DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76839

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

П. О. ЯНОВСЬКИЙ

Анотація


Важливість пасажирського транспорту в економічно розвиненому суспільстві є ключовою темою статті. Пасажирські перевезення виконуються різними видами транспорту, при цьому місце, роль і географія використання кожного з них залежать від багатьох факторів. Максимальна якість і задоволення потреб населення в перевезеннях в основному забезпечується раціональним та економічним застосуванням технології. Пасажири з врахуванням якості транспортних послуг обирають вид транспорту, що врешті й формує транспортні витрати.

Конкуренція призводить до покращення якості обслуговування транспортом пасажирів і підвищення ефективності всіх компонентів системи. Умови виконання перевезень є складними та характеризуються постійними змінами в розмірах, підвищенням вимог до реалізації та проведенням політики енергозбереженості, ефективністю використання основних засобів транспорту та відсутністю амортизації. За наявності об’єктивних і суб’єктивних труднощів, які пов’язані з соціально-економічною значущістю, потрібність в пасажирському транспорті в суспільстві постійно зростає.

В статті розкрито способи підвищення ефективності пасажирських перевезень в Україні шляхом подальшого вдосконалення комплексного державного регулювання та нормативно-правової бази перевезення пасажирів, реструктуризації управління пасажирського комплексу на основі принципів ринкової економіки та орієнтації системи на потреби пасажирів. Крім цього, важливо забезпечити максимальну координацію та інтеграцію всіх елементів перевізного процесу на кожному виді транспорту, а також взаємодію всіх видів транспорту, та забезпечити впровадження комплексних автоматизованих систем управління пасажирськими перевезеннями. Забезпечення високої якості послуг населенню разом с ефективним використанням рухомого складу дозволить раціоналізувати організацію пасажирських перевезень, а досягти раціонального рівня обслуговування пасажирів є можливим на основі принципу компромісного рішення шляхом співставлення витрат, доходів і визначення прибутку.


Ключові слова


пасажирські перевезення; транспортний комплекс; технічні засоби; ефективність; якість послуг; взаємодія; компромісне рішення

Повний текст:

PDF

Посилання


Кочнев, Ф. П. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте /Ф. П. Кочнев. –Москва : Транспорт, 1980. – 496 с.

Кочнев, Ф. П. Оптимальные параметры пригородных пассажирских перевозок / Ф. П. Кочнев. – Москва : Транспорт, 1975. – 304 с.

Пазойский, Ю. О. Оптимизация параметров системы освоения пригородных пассажиропотоков в условиях мегаполіса : автореф. дис. …. д-ра техн. наук : 05.22.08 / Юрий Ошарович Пазойский. – Москва : МИИТ, 2000. – 47 с.

Иловайский, Н. Д. Сервис на транспорте (железнодорожном) : учеб. для вузов / Н. Д. Иловайский. – Москва : Маршрут, 2003. – 590 с.

Аксенов, И. М. Основы маркетинга в сфере пассажирских перевозок / И. М. Аксьонов. – Киев : КМУГА, 1999. – 185 с.

Аксьонов, І. М. Організація пасажирських приміських перевезень : навч. посіб. / І. М. Аксьонов, П. О. Яновський. – Київ : КУЕТТ, 2002. – 67 с.

Аксьонов, І. М. Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України : автореф. дис. … д-ра екон. наук / Іван Михайлович Аксьонов. – Київ : Ранковий світ, 2008. – 34 с.

Сич, Є. М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність / Є. М. Сич, В. П. Гудкова. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004. – 248 с.

Мирошниченко, О. Ф. Комплексная система маркетинговых исследований рынка пассажирских перевозок дальнего следования / О. Ф. Мирошниченко, В. А. Милевская, С. С. Пастухов // Экономика железных дорог. – 2008. – № 3. – С. 41-58.

Габа, В. В. Визначення розмірів руху приміських поїздів на ділянці методом цілочисельного програмування / В. В. Габа, Т. М. Грушевська // Залізничний транспорт України. – 2013. – № 3/4. – С. 30-33.

Доля, В. К. Пасажирські перевезення / В. К. Доля. – Харків : Вид-во «Фор», 2011. – 507 с.

Христофор, О. В. Можливості і перспективи впровадження швидкісних двосистемних міжрегіональних поїздів з розподіленою тягою / О. В. Христофор, Т. С. Мельник // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 3. – С. 53-57.

Макаренко, М. В. Проблеми і вектори розвитку перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом України / М. В. Макаренко, І. М. Гойхман // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 4. – С. 60-62.

Ефремов, И. С. Теория городских пассажирских перевозок : учеб. пособие для вузов / И. С. Ефремов, В. М. Кобозев, В. А. Юдин. – Москва : Висш. школа. – 1980. – 535 с.

Никитина, А. Н. Доступность пассажирсого транспорта для населения с точки зрения формирования тарифа / А. Н. Никитина. – Москва : Изд-во «Молодой ученый», 2012. – № 8. – С. 134-136.

Цибулка, Я. Качество пассажирских перевозок в городах / Я. Цибулка ; пер. с чешск. И. В. Шварца. – Москва : Транспорт, 1987. – 239 с.

Горбачов, П. Ф. Дослідження часу очікування пасажирів на зупиночних пунктах міського пасажирського транспорту /П. Ф. Горбачов, В. М. Чижик // Автомобильный транспорт. –2012. – Вип. 30. – С.134-138.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.