№ 2 (2011)

Зміст

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРІАНТУ РОЗПОДІЛУ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ МІЖ ПРИ-ЗНАЧЕННЯМИ ВАГОНОПОТОКІВ PDF
М.І. Березовий, С.О. Пожидаєв, В.С. Буров 5-9
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОЦІНКА ВПЛИВУ ШВИДКОСТІ РОЗПУСКА СОСТАВІВ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ PDF (Русский)
В.І. Бобровський, А.І. Колесник 10-16
АНАЛИЗ ЧИСЛА РОЗДІЛЕНЬ ВІДЧЕПІВ У СОСТАВАХ, ЩО РОЗФОРМОВУЮТЬСЯ НА ДІЮЧИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ
В.І. Бобровський, А.В. Кудряшов 17-21
АНАЛІЗ ВПЛИВУ ОПЕРАТИВНОГО ФОРМУВАННЯ ДВОГРУПНИХ ПОЇЗДІВ НА ОКРЕМІ ПОКАЗНИКИ ПЛАНУ ФОРМУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ PDF (Русский)
М.П. Божко, О.О. Мазуренко 22-30
МОДЕЛЮВАННЯ РОБОТИ СИСТЕМ СТАНЦІЙНОЇ АВТОМАТИКИ В ІМІТАЦІЙНИХ ЕРГАТИЧНИХ МОДЕЛЯХ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ PDF (Русский)
Р. В. Вернигора, М. І. Березовий, В. В Малашкін 31-37
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ РОЗПУСКУ СОСТАВІВ ЗА НАЯВНОСТІ ВАГОНІВ, ЯКІ ЗАБОРОНЕНО СПУСКАТИ З ГІРКИ PDF
В.В. Журавель, І.Л. Журавель 38-45
ЗАЛЕЖНІСТЬ КОНЦЕНТРАЦІЇ ВОДНЮ В АКУМУЛЯТОРНИХ ЯЩИКАХ ПАСАЖИРСЬКИХ ВАГОНІВ ВІД ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РІВНЯ ЕЛЕКТРОЛІТУ PDF
Г.С. Ігнатов, А.О. Сулим, П.О. Хозя, С.Д. Сичов, В.Р. Распопін, О.О. Мельник, В.В. Федоров 46-48
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МЕРЕЖІ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ ПЕРЕРОЗПОДІЛУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДОПОТОКІВ PDF
В.В. Козак, М.І. Данько, Є.С. Альошинський 49-54
ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ПАРКОМ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТА PDF (Русский)
Д.М. Козаченко, Ю.В. Германюк 60-62
АНАЛІЗ СТАНУ ПРИМІСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF (Русский)
Р.Г. Коробйова, Н.В. Руденко, О.Ю. Кірєєва 63-68
ПОКАЗНИКИ БЕЗПЕКИ ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ В СИСТЕМІ SERVQUAL ТА КОМПЛЕКСНІЙ ОЦІНЦІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ PDF
Т.С. Мельник, О.В. Христофор 69-73
ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ ЗА РАХУНОК УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДОПОТОКІВ PDF
Г.Я. Мозолевич, Д.М. Козаченко, Ю.В. Чибісов, В.О. Мозолевич 74-79
ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ ЗБОРУ ТА РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖІВ PDF
Є.І. Таранець, О.І. Таранець, А.М. Окороков 84-87
ОСНОВНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЦЬ УКРАЇНИ PDF
Г.І. Переста, О.О. Мазуренко, М.І. Музикін 80-83
ВИБІР ОПТИМАЛЬНИХ МАРШРУТІВ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДОПОТОКІВ У ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВУЗЛІ З УРАХУВАННЯМ НАСИЧЕНОСТІ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ДІЛЯНОК PDF
Ю.В. Чибісов 88-95
ЕФЕКТИВНІ РЕЖИМИ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
Д.М. Козаченко 55-59