№ 3 (2012)

Зміст

УДОСКОНАЛЕННЯ ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ПРОЦЕСУ НАСУВУ ТА РОЗПУСКУ СОСТАВІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF (Русский)
В.І. Бобровський, Є.Б. Демченко
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ НА ДИНАМІКУ СКОЧУВАННЯ ВІДЧЕПІВ PDF (Русский)
В.І. Бобровський, А.І. Колесник
ДО ПИТАННЯ ПРО МЕТОДИКУ РОЗРАХУНКУ РОБОЧОГО ПАРКУ МАНЕВРОВИХ ЛОКОМОТИВІВ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ PDF (Русский)
А.І. Верлан, М.І. Березовий, Р.В. Вернигора, А.М. Шепета
УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ В ЛОГІСТИЧНОМУ ЛАНЦЮЗІ ПОСТАЧАННЯ ЗАЛІЗОРУДНОЇ СИРОВИНИ З ПОЛТАВСЬКОГО ГЗК В ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ ТІС PDF (Русский)
А.І. Верлан, Д.М. Козаченко, А.М. Шепета
КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА КОНСТРУКЦІЇ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ НА ОСНОВІ МЕТОДІВ ТЕОРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ PDF
Р.В. Вернигора, В.В. Малашкін
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ У ВУЗЛІ PDF
В.В. Журавель, І.Л. Журавель, В.Р. Нога
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ОСНАЩЕННЯ СОРТУВАЛЬНОГО ПАРКУ ВАНТА-ЖНОЇ СТАНЦІЇ НА ПОКАЗНИКИ ЇЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ PDF
І.Л. Журавель, В.В. Журавель, О.А. Лучук, П.О. Яновський
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ПРИВАТНИХ ЛОКОМОТИВІВ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА МАГІСТРАЛЬНОМУ ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF (Русский)
Д.М. Козаченко, Р.В. Вернигора, Н.И. Березовый
СЕРВІС ДЛЯ ПАСАЖИРІВ НА ЗАЛІЗНИЦЯХ УКРАЇНИ PDF
Р.Г. Коробйова, Н.В. Руденко
ІМІТАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНОГО НАПРЯМКУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ВАРІАНТІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАНТАЖНИХ ВАГОНОПОТОКІВ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХІ PDF
О.О. Мазуренко, А.В. Кудряшов
КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ АВІАПАСАЖИРІВ PDF (Русский)
К.В. Марінцева
УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВОДІЇВ АВ-ТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ ЗІ СПІВРОБІТНИКАМИ ПІДРОЗДІЛІВ ДАІ МІСТА ДНІП-РОПЕТРОВСЬКА PDF
Г.Я. Мозолевич, А.В. Троян
АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ДОСТАВКИ ВАНТАЖІВ В МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
Є.В. Нагорний, В.С. Наумов, А.В. Іванченко
МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ ТРАНСПОРТНО-ВАНТАЖНИХ КОМ-ПЛЕКСІВ В ДНІПРОПЕТРОВСЬКОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ PDF
Є.В. Нагорний, А.М. Окороков
ВИЗНАЧЕННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СПІВВІДНОШЕННЯ МІЖ УХИЛОМ СОРТУВАЛЬНОЇ КОЛІЇ ТА ЩІЛЬНОСТІ РОЗТАШУВАННЯ ТОЧКОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ШВИДКОСТІ ВІДЧЕПІВ PDF (Русский)
О.А. Назаров
ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ НА БІЛОРУСЬКІЙ ЗАЛІЗНИЦІ PDF (Русский)
В.Я. Негрей, В.М. Овчинников, С.А. Пожидаєв, В.В. Скрежендевський, Н.Р. Швець, Є.В. Шкраб
АВТОМАТИЗОВАНА РОЗРОБКА І ПОБУДОВА ГРАФІКІВ РУХУ ПОЇЗДІВ PDF
Г.І. Нестеренко, О.М. Пасічний
ЕКОНОМІЧНИЙ КРИТЕРІЙ ВИБОРУ РАЦІОНАЛЬНИХ ВАРІАНТІВ ПРОПУСКУ ПОЇЗДО-ПОТОКУ ПО ПАРАЛЕЛЬНИХ ЗАЛІЗНИЧНИХ ЛІНІЯХ PDF
Ю.В. Чибісов
АНАЛИЗ ВИСОТИ ТА ПОЗДОВЖНЬОГО ПРОФІЛЮ РЯДУ ДІЮЧИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF
В.А Шиш, А.В. Кудряшов