№ 11 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ВИБОРУ МАРШРУТІВ ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ ВІД ПУНКТІВ ВИДОБУТКУ ДО МІСЦЬ ПЕРЕРОБКИ PDF
М. О. БАБ’ЯК, П. П. БАНДРІВСЬКИЙ, Т. І. ФЕДУНЬ 4-8
УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКОНАННЯ ПОЇЗНОЇ РОБОТИ НА СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ PDF
О. О. БАРДАСЬ 9-15
МЕТОДИКА ТЕХНІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF (Русский)
Р. В. ВЕРНИГОРА, В. В. МАЛАШКИН 16-25
ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ РОЗДІЛЕННЯ ВІДЧЕПІВ НА НЕМЕХАНІЗОВАНИХ ГАЛЬМОВИХ ПОЗИЦІЯХ PDF
С. В. ГРЕВЦОВ 26-32
ТРИВАЛІСТЬ МАНЕВРОВИХ ПЕРЕСУВАНЬ ПООДИНОКОГО ЛОКОМОТИВА ТА ЧИННИКИ, ЯКІ НА НЕЇ ВПЛИВАЮТЬ PDF
І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ 33-38
МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖОПОТОКІВ НА НАПРЯМКАХ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF (Русский)
Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Б. В. ГЕРА, В. В. СКАЛОЗУБ, Ю. Н. ГЕРМАНЮК 39-47
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З КОНТЕЙНЕРАМИ В УМОВАХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ PDF
Д. В. ЛОМОТЬКО, О. В. ДЕРЕВ’ЯНКО, П. О. ДВОРЕЦЬКИЙ 48-54
ДОСТАВКА ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ З УРАХУВАННЯМ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕГОНІВ ЯК ЗАДАЧА ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ PDF (Русский)
А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА 55-60
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАЛІЗНИЦІ PDF
Г. Г. СИДОРЕНКО, О. А. НИКИФОРОВА, О. В. АНТОНЮК 61-66
ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЦЬ PDF (Русский)
О. И. ХАРЧЕНКО 67-72
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАСАЖИРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ PDF
П. О. ЯНОВСЬКИЙ 73-79