DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76832

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З КОНТЕЙНЕРАМИ В УМОВАХ ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИХ ВУЗЛІВ ЗА УЧАСТЮ ЗАЛІЗНИЦЬ

Д. В. ЛОМОТЬКО, О. В. ДЕРЕВ’ЯНКО, П. О. ДВОРЕЦЬКИЙ

Анотація


Виконано статистичний аналіз кількісних та якісних показників роботи з контейнерами у транспортному перевантажувальному вузлу. Запропоновано підвищити ефективність роботи перевантажувального залізничного вузла за рахунок впровадження єдиної інформаційно-керуючої системи роботи із контейнерами. В умовах перевантажувального вузла М встановлено термін окупності інформаційної системи на рівні 4 роки. З урахуванням економічних розрахунків показано можливість впровадити логістичні технології взаємодії видів транспорту при перевезенні вантажів у контейнерах.


Ключові слова


залізниця; контейнер; вантаж; логістична технологія; інформаційно-керуюча система

Повний текст:

PDF

Посилання


Кірпа, Г.М. Організація контрейлерних перевезень в Україні : монографія / Г.М. Кірпа. – Дніпропетровськ: Арт-пресс, 1998. – 277 с.

Бутько, Т. В. Структурний подход к анализу припортового железнодорожного узла / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, Т. В. Головко // Сборник научных трудов по матеріалам международной научно-пратической конференции «Современные направления теоретических и прикладних исследований 2008». Транспорт. – Одесса: Черноморье, 2008. – Том 1. – C. 19-21.

Данько, М. І. Методологічний аспект формування критеріїв ефективного управління залізничною транспортною системою / М. І. Данько, Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько, В. В. Козак // Зб. наук. пр. – Харків : УкрДАЗТ. – 2010. – Вип, 113. – С. 5-9.

Бутько, Т. В. Перспективи організації інформаційної взаємодії учасників перевезення в умовах залізнично-водних транспортно-логістичних вузлів / Т. В. Бутько, Д. В. Ломотько // Залізничний транспорт України. – 2007. – № 6. – С. 62-65.

Ломотько, Д. В. Formation of fuzzy support system for decision-making on merchantability of rolling stock in its allocation / Д. В. Ломотько, А. О. Ковальов, О. В. Ковальова // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2015. – Т. 6. – №. 3 (78). – С. 11-17, http://dx.doi.org/10.15587/1729-4061.2015.54496.

Bart W. Wiegmans, Peter Nijkamp, Piet Rietveld, Container Terminals In Europe: Their Position in Marketing Channel Flows, IATSS Research, Volume 25, Issue 2, 2001, Pages 52-65, ISSN 0386-1112, http://dx.doi.org/10.1016/S0386-1112(14)60070-4.

Козаченко, Д. М. Транспортне забезпечення експорту українських товарів до Європейського Союзу / Д. М. Козаченко, А. М. Окороков, С. В. Гревцов // Вісник Академії митної служби України. Серія: Технічні науки. – 2014. – №. 2. – С. 141–148.

Congli Hao, Yixiang Yue, Optimization on Combination of Transport Routes and Modes on Dynamic Programming for a Container Multimodal Transport System, Procedia Engineering, Volume 137, 2016, Pages 382-390, ISSN 1877-7058, http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2016.01.272.

Правила перевезень вантажів залізничним транспортом України : затв. : Наказ Міністерства транспорту України 21.11.2000 № 644. – Київ, 2004. – Ч. 1. – 432 с.

Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції. ЦД-0081: затв.: наказ Укрзалізниці 22.12.09 № 715-Ц. – Київ: ТОВ «НВП Поліграфсервіс», 2010. – 230 с.

Бутько, Т. В. Основні напрямки адаптації перевізного процесу на залізничному транспорті в умовах функціонування конкурентних транспортних компаній / Т. В. Бутько, О. Е. Шандер // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 131. – C. 26-30.

Бутько, Т. В. Наукові підходи щодо удосконалення технології вантажних перевезень з урахуванням конкурентного середовища / Т. В. Бутько, О. Е. Шандер // Збір-ник наукових праць Донецького інституту залізнич-ного транспорту. – 2013. – Вип. 33. – С. 57-60.

Hassan Rashidi, Edward P.K. Tsang, Novel constraints satisfaction models for optimization problems in container terminals, Applied Mathematical Modelling, Volume 37, Issue 6, 15 March 2013, Pages 3601-3634, ISSN 0307-904X, http://dx.doi.org/10.1016/

j.apm.2012.07.042.

Матюшин, Л. Н. Контейнерные и контрейлерные перевозки грузов : справочник / Под общей ред. Л. Н. Матюшина. – Москва : Интеграция, 2009. – 222 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.