№ 12 (2016)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

РОЗРОБКА НАПРЯМКУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ВИХОДУ ВІДЧЕПІВ З ПАРКОВОЇ ГАЛЬМОВОЇ ПОЗИЦІЇ PDF
М. А. АCЄЄВ 5-9
ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗФОРМУВАННЯМ СОСТАВІВ ПОЇЗДІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
С. В. ГРЕВЦОВ 10-15
ПЛАНУВАННЯ СОСТАВОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ PDF (Русский)
А. А. ЕРОФЕЕВ, Е. А. ФЕДОРОВ 16-24
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ ПАРКУ ВАНТАЖНИХ ЛОКОМОТИВІВ PDF
Л. О. ЄЛЬНІКОВА 25-31
МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ У ЛАНЦЮГАХ ДОСТАВКИ PDF
Г. І. КИРИЧЕНКО, О. Г. СТРЕЛКО, Ю. А. БЕРДНИЧЕНКО, О. В. ПЕТРИКОВЕЦЬ, О. А. КИРИЧЕНКО 32-37
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ PDF (English)
D. M. KOZACHENKO, I. L. ZHURAVEL, V. V. ZHURAVEL 38-44
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ PDF
Д. М. КОЗАЧЕНКО, Р. Г. КОРОБЙОВА, А. В. РУБЕЦЬ 45-50
ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
О. В. ЛАВРУХІН, О. М. КОСТЄННІКОВ, А. М. КИМАН 51-57
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ УКРАЇНИ PDF
О. О. МАЗУРЕНКО, А. В. КУДРЯШОВ 58-61
РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ PDF
А. М. ОКОРОКОВ, Р. В. ВЕРНИГОРА, П. С. ЦУПРОВ 62-68
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА ФУНКЦІЇ БЕЗЛІЧІ ПРИ РАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ PDF
О. Ю. ПАПАХОВ 69-74
ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ І ЗАВДАННЯ IT-СИСТЕМИ У ЛОГІСТИЦІ 5PL ПРОВАЙДЕРА PDF (Русский)
Г. В. САГИРОВ, Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ, А. М. ОКОРОКОВ 75-79
ОПЕРАТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЬ І ВУЗЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИНАМІЧНОЇ МОДЕЛІ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ PDF (Русский)
О. А. ТЕРЕЩЕНКО 80-89
ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ДОРІГ В МІСТАХ PDF
А. О. ЧЕРНЕНКО, Н. В. ХАЛІПОВА, І. Ю. ЛЕСНІКОВА 90-98