DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2017/110766

ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗПОДІЛУ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ МІЖ РЕГУЛЮВАЛЬНИКАМИ ШВИДКОСТІ ВАГОНІВ

Д. Н. КОЗАЧЕНКО, В. И. БОБРОВСКИЙ, С. В. ГРЕВЦОВ

Анотація


Мета. Метою даної роботи є підвищення ефективності сортувального процесу на сортувальних гірках з немеханізованими парковими гальмівними позиціями шляхом оптимізації розподілу сортувальних колій між регулювальниками швидкості вагонів. Методика. Дослідження виконані з використанням методів моделювання гіркових процесів і методу гілок та меж. Результати. На залізницях України 87% сортувальних гірок мають немеханізовані гальмівні позиції. Характерною особливістю роботи таких гірок є поява додаткових вимог до інтервального регулювання швидкості скочування відчепів для забезпечення можливості їх послідовного гальмування регулювальником, який обслуговує декілька сортувальних колій. У зв'язку з цим актуальною є задача пошуку такого розподілу сортувальних колій між регулювальниками швидкості вагонів, яке забезпечує мінімальну тривалість розпуску. У загальному випадку число можливих варіантів вирішення даного завдання є обмеженим, але може бути дуже великим. Тому дослідження присвячено пошуку правил, які дозволяють виключати з аналізу свідомо нераціональні варіанти. Наукова новизна. В результаті виконаних досліджень розроблено формальний метод оптимізації розподілу сортувальних колій між регулювальниками швидкості вагонів. Практична значимість. Результати виконаних досліджень можуть бути використані в оперативній роботі залізничних станцій для вирішення завдання автоматизованої видачі рекомендацій по організації розпуску на немеханізованих сортувальних гірках, а також при вирішенні задач нормування числа регулювальників швидкості вагонів на них.


Ключові слова


сортувальна гірка; немеханізованими гальмівна позиція; регулювальник швидкості вагонів; сортувальний процес; розформування составів, оптимізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Bobrovskyi, V. Probabilistic Approach for the Determination of Cuts Permissible Braking Modes on the Gravity Humps / V. Bobrovskyi, D. Kozachenko, A. Dorosh, E. Demchenko, T. Bolvanovska, A. Kolesnik // Transport problems. – 2016. – Vol. 11, is. 1. - P.147-155. – doi : 10.20858/tp.2016.11.1.14.

Prokop, J. Simulation of Hump Performance in Railroad Classification Yard. / J. Prokop, Sh. Myojin // Memoirs of the Faculty of Engineering, Okayama University. – 1993. – Vo1. 27. – No. 2. – P. 59-71.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов торможения отцепов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. П. Божко [и др.]. – Днепропетровск: Изд-во Маковецкий, 2012. – 236 с.

Zarecky, S. The newest trends in marshalling yards automation / S. Zarecky, J. Grun, J. Zilka // Transport Problems. – 2008. – Tom 3. – Vol. 4. – Part 1. – P. 87-95.

Zhang, C. Analysis of Hump Automation in China / C. Zhang, Y. Wei, G. Xiao, Z. Wang, J. Fu // Proceeding of Second International Conference on Transportation and Traffic Studies. – 2000. – P. 285-290. – doi: 10.1061/40503(277)45.

Шабельников, А. Н. Управление тормозными средствами сортировочных горок: повышение качества и эффективности / А. Н. Шабельников, И. А. Ольгейзер, С. А. Рогов // Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения. – 2015. – №2. – С. 74-79.

Шиш, В.О. Автоматизація та механізація технологічних процесів на сортувальних станціях [Текст] / В.О. Шиш // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 3. – С. 44-47.

Болвановська, Т. В. Розрахунок переробної спроможності сортувальних комплексів / Т. В. Болвановська // Транспортні системи та технології перевезень – 2014. – Вип. 8. – С. 27-34. – doi: 10.15802/tstt2014/38080.

Yao, J. Study on Neural Network Based Space-interval Speed-control Model / J. Yao, X. Li, H. Liu// China Railway Science. – 2001. – № 02. – P. 127-133.

Бобровский, В. И. Оптимизация режимов регулирования скорости отцепов при роспуске составов на горках / В. И. Бобровский, Н. В. Рогов // Наука та прогрес транспорту. – 2004. – Вип. 4. – С. 174-182.

Козаченко, Д. Н. Управление роспуском составов на сортировочных горках с немеханизированными парковыми тормозными позициями /Д. Н. Козаченко, С. В. Гревцов, Т. В. Болвановская // Вісник НТУ «ХПІ». – 2017. – № 19(1241). – С. 72-80.

Козаченко, Д. М. Дослідження впливу технічного стану гальмових уповільнювачів на переробну спроможність сортувальних гірок / Д. М. Козаченко, С. В. Гревцов, Т. В. Болвановська // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 4 (64). – С. 37- 46. – doi: 10.15802/stp2016/77878.

Король, В.А. Пособие работникам сортировочных горок / В. А. Король, Л. Б. Тишков, Л. М. Хохлова, В. П. Шейкин. – Москва : Транспорт, 1988. – 221 с.

Інструкція регулювальника швидкості руху вагонів. ЦД-0065: затв. Наказ Укрзалізниці від 06.11.2006 № 396-Ц. – Київ, 2006.

Бобровский В. И. Анализ эффективности режимов торможения отцепов на сортировочных горках / В. И. Бобровский, Д. Н. Козаченко, Н. В. Рогов // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – Вип. 11. – 2006. – С. 103-111.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.