№ 15 (2018)

Зміст

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ КЕРУВАННЯ ПОЇЗНОЮ РОБОТОЮ ПАРКУ ПРИЙМАННЯ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ
О. О. БАРДАСЬ 5-11
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОМБІНОВАНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ
М. І. БЕРЕЗОВИЙ, В. В. МАЛАШКІН, С. В. ЛАУШНИК 12-18
ІМІТАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ НА ДВОСТОРОННІЙ ГІРЦІ МАЛОЇ ПОТУЖНОСТІ
В. И. БОБРОВСКИЙ, И. Я. СКОВРОН, А. С. ДОРОШ, Е. Б. ДЕМЧЕНКО, В. В. МАЛАШКИН, Т. В. БОЛВАНОВСКАЯ 19-26
ПЕРСПЕКТИВИ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ
І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ, А. Ю, ОНАЦЬКА, А. В. ЖУРАВЕЛЬ, О. В. МУШТА, Ві. В. ЖУРАВЕЛЬ 27-32
ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ РУХОМОГО СКЛАДУ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ
Ю. В. КЕБАЛ, С. М. КОНДРАТЮК, С. С. МЯМЛІН 33-41
ЕКСПЕДИРУВАННЯ І ЛОГІСТИКА: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ, ПІДМІНА ПОНЯТЬ І ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ
О. В. КИРИЛЛОВА, В. Ю. КОРОЛЬ 42-51
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО КОМПЛЕКСУ В СТРАНАХ ЄС
Р. Г. КОРОБЬЕВА 52-57
НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ В УКРАЇНІ ЗАЛІЗНЧИНИМ ТРАНСПОРТОМ
О. В. МУРАДЯН, В. В. ОЛЕГ 58-65
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ
А. М. ОКОРОКОВ, І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, В. В. ЖУРАВЕЛЬ, А. В. ЖУРАВЕЛЬ, О. Г. ФЕДОРЯКА 66-71
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЇЗДІВ НА СТАНЦІЇ НИЖНЬОДНІПРОВСЬК-ВУЗОЛ ЗА РАХУНОК ФОРМУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ
О. Ю. ПАПАХОВ, Х. В. МАТВІЄНКО 72-78
ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ В СИСТЕМІ «ПОРТ - ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»
М. Е. ПЕРЕПИЧКО 79-85
ПОБУДОВА МОДЕЛІ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ
Н. В. ХАЛІПОВА, А. М. ПАСІЧНИК, Є. П. МЕДВЕДЄВ, І. В. ПРОГОНЮК 86-98
МЕТОДИКА МІНІМІЗАЦІЇ МІСЯЧНИХ ВИТРАТ НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ВАНТАЖНОГО ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ В УКРАЇНІ
П. О. ЯНОВСЬКИЙ, В. П. ЯНОВСЬКА, В. А. ТКАЧЕНКО, С. О. МАРЦЕНЮК, О. Г. ВОДЧИЦЬ, Б. О. ПЛУЖНІКОВ 99-108