ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНИМ АВТОТРАНСПОРТОМ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307379

Ключові слова:

вантажні автомобільні перевезення, сідельний автомобіль-тягач, напівпричіп, графік роботи автомобіля, вантаж, експлуатаційні витрати

Анотація

Мета. Метою роботи є формування та аналіз варіантів організації доставки продукції машинобудівного підприємства власним автотранспортом. Методика. Сформовано основні етапи вибору раціональної технології організації перевезень продукції власним автотранспортом на основі розроблених графіків. Дослідження виконано на основі аналізу графіків залежності показників роботи автотранспорту від технології організації перевезень продукції підприємства. Результати. В статті розроблено та проаналізовано графіки роботи з доставки продукції підприємства сідельними автомобілями-тягачами з напівпричепами. За графіками визначено тривалість доставки одного виробу у готовому до монтажу стані вантажоодержувачу, максимально можливі річні обсяги перевезень, максимальні та фактичні середньорічні експлуатаційні витрати на доставку продукції підприємства власним автотранспортом. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані для ухвалення рішення про доцільність відмови від послуг логістичних компаній для організації доставки продукції підприємства замовникам.

Посилання

Розпорядження КМУ від 30.05.2018 № 430-р «Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2030 р.» URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р#Text

Дудар T. Г. Основи логістики: навчальний пoci6ник / T. Г. Дудар, P.-+ B. Волошин – K.: Центр yч6oвoï літератури, 2012 – 176 c.

Atkinson A., Epstein M. Measure for measure: Realizing the power of the balanced score card / A. Atkinson, M. Epstein // CMA Management. – 2000 – №1 – C. 101-103.

Голуб Д. В. Підвищення ефективності управління технологічним процесом доставки на основі аналізу статичних та динамічних резервів транспортної системи / Д. В. Голуб // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки: зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - Вип. 7(38). - Ч. 1. – С. 214-221.

Musatenko O. V. Analysis of Structural and technological Schemes of goods delivery. Sciences of Europe Czech Republic. Praha. 2017. No12(12), Vol. 1.Р. 74-78.

Кобзєв І. П. Постановка задачі організації перевезень продукції підприємства власним транспортом / І. П. Кобзєв, О. А. Назаров, Н. А. Мухіна // Перспективи взаємодії залізниць та промислових підприємств: тези 12-ї міжнарод. наук.-техн. конф. – Дніпро: УДУНТ, 2023. – С. 47-48.

Назаров О. А. Концепція організації доставки продукції підприємства власним автотранспортом / О. А. Назаров, Н. А. Мухіна // Проблеми та перспективи розвитку автомобільного транспорту: матеріали XІІ міжнарод. наук.-техн. інтернет-конф. – Вінниця: ВНТУ, 2024. – С. 221-223.

Положення про робочий час і час відпочинку водіїв колісних транспортних засобів [Електронний ресурс] / Міністерство транспорту та зв'язку України. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0811-10#Text

Босняк M. Г. Вантажні перевезення: навчальний пoci6ник для вузів / M. Г. Босняк – K.: Видавничий дім «Слово», 2010. – 408 c.

Ляшук О. Л. Планування діяльності автотранспортного підприємства. Методичні аспекти / О. Л. Ляшук, У. М. Плекан, О. П. Цьонь, Т. Б. Пиндус // Центральноукраїнський науковий вісник. Технічні науки: зб. наук. пр. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - Вип. 5(36). - Ч. 1. – С. 256-262.

Корецька С. О. Економіка автомобільного транспорту: навчальний посібник / С. О. Корецька, А. Ю. Якимчук – Рівне: НУВГП, 2012. – 309 с.

Аулін В. В. Формування показників оцінки ефективності транспортного процесу перевезень / В. В. Аулін, Д. В. Голуб, В. В. Біліченко, А. С. Замуренко // Вісник машинобудування та транспорту, 2020. №1(11). – С. 5-10.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

НАЗАРОВ, О. А., МУХІНА, Н. А., ДOPOШ А. С., & ЄЛЬНІКОВА, Л. О. (2024). ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВЛАСНИМ АВТОТРАНСПОРТОМ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 83–88. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307379

Номер

Розділ

Статті