№ 14 (2017)

Зміст

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОФІЛЮ ДВОСТОРОННЬОГО СОРТУВАЛЬНОГО ПРИСТРОЮ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ БАГАТОГРУПНИХ СОСТАВІВ
В. И. БОБРОВСКИЙ, И. Я. СКОВРОН 5-13
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ДОПУСТИМИХ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ПРИ ЗМІНІ ШВИДКОСТІ РОЗПУСКУ СОСТАВІВ
Т. В. БОЛВАНОВСЬКА, П. О. ЯНОВСЬКИЙ, А. Р. МІЛЯНИЧ 14-19
МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ЯК БАЗОВИЙ СЕГМЕНТ ТРАНЗИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ
Р. В. ВЕРНИГОРА, А. М. ОКОРОКОВ, П. С. ЦУПРОВ, О. І. ПАВЛЕНКО 20-29
ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УТРИМАННЯ ТЕХНІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Т. С. ГРИШЕЧКІНА 30-35
ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРВАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ ДЛЯ ОСНОВНОЇ СТАНЦІЇ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ
В. В. ЖУРАВЕЛЬ, І. Л. ЖУРАВЕЛЬ, Ю. О. ЄРІНЕНКО, Т. В. САВЧУК 36-41
РОЗРОБКА СТРУКТУРИ ТИПОВОГО ПАСПОРТУ ПІД’ЇЗНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ КОЛІЙ
Д. М. КОЗАЧЕНКО, М. І. БЕРЕЗОВИЙ, В. В. МАЛАШКІН, М. А. АРБУЗОВ, І. Я. СКОВРОН 42-49
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІД’ЇЗНИХ КОЛІЙ ЕЛЕВАТОРІВ ДЛЯ НАВАНТАЖЕННЯ ВІДПРАВНИЦЬКИХ МАРШРУТІВ
Д. М. КОЗАЧЕНКО, В. І. БОБРОВСЬКИЙ, О. Б. ОЧКАСОВ, А. П. ШЕПОТЕНКО 50-60
МОДЕЛЮВАННЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ПІДСТАВІ РЕВЕРСИВНОЇ ЛОГІСТИКИ
А. І. КУЗЬМЕНКО, Є. Д. КОМАРОВ 61-68
ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗЕРНОВОЇ ЛОГИСТИКИ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ БІМОДАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
С. В. МЯМЛИН, Р. Г. КОРОБЬЕВА, В. В. МАЛАШКИН, Д. А. БЕСАРАБ 69-77
РАЦІОНАЛЬНИЙ РОЗПОДІЛ ПАСАЖИРСЬКИХ І ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ З УРАХУВАННЯМ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕГОНІВ
А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА 78-85
РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ КОЛІЙНИХ СТРУКТУР ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ЗА КРИТЕРІЄМ БЕЗПЕКИ
Е. А. ФИЛАТОВ 86-94
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ПО АВТОМОБІЛЬНІЙ ДОРОЗІ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ ЛОГИСТИКИ
И. М. ЦАРЕНКОВА 95-101
ЛУБРІКАЦІЯ – ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ ЗНИЖЕННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ
Г. В. ЧИГРАЙ, Н. В. КИРИК 102-106
МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І СТАНЦІЇ ПРИМИКАННЯ НА ВІДПРАВЛЕННЯ ПАРТІЇ ВАНТАЖУ
П. О. ЯНОВСЬКИЙ, О. Г. ВОДЧИЦЬ, В. А. ТКАЧЕНКО 107-113