Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 10 (2015) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛОКОМОТИВІВ Анотація   PDF (Русский)
Н. В. КИРИК
 
№ 10 (2015) ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ, А. В. ТРОЯН
 
№ 2 (2011) ЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ Анотація   PDF
Д.М. Козаченко
 
№ 7 (2014) ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДВОГРУПНИХ ПОЇЗДІВ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ Анотація   PDF
О. О. МАЗУРЕНКО, А. В. КУДРЯШОВ
 
№ 1 (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ Анотація   PDF
І. Переста, Л.О. Яришкіна, С.І. Музикіна, Ю.В. Зеленько, І.Л. Журавель
 
№ 1 (2011) ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТУ У МІЖНАРОДНОМУ ЗАЛІЗНИЧНО-ПОРОМНОМУ СПОЛУЧЕННІ Анотація   PDF
А.М. Окороков, О.В. Головченко, О.О. Берко
 
№ 10 (2015) ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Анотація   PDF
П. О. ЯНОВСЬКИЙ
 
№ 13 (2017) ЗАДАЧА РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕРЕЖІ ЗАЛІЗНИЦЬ Анотація   PDF (Русский)
Ю. А. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА, К. В. МАТВИЕНКО
 
№ 1 (2011) ЗАЛІЗНИЧНИЙ Й ІНШІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ: КОНКУРЕНЦІЯ ЧИ СИНЕРГЕТИКА? Анотація   PDF
П.В. Бех, О.В. Лашков
 
№ 2 (2011) ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЮ В АКУМУЛЯТОРНИХ ЯЩИКАХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РІВНЯ ЕЛЕКТРОЛІТУ Анотація   PDF
Г.С. Ігнатов, А.О. Сулим, П.О. Хозя, С.Д. Сичов, В.Р. Распопін, О.О. Мельник, В.В. Федоров
 
№ 1 (2011) ЗАПОВНЕННЯ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ ВАГОНАМИ З БЕЗПЕЧНОЮ ШВИДКІСТЮ Анотація   PDF
О.А. Назаров
 
№ 18 (2019) ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ НА СТАНЦІЯХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF (Русский)
В. С. ВОРОПАЙ, В. А. НЕЧЕПОРЕНКО
 
№ 19 (2020) ЗАСТОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ ВАНТАЖІВ У МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРАХ Анотація   PDF
О. О. МАЗУРЕНКО, А. В. КУДРЯШОВ, В. В. ЛЕБІДЬ
 
№ 7 (2014) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ ВАГОНІВ ПО ВАНТАЖНИМ ФРОНТАМ Анотація   PDF
Ю. В. ЧИБІСОВ, Ю. С. ШУЛЬГА
 
№ 17 (2019) ЗАСТОСУВАННЯ ОПТИМІЗАЦІЙНИХ МЕТОДІВ В КОНТРОЛІ ТА АНАЛІЗІ РОБОТИ ФЛОТУ Анотація   PDF (Русский)
И. В. ЧАЙКОВСКИЙ
 
№ 3 (2012) КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПАСАЖИРІВ Анотація   PDF (Русский)
К.В. Марінцева
 
№ 3 (2012) КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ Анотація   PDF
Р.В. Вернигора, В.В. Малашкін
 
№ 16 (2018) КОМПЛЕКСНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ШЛЯХОВОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ І ГЕОМЕТРИЧНИХ РОЗМІРІВ РУХОМОГО СКЛАДУ Анотація   PDF (Русский)
Е. А. ФИЛАТОВ
 
№ 7 (2014) КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ТА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК Анотація   PDF (Русский)
Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, В. В. МАЛАШКИН, Н. П. БОЖКО
 
№ 4 (2012) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ НА ОСНОВІ ГРАФОАНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ Анотація   PDF (Русский)
Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, М.І. Березовый
 
№ 6 (2013) КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕРОБНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ Анотація   PDF
М. І. Березовий, В. В. Малашкін, Н. В. Руденко
 
№ 4 (2012) КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ Анотація   PDF (Русский)
І.Е. Левицький, Р.Г. Коробйова, Н.В. Руденко
 
№ 6 (2013) КРИТЕРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ СОСТАВА В УМОВАХ ДІЇ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ Анотація   PDF
О. І. Таранець
 
№ 14 (2017) ЛУБРІКАЦІЯ – ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ Анотація   PDF
Г. В. ЧИГРАЙ, Н. В. КИРИК
 
№ 6 (2013) ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ РУХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД Анотація   PDF
Г. Г. Сидоренко, О. А. Никифорова
 
101 - 125 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>