ІДЕНТИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ТРАНСПОРТНО – ВАНТАЖНОГО КОМПЛЕКСУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2022/272055

Ключові слова:

промислове підприємство, транспортна робота, переробна спроможність, функціонально-вартісний аналіз, транспортно-вантажний комплекс, декомпозиція функцій, ідентифікація функцій

Анотація

Мета. На сучасному етапі функціонування залізничного транспорту промислових підприємств переробка вагонопотоків у транспортно-вантажних комплексах відбувається у змінних експлуатаційних умовах, що призводить до низької ефективності взаємодії виробництва і транспорту. Для вирішення цієї проблеми на початковому етапі необхідно провести ідентифікацію функцій, що виконуються транспортно-вантажним комплексом з прийому і переробки масової сировини у період негативних температур. Методи дослідження. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення питання та основних наукових публікацій щодо стану та шляхів підвищення ефективності взаємодії виробництва і транспорту на промислових підприємствах; методологія функціонально-вартісного аналізу для дослідження потокових процесів фазової трансформації у транспортно-вантажному комплексі з прийому масової сировини. Результати. В роботі розроблено модель формування експлуатаційних та техніко-економічних показників роботи транспортно-вантажного комплексу з прийому масової сировини у період негативних температур. Проаналізовано вплив виробничих та зовнішніх факторів на обсяг транспортної роботи у зазначеному комплексі. На основі методології функціонально-вартісного аналізу виконана декомпозиція функцій транспортно – вантажного комплексу промислового підприємства як системотехнічного комплексу на макрорівні, що дозволило оцінити його основні функції та створила передумови для функціонального аналізу його роботи на мікрорівні. Наукова новизна полягає у розробці загального методу ідентифікації функцій транспортно-вантажного комплексу з прийому і переробки масової сировини, який базується на положеннях функціонально-вартісного аналізу. Практична значимість. Представлені теоретичні положення щодо ідентифікованих функцій транспортно-вантажного комплексу з обслуговування промислового підприємства дозволили виявити зони зосередження додаткового обсягу транспортної роботи, яка безпосередньо впливає на експлуатаційні показники з прийому і переробки вагонопотоків у період негативних температур, та можуть в подальшому використовуватися в моделях управління потоковими процесами у транспортно-вантажних комплексах.

Посилання

Дженчако В.Г. Підвищення ефективності перевезення масової сировини на промислові підприємства у зимовий період / В. Г. Дженчако // Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2019. – № 21. – С. 224 – 237. http://eir.pstu.edu/handle/123456789/24835.

Дженчако В.Г. Оптимізація взаємодії вантажної станції, гаражів розморожування і розвантажувального комплексу агломераційної фабрики при вивантаженні масової сировини / В. Г. Дженчако // Міжвузівський тематичний збірник наукових праць. – 2021. – № 24. – С. 272 – 284.

Дженчако В.Г. Розробка методу оцінки пропускної спроможності гаражів розморожування транспортної системи промислового підприємства / В. Г. Дженчако // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». Вип. 22. – 2021. – С. 21 – 27. https://doi.org/10.15802/tstt2021/247879.

Парунакян В. Э. Разработка методологии определения продолжительности разогрева грузов в конвективных гаражах размораживания / В. Э. Парунакян, В. Г. Дженчако // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В. Лазаряна. – 2006. – №12. – С. 93-99.

Парунакян В. Э. Исследование процесса размораживания железосодержащего сырья в вагонах с использованием компьютерной технологии «Data mining» / В. Э. Парунакян, В. Г. Дженчако // Вісник Приазовського державного технічного університету. – 2010. – №20. – С. 267-274.

Fomin, O., Lovska, A., Dzhenchako, V., Zhylinkov, O., Fomina, A., & Lytvynenko, A. (2022). Determining the features of temperature influence on the load-bearing structure of a hopper car with a composite cladding when transporting pellets to metallurgical enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 1(7(115), 32 - 41. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2022.251300; http://journals.uran.ua/eejet/article/view/251300.

Дженчако В. Г. Определение продолжительности размораживания железосодержащего сырья в вагонах с использованием технологии «Data mining» / В. Г. Дженчако // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2010. – №10 (152). – Ч.1. – С. 45-50.

Повышение эффективности взаимодействия производства и транспорта при грузопереработке в процессе материалодвижения предприятий. Техника и технологи: коллективная монография / В.Э. Парунакян, А.В. Маслак, А.А. Жилинков// – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018. – 223 с.

Маслак Г.В. Розробка методу логістичного управління процесом матеріалоруху при взаємодії виробництва і транспорту в металургійних переділах / Г.В. Маслак, В.Е. Парунакян // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – Вип. 19 - 2020. - С.68 - 76.

Маслак А. В. Стан і шляхи підвищення ефективності управління процесом матеріалоруху при переробці зовнішнього вагонопотоку металургійних підприємств / А.В. Маслак // Збірник наукових праць ДНУЗТ ім. акад. В. Лазаряна «Транспортні системи та технології перевезень». – Вип. 18 - 2019. - С. 59-68.

Бойко В.А. Повышение эффективности работы грузовой станции металлургического комбината, принимающей массовое сырьё: дис. … канд. техн. наук: 05.22.12 / Бойко Владимир Алексеевич. – Мариуполь, 2013. – 178 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-01-20

Номер

Розділ

Статті