ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ.

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307372

Ключові слова:

оцінка виникнення ризиків, аналіз причин та наслідків, діаграма Ісікави, дерево ключової події, екологічні технології, небезпечні вантажі, локалізація аварій, ліквідація аварій, комбінований вагон моделі 17-975(01), вартість перевезення комбінованого вагону

Анотація

Мета: Оцінити ризики виникнення аварійних ситуацій та надати рекомендації щодо їх мінімізації під час перевезення вантажів залізничним транспортом. Методика. На базі методів порівняльної типології, експертних оцінок та системного аналізу для маршруту, що пролягає через промислові райони Кривого Рогу, використовуючи методики аналізу причин та наслідків ключової події, комбінованої діаграми Ісікави дерева ключової події, карт ризиків ключової події, аналізу скритих та прямих пріоритетів було визначено показник ризику комплексної дії негативних факторів аварійних ситуацій під час транспортування НВ. Результати. авторами було визначені найбільш вірогідні причини виникнення аварійної ситуації: 1) Ракетний снаряд, що пошкодив колію в результаті чого стався самовільний вихід вагонів; 2) Перевищення швидкості состава з цистернами; 3) Ожеледиця, що призвела до збільшення гальмівного шляху і аварії; 4) Недогляд перешкод для руху перед пересуванням цистерн, що в свою чергу може призвести до зупинки технологічного процесу, розливу вантажу та фінансових збитків. Проведено імовірнісну оцінку ризику на основі експертної оцінки оператора ризику та запропоновано заходи зменшення виникнення аварійних ситуацій з щорічними витратами на них, тис. грн. Після чого були створені карта імовірнісної оцінки ризику та карта імовірнісної оцінки ефектів управління ризиком, що дають можливість ефективного управління та менеджменту вірогідними причина виникнення аварійної ситуації та обранням фінансових вкладень на заходи зменшення виникнення аварійних ситуацій. Після чого запропоновано, використання комбінованого вагону моделі 17-975(01) із усім необхідним обладнанням у якості засобу для швидкої локалізації та ліквідації наслідків розливів емісій небезпечних речовин під час перевезення їх залізничним транспортом у наслідок настання аварії. Також було обґрунтовано економічна доцільність використання запропонованого засобу. Наукова новизна полягає у створені моделі для аналізів оцінки ризиків виникнення аварійної ситуації, а також виявлення можливих причин та факторів виникнення аварійних ситуацій під час перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом, а також розробка рекомендацій для їх зниження. Практичною значимістю є впровадження розроблених рекомендацій, на основі створеної моделі, для формування спеціального вагону, для експлуатаційних потреб, із підбором необхідного обладнання для швидкого проведення 1 етапу локалізаційно-ліквідаційних заходів.

Посилання

Afonin Maksym. Change of drivers functional condition during dangerous goods transportation. Transport Technologies. 2022. T. 1 (3). P. 55–64.

Fornalchyk Y. Afonin M. Postranskyy T. Boikiv M. Risk Assessment during the Transportation of Dangerous Goods Considering the Functional State of the Driver. Transp. Probl. 2021. T. 16. P. 139–152.

Посібник для курсу спеціального навчання з питань перевезень небезпечних вантажів на залізничному транспорті. Ч. 1. Базовий курс : посібник / Ю. В. Зеленько, І. Л. Журавель, А. М. Окороков, О. М. Патласов, А. М. Бойченко, Г. І. Нестеренко. Дніпропетровськ : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2015. 140 с.

Оцінка вимог інтероперабельності до українських вагонів-цистерн, які призначені для перевезення небезпечних вантажів залізничним транспортом / Я. Болжеларський, В. Джус, О. Джус, О. Клецька, О. Кіріцева. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки. 2022. Вип. 44. С. 89–100. https://doi.org/10.32782/2225-6733.44.2022.11

Експертиза залізнично-транспортних пригод : навчальний посібник / М. І. Березовий, Д. М. Козаченко, Я. В. Болжеларський, Т. В. Болвановська, А. Р. Мілянич; Укр. держ. ун-т науки і технологій. Дніпро, 2023. 187 c.

Інжиніринг криз та ризиків транспортних послуг : колективна монографія / В. М. Самсонкін, І. В. Ніколаєнко, Ю. В. Булгакова та ін. ; за ред. В. М. Самсонкіна та І. В. Ніколаєнко. Київ : Талком, 2021. 312 с.

Горобець В. Л., Козаченко Д. М., Вернигора Р. В. Інжиніринг криз та ризиків перевезення небезпечних речовин. Транспортні системи та технології перевезень. 2022. № 24. https://doi.org/10.15802/tstt2022/272063

Зеленько Ю. В., Черкудінов В. Е., Левицька С. І. Концепція екологізації мультимодальних перевезень. Транспортні системи та технології перевезень. 2022. № 24. https://doi.org/10.15802/tstt2022/272065

Зеленько Ю. В., Зеленько Д. М., Недужа Л. О. Вивчення негативного впливу нафтопродуктів на металеві елементи залізничної інфраструктури. Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського нац. ун-ту залізн. трансп. 2020. № 5 (89). С. 105–115.

Kozachenko D. M., Zhuravel I. L., Zhuravel V. V. Especially the Functioning of Railway Stations in the Conditions of the Organization of Transport Dangerous Goods. Транспортні системи та технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. Лазаряна. Дніпропетровськ, 2016. Вип. 12. С. 38–44. DOI: 10.15802/tstt2016/8595.

Запорожець О. І., Ковалець І. В., Кацман М. Д. Оцінювання наслідків залізничних аварійних ситуацій з небезпечними вантажами. Системи управління, навігації та зв'язку. 2017. №. 6. С. 224–232.

Lomotko D., Ohar O., Kozodoi D., Barbashyn V., Lomotko M. Prospects for the use “green” logistics as a safety factor in multimodal transportation of dangerous goods. AIP Conference Proceedings. AIP Publishing, 2023. Т. 2684. №. 1. https://doi.org/10.1063/5.0120066

Lomotko D., Ohar O., Kozodoi D., Barbashyn V., Lomotko M. Efficiency of “Green” Logistics Technologies in Multimodal Transportation of Dangerous Goods. Smart Technologies in Urban Engineering. STUE 2022. Lecture Notes in Networks and Systems. 2023. Vol 536. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-20141-7_74

Кульова Д. О., Лаврухін О. В. Моделювання поїзних станів при просуванні поїздопотоків з небезпечними вантажами на основі абстрактних поїзних конструкцій. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика : матеріали сімнадцятої міжнар. науково-практ. конф. (3-4 червня 2021р.). Харків : УкрДУЗТ, 2021. С. 42–43. Режим доступу: http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/12660 (дата звернення: 20.02.2024).

Сорока М. Л., Яришкіна Л. О. Спосіб локалізації та ліквідації розливів забруднюючих речовин на твердих поверхнях та ґрунті при перевезенні небезпечних вантажів наземними видами транспорту. Патент України № 103705. 2013.

Сорока М. Л., Ярышника Л. А. Перспективы применения опалых листьев для целей локализации и сбора разливов нефтепродуктов [Електронний ресурс]. ВЕЖПТ. 2013. №6 (61). Режим доступу: https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivy-primeneniya-opalyh-listiev-dlya-tseley-lokalizatsii-i-sbora-razlivov-nefteproduktov (дата звернення: 21.02.2024).

Soroka M. L., Yaryshkina L. A. Technology for the oil spills clean-up which provides preliminary accumulation of sorbents into the area of emergence and localization oil spills. Science and Transport Progress. 2012. Vol. 42. P. 45–55. https://doi.org/10.15802/stp2012/9275

Fomin, O.V, & Lovska, A.O. Lослідження навантаженості несучої конструкції вагона-хопера двосекційного при перевезенні залізничним поромом. Транспортні системи і технології. 2012 (40), 5-13. https://doi.org/10.32703/2617-9040-2022-40-1

Drzewieniecka B., Nowak M. Safety Aspect in Carriage of Dangerous Goods by Railway Transport. New Trends in Production Engineering. 2018. Vol. 1. P. 35-41. https://doi.org/10.2478/ntpe-2018-0004

Conca A., Ridella C., Sapori E. Risk Assessment for Road Transportation of Dangerous Goods: A Routing Solution. Transportation Research Procedia. 2016. Vol. 14. P. 2890–2899. doi: 10.1016/j.trpro.2016.05.407

Szaciłło L., Jacyna M., Szczepański E., Izdebski M. (2021). Risk assessment for rail freight transport operations. Eksploatacja i Niezawodnosc. 2021. Vol. 23(3). P. 476-488. doi:10.17531/ein.2021.3.8

Šolc M., Hovanec M. The Importance of Dangerous Goods. Naše more. 2015. Vol. 62. 4 p.

Borghetti F., Malavasi G. Road accessibility model to the rail network in emergency conditions. Journal of Rail Transport Planning & Management. 2016. Vol. 6, Is. 3. P. 237–254. doi: 10.1016/j.jrtpm.2016.10.001

Гугл карта [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://maps.app.goo.gl/zYxF2mkGo1oo6TxE8

Комбінований вагон модель 19-795-01 [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.kvsz.com/index.php/ua/produktsiya/vantazhne-vagonobuduvannya/vagoni-khoperi/item/1957-kombinovanyi-vahon-model-19-795-01.(дата звернення: 25.02.2024).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

ЗЕЛЕНЬКО, Ю. В., & КАЛИМБЕТ, М. В. (2024). ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ ЇХ ВИНИКНЕННЯ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 11–21. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307372

Номер

Розділ

Статті