москва : Советское радио, 1972. 408 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

БІЛУХІН, Д. С., & ВАСИЛЬЄВ, В. Є. (2024). ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАПРУГИ НИЗЬКОВОЛЬТНИХ КІЛ ЕЛЕКТРОРУХОМОГО СКЛАДУ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 22–27. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307378

Номер

Розділ

Статті