№ 1 (2011)

Зміст

РОЗРАХУНОК ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПРИ УДОСКОНАЛЕННІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ PDF
М.І. Березовий
ДОСВІД ФРН В ОБЛАСТІ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ PDF
П.В. Бех, О.В. Лашков, Н.В. Руденко
ЗАЛІЗНИЧНИЙ Й ІНШІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ: КОНКУРЕНЦІЯ ЧИ СИНЕРГЕТИКА? PDF
П.В. Бех, О.В. Лашков
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ РОЗФОРМУВАННЯ СОСТАВІВ НА ГІРКАХ PDF (Русский)
В.І. Бобровський, А.В. Кудряшов
АНАЛІЗ І ОЦІНКА КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНУ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРКОВИХ ГОРЛОВИН PDF (Русский)
В.І. Бобровський, А.C. Дорош, А.І. Колесник
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНУ КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРКОВИХ ГОРЛОВИН PDF (Русский)
В.І. Бобровський, А.І. Колесник, А.C. Дорош
ПІДГОТОВКА ДСП СТАНЦІЙ ДІЛЯНКИ З ВИКОРИСТАННЯМ ТРЕНАЖЕРНОГО КОМПЛЕКСУ PDF
Р.В. Вернигора, В.В. Малашкін
РАЦІОНАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ СОРТУВАЛЬНОЇ ТА ВАНТАЖНИХ СТАНЦІЙ У ЗАЛІЗНИЧНОМУ ВУЗЛІ PDF
І.Л. Журавель, В.В. Журавель, М.О. Дудка
ВПЛИВ ТОЧНОСТІ ГАЛЬМУВАННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ ВІДЧЕПІВ НА ПОКАЗНИКИ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНОЇ ГІРКИ PDF
В.В. Журавель, Г.І. Переста, І.Л. Журавель
ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛАСТІ ДОПУСТИМИХ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ PDF
Д.М. Козаченко
АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ОБСЯГІВ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ PDF
Р.Г. Коробйова
ТРАНСЛЬОР – НОВА ЗАПОРУКА ПОКРАЩЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА PDF
Г.Я. Мозолевич, В.І. Тітяпов
ЗАПОВНЕННЯ СОРТУВАЛЬНИХ КОЛІЙ ВАГОНАМИ З БЕЗПЕЧНОЮ ШВИДКІСТЮ PDF
О.А. Назаров
СКОРОЧЕННЯ ВИТРАТ ДИЗЕЛЬНОГО ПАЛИВА НА МАНЕВРАХ PDF (Русский)
В.М. Овчинніков, С.А. Пожидаев, Н.Г. Швець, В.В. Скрежендевський
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ВЗАЄМОДІЇ ТРАНСПОРТУ У МІЖНАРОДНОМУ ЗАЛІЗНИЧНО-ПОРОМНОМУ СПОЛУЧЕННІ PDF
А.М. Окороков, О.В. Головченко, О.О. Берко
АНАЛІЗ ВПЛИВУ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ВЕЛИЧИНУ ОБОРОТУ ВАНТАЖНОГО ВАГОНА PDF
Г.І. Переста, Т.В. Болвановська
УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ: МІЖНАРОДНИЙ ОПИТ І АНАЛІЗ ІСНУЮЧОЇ ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ PDF (Русский)
Г.І. Переста, Ю.В. Чибісов
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПІД ЧАС ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ PDF
І. Переста, Л.О. Яришкіна, С.І. Музикіна, Ю.В. Зеленько, І.Л. Журавель
АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПОПЕРЕЧНИХ ПРОФІЛІВ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА ЛІНІЙНИХ СПОРУД ЗАЛІЗНИЧНИХ ДОРІГ PDF (Русский)
С.А. Пожидаев
АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА АВТОМАТИЗАЦІЇ СОРТУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА ГІРКАХ PDF
О.І. Таранець
ВЕКТОРНА ОПТИМІЗАЦІЯ В ЗАДАЧІ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ДОСТАВКИ ВАНТАЖУ PDF (Русский)
О.І. Харченко
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВЛАСНИХ ВАНТАЖНИХ ВАГОНІВ В РИНКОВИХ УМОВАХ PDF
А.М. Шепета, Р.Г. Коробйова
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИХІДНИХ ДАНИХ ПРИ АНАЛІЗІ РОБОТИ СТАНЦІЙ І ПІД'ЇЗНИХ КОЛІЙ ПІДПРИЄМСТВ PDF
В.З. Яневич, С.М. Церковний