АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОБМОТОК ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОМАШИН ПРИ ЇХ ВИПРОБУВАННІ НА НАГРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2024/307369

Ключові слова:

діагностика, допоміжні машини, випробування електромашин, взаємне навантаження

Анотація

Мета. Розробка та впровадження автоматизованих комплексів для випробування тягових електричних машин рухомого складу на сучасному етапі є надзвичайно важливою задачею. Автоматизовані комплекси випробувань надають можливість значно підвищити якість та ефективність проведення тестів на тягові електричні машини. Завдяки використанню передових технологій ці комплекси забезпечують точне збирання та аналіз даних під час випробувань. Одним із основних переваг автоматизованих комплексів є зменшення собівартості та трудовитрат на проведення випробувань. Замість ручного втручання операторів, системи автоматизації можуть виконувати багато завдань автоматично, що дозволяє економити час і знижувати витрати на оплату праці. Методи. Методологічною основою дослідження є аналітичні методи дослідження, що базуються на складанні розрахункової системи диференційних рівнянь на основі прийнятої схеми випробувань, а також розробка алгоритму проведення випробувань на спроектованому стенді. Результати. Запропонований випробувальний комплекс дозволяє проводити випробування колекторних тягових електричних машин, визначати перевищення температури обмоток електричних машин без необхідності їх зупинки. Функціональна схема вимірювального комплексу дозволяє в автоматичному режимі фіксувати параметри випробовуваних електричних машин, а також при необхідності є можливість виведення результатів випробування на комп’ютер з наступним формуванням протоколу випробувань в електронному вигляді. Точність визначення виміряних параметрів забезпечується точністю вимірювальних приладів та алгоритмом роботи вимірюваного комплексу. Наукова новизна. Запропонований автоматизований вимірювальний комплекс є великим кроком у напрямку покращення ефективності та надійності випробувань на нагрівання тягових електричних машин. Однією з його ключових переваг є можливість проводити випробування без зупинки машини, що значно зменшує час та витрати на проведення тестів. Автоматична реєстрація виміряних параметрів дозволяє одночасно фіксувати кілька контрольованих показників, що забезпечує більш повну та об'єктивну оцінку стану електричної машини під час тестування. Цей комплекс не лише полегшує процес випробувань та зменшує витрати часу та ресурсів, але й підвищує надійність отриманих результатів, що є важливим для виробників та операторів транспортних систем. Загалом, автоматизований вимірювальний комплекс відкриває нові можливості для підвищення ефективності та надійності тестування тягових електричних машин, сприяючи подальшому розвитку технологій транспорту. Практична значимість. Впровадження отриманих результатів підприємствами з ремонту тягових електричних машин рухомого складу дозволить знизити матеріальні витрати на проведення ремонтів з одночасним підвищенням якості проведених випробувань.

Посилання

ДСТУ ГОСТ 2582:2017 машины электрические вращающиеся тяговые. Общие технические условия (ГОСТ 2582-2013, IDT; IEC 60349-1:2010, NEQ; IEC 60349-2:2010, NEQ). Київ : «УкрНДНЦ», 2017. 50 с

Правила ремонту електричних машин електровозів і електропоїздів. ЦТ-0063. Київ : Вид. дім «САМ», 2003. 286 с.

Афанасов А. М., Арпуль С. В., Шаповалов О. С. Определение расхода электроэнергии на проведение приёмо-сдаточных испытаний тяговых электрических машин. Електромагнітна сумісність та безпека на залізничному транспорті. 2018. № 16. С. 51–56. DOI:10.15802/ecsrt2018/172600.

Афанасов А. М. Энергетические показатели механического способа компенсации электрических потерь в тяговых электродвигателях при их взаимной нагрузке. Вісн. нац. ун-ту заліз. трансп. ім. акад.. В. Лазаряна. 2010. № 35. С. 69–73.

Жерве Г. К. Промышленные испытания электрических машин. Ленинград : Энергоатомиздат, 1984. 407 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-07-03

Як цитувати

АФАНАСОВ, А. М., & ШАПОВАЛОВ, О. С. (2024). АВТОМАТИЗОВАНИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ОБМОТОК ТЯГОВИХ ЕЛЕКТРОМАШИН ПРИ ЇХ ВИПРОБУВАННІ НА НАГРІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (27), 28–34. https://doi.org/10.15802/tstt2024/307369

Номер

Розділ

Статті