№ 10 (2015)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АНАЛІЗ ФАКТОРІВ, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РУХУ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ ЗА РОЗКЛАДОМ PDF (Русский)
В. О. БАЛАНОВ 5-9
ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ І ЧЕРГОВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОСИЛЕННЯ ДІЛЯНКИ ЧОРНОМОРСЬКА – БЕРЕГОВА PDF (Русский)
Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, В. В. МАЛАШКИН 10-15
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СОРТУВАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ В УМОВАХ НЕРІВНОМІРНОСТІ ВХІДНОГО ПОТОКУ ПОЇЗДІВ PDF
В. І. БОБРОВСЬКИЙ, Є. Б. ДЕМЧЕНКО, А. С. ДОРОШ 16-22
РОЗРОБКА ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ЛОКОМОТИВНОГО ПАРКУ НА ОСНОВІ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ЗАДАЧІ ПРО ПРИЗНАЧЕННЯ PDF
Р. В. ВЕРНИГОРА, Л. О. ЄЛЬНІКОВА 23-28
ОЦІНКА РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЧЕРГОВИХ ПО СТАНЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМП'ЮТЕРНИХ ТРЕНАЖЕРІВ PDF (Русский)
Р. В. ВЕРНИГОРА, В. В. МАЛАШКИН 29-37
УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ВИЗНАЧЕННЯ КІЛЬКОСТІ І ОСНОСТІ РУХОМИХ ОДИНИЦЬ PDF (Русский)
О. И. ЕГОРОВ 38-43
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЛОКОМОТИВІВ PDF (Русский)
Н. В. КИРИК 44-49
ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ОБ'ЄМІВ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ЗМІНИ СТРУКТУРИ ВАГОНОПОТОКІВ PDF (Русский)
Д. Н. КОЗАЧЕНКО, А. В. ГОРБОВА 50-56
СТІЙКІСТЬ ВАГОНІВ ПРИ ГАЛЬМУВАННІ УПОВІЛЬНЮВАЧАМИ PDF (Русский)
Д. Н. КОЗАЧЕНКО, С. А. ПОЖИДАЕВ, К. И. ЖЕЛЕЗНОВ 57-63
УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНУ ГОРЛОВИН СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК ТЕХНІЧНИХ СТАНЦІЙ PDF
А. І. КОЛЕСНИК 64-69
ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ PDF
Р. Г. КОРОБЙОВА 70-74
ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОПИТУ НА СКЛАДУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКУ ВАНТАЖІВ У ТРАНСПОРТНОМУ ВУЗЛІ PDF
Я. В. ЛІТВІНОВА 75-79
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ PDF
Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ, А. В. ТРОЯН 80-87
ОЦІНКА РИЗИКУ ВИХОДУ ЕКСПЕДИТОРА НА РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ PDF (Русский)
В. С. НАУМОВ 88-92
ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО СТАНДАРТІВ ЄС PDF
О. А. НИКИФОРОВА, Г. Г. СИДОРЕНКО 93-97
АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ PDF
А. М. ОКОРОКОВ 98-104
МОДЕЛЮВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ З ЗМІННИМИ ТАРИФАМИ PDF (Русский)
В. В. СКАЛОЗУБ, Л. А. ПАНИК 105-111
ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА РИЗИКІВ НА ЗАЛІЗНИЧНИМ ПЕРЕЇЗДАХ З УРАХУВАННЯМ ВПЛИВУ ІМОВІРНІСНИЙ ФАКТОРІВ PDF (Русский)
Г. В. ЧИГРАЙ 112-116
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
П. О. ЯНОВСЬКИЙ 117-123