№ 4 (2012)

Зміст

РОЗВИТОК КОНТРЕЙЛЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ ТА ДОСВІД ПЕРЕВЕЗЕНЬ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ PDF
В. О. Баланов 5-8
ОЦІНКА ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПРОМИСЛОВОЇ СОРТУВАЛЬНОЇ СТАНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ ЇЇ ЕРГАТИЧНОЇ МОДЕЛІ PDF
М. І. Березовий, В. В. Малашкін, Р.Г. Коробйова 9-12
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ НАСУВУ ТА РОЗПУСКУ СОСТАВІВ НА СОРТУВАЛЬНІЙ ГІРЦІ PDF
В.І. Бобровський, Є.Б. Демченко 13-18
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ PDF (Русский)
В.І. Бобровський, А.І. Колесник 19-24
ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОЇ СИСТЕМИ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ РОБОТОЮ ЛОКОМОТИВІВ ТА ЛОКОМОТИВНИХ БРИГАД PDF
Р.В. Вернигора, Л.О. Єльнікова 25-29
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПРОСУВАННЯ ІНОВАГОНІВ МЕРЕЖЕЮ ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ PDF
Ю.М. Германюк, О.В. Нестеренко 30-34
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЇЗДО- ТА ВАГОНОПОТОКІВ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ PDF
В.В. Журавель, І.Л. Журавель, П.О. Яновський 35-39
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОПИТУ НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ У НАПРЯМКУ УКРАЇНА – БІЛОРУСЬ PDF
А.В. Іванченко 40-43
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВАГОНОПОТОКІВ, ЩО РОЗФОРМОВУЮТЬСЯ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
Д.М. Козаченко, М.І. Березовый, Т.В. Болвановська 44-48
ДО ПИТАННЯ ПРО НОРМУВАННЯ ТРИВАЛОСТІ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ВАНТАЖНИХ ФРОНТАХ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ PDF (Русский)
Д.М. Козаченко, М.І. Березовый, Р.В. Вернигора, А.М. Шепета 49-54
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ЗАЛІЗНИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МЕТАЛУРГІЙНОГО КОМБІНАТУ НА ОСНОВІ ГРАФОАНАЛІТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF (Русский)
Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, М.І. Березовый 55-60
КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В ОДЕССКОМ РЕГИОНЕ PDF (Русский)
І.Е. Левицький, Р.Г. Коробйова, Н.В. Руденко 61-64
ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ В АЕРОПОРТАХ PDF
К.В. Марінцева 65-69
МОДЕЛЬ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ PDF
Є.В. Нагорний, В.С. Наумов, А.В. Іванченко 70-74
МОДЕЛЬ ВИЗНАЧЕННЯ ПОПИТУ НА ПОСЛУГИ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Є.В. Нагорний, А.М. Окороков 75-80
АНАЛІЗ СПОСОБІВ ЗНИЖЕННЯ ШВИДКОСТІ ВІДЧЕПІВ НА ПОЧАТКУ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ ЗА УМОВ ОБЛАДНАННЯ ЇХ СИСТЕМОЮ РОЗПОДІЛЕНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ PDF
О.А. Назаров 81-84
РОЗПОДІЛ СИНЕРГЕТИЧНОГО ЕФЕКТУ МІЖ СУБ'ЄКТАМИ РИНКУ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF (Русский)
В.С. Наумов 85-88
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНИХ ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН PDF
Г.І. Нестеренко, О.О. Озерова, П.О. Яновський 89-92
РОЗРАХУНОК ТА ПЕРЕВІРКА ДЕЯКИХ НОРМАТИВІВ ГРАФІКА РУХУ ПОЇЗДІВ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕРГАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ PDF
О.М. Пасічний 93-96
ДОСЛІДЖЕННЯ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОПУСКНУ ТА ПРОВІЗНУ СПРОМОЖНІСТЬ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЙ PDF
Ю.В. Чибісов 97-102
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ЯКОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ПРОЦЕСУ PDF
П.О. Яновський, Г.Г. Волковська 103-108