Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 12 (2016) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА ФУНКЦІЇ БЕЗЛІЧІ ПРИ РАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ Анотація   PDF
О. Ю. ПАПАХОВ
 
№ 19 (2020) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ХОДОВОГО ОПРОРУ ВІДЧЕПІВ Анотація   PDF (Русский)
И. В. ЖУКОВИЦКИЙ, А. Б. УСТЕНКО
 
№ 1 (2011) ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРИ АНАЛІЗІ РОБОТИ СТАНЦІЙ І ПІД'ЇЗНИХ КОЛІЙ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
В.З. Яневич, С.М. Церковний
 
№ 5 (2013) ВИКОРИСТАННЯ СУПУТНИКОВИХ СИСТЕМ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВАНТАЖНИМИ КОМПЛЕКСАМИ Анотація   PDF
А. М. Окороков
 
№ 5 (2013) ВЛАШТУВАННЯ СПОЛУЧНИХ КРИВИХ ПРИ РОЗМІЩЕННІ ПАРКОВИХ УПОВІЛЬНЮВАЧІВ НА ПРЯМИХ ДІЛЯНКАХ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ Анотація   PDF (Русский)
В. І. Бобровський, А. І. Колесник
 
№ 1 (2011) ВПЛИВ ТОЧНОСТІ ГАЛЬМУВАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ВІДЧЕПІВ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ Анотація   PDF
В.В. Журавель, Г.І. Переста, І.Л. Журавель
 
№ 9 (2015) ВПРОВАДЖЕННЯ БІМОДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ Анотація   PDF (Русский)
Р. Г. КОРОБЙОВА, Р. Ш. РУСТАМОВ, С. В. ГРЕВЦОВ
 
№ 19 (2020) ДО ПИТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПЕРЕРОБКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖОПОТОКІВ Анотація   PDF
А. М. ПАСІЧНИК, Є. С. КУЩЕНКО
 
№ 19 (2020) ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО АВТОТРАНСПОРТУ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація   PDF
О. О. ЖИЛІНКОВ
 
№ 18 (2019) ДО ПИТАННЯ ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В МЕЖАХ ВЕЛИКОГО ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА Анотація   PDF (Русский)
А. А. ЖИЛИНКОВ
 
№ 3 (2012) ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ РОЗРАХУНКУ РОБОЧОГО ПАРКУ МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ Анотація   PDF (Русский)
А.І. Верлан, М.І. Березовий, Р.В. Вернигора, А.М. Шепета
 
№ 4 (2012) ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАНТАЖНИХ ФРОНТАХ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ Анотація   PDF (Русский)
Д.М. Козаченко, М.І. Березовый, Р.В. Вернигора, А.М. Шепета
 
№ 16 (2018) ДО ПИТАННЯ ПРО ОЦІНКУ КОНСТРУКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ Анотація   PDF (Русский)
В. В. МАЛАШКИН, Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, И. Я. СКОВРОН
 
№ 1 (2011) ДОСВІД ФРН В ОБЛАСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ Анотація   PDF
П.В. Бех, О.В. Лашков, Н.В. Руденко
 
№ 14 (2017) ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРВАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ ДЛЯ ОСНОВНОЇ СТАНЦІЇ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ Анотація   PDF
В. В. ЖУРАВЕЛЬ, І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, Ю. О. ЄРІНЕНКО, Т. В. САВЧУК
 
№ 6 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ УПОВІЛЬНЮВАЧАМИ НА ТОЧНІСТЬ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ Анотація   PDF
В. І. Бобровський, А. С. Дорош
 
№ 5 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РІЗНИХ ФАКТОРІВ НА ВЕЛИЧИНУ ІНТЕРВАЛІВ НА РОЗДІЛОВИХ СТРІЛКАХ Анотація   PDF
А. В. Кудряшов
 
№ 5 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ РЕКОНСТРУКЦІЇ ВИТЯЖНИХ КОЛІЙ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ Анотація   PDF
В. В. Журавель, А. І. Маслюк, І. Л. Журавель
 
№ 3 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ СОРТУВАЛЬНОГО ПАРКУ ВАНТА-ЖНОЇ СТАНЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ Анотація   PDF
І.Л. Журавель, В.В. Журавель, О.А. Лучук, П.О. Яновський
 
№ 9 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТОЧНОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ РУХУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ КЕРУВАННЯ ЧЕРГОВІСТЮ РОЗФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ Анотація   PDF
О. О. БАРДАСЬ
 
№ 18 (2019) ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ ЗМІНИ ОБСЯГІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТА МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ Анотація   PDF
Т. В. БОЛВАНОВСЬКА, С. В. БОРИЧЕВА, Ю. М. ГЕРМАНЮК
 
№ 3 (2012) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ У ВУЗЛІ Анотація   PDF
В.В. Журавель, І.Л. Журавель, В.Р. Нога
 
№ 9 (2015) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ГРАВІТАЦІЙНО-ПРИЦІЛЬНОГО ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ Анотація   PDF
О. М. ОГАР, К. В. ТАРАТУШКА
 
№ 8 (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКЦІЇ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ З ГОРБАМИ РІЗНОЇ ВИСОТИ Анотація   PDF
В. І. БОБРОВСЬКИЙ, Є. Б. ДЕМЧЕНКО
 
№ 5 (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДУ РЕГЕНЕРАТИВНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ЕРГАТИЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ Анотація   PDF
В. В. Малашкін, Р. В. Вернигора, М. І. Березовий
 
51 - 75 з 287 результатів << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>