№ 7 (2014)

Зміст

КОМПЛЕКСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПОЗДОВЖНЬОГО ТА ПОПЕРЕЧНОГО ПРОФІЛЮ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF (Русский)
Н. И. БЕРЕЗОВЫЙ, В. В. МАЛАШКИН, Н. П. БОЖКО 5-9
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ВІДПРАВНИЦЬКИМИ МАРШРУТАМИ PDF (Русский)
А. B. ВЕРЛАН, Е. П. ПИНЧУК, И. Л. ЖУРАВЕЛЬ 10-14
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНИХ НЕЙРОННИХ МЕРЕЖ ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ ПОЇЗНОЇ РОБОТИ ЗАЛІЗНИЧНИХ НАРЯМКІВ PDF
Р. В. ВЕРНИГОРА, Л. О. ЄЛЬНИКОВА 15-19
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ ПОСТАЧАННЯ СИРОВИНИ НА МЕТАЛУРГІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО PDF
В. В. ЖУРАВЕЛЬ 20-26
ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕДПРОЕКТНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ ТА ВУЗЛІВ PDF
Д. М. КОЗАЧЕНКО, Р. В. ВЕРНИГОРА, О. В. ГОРБОВА 27-32
ОПТИМІЗАЦІЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛАНА КОЛІЙНОГО РОЗВИТКУ ГІРКОВИХ ГОРЛОВИН PDF (Русский)
А. И. КОЛЕСНИК, Е. П. ДРОБЕЦКАЯ 33-37
ТИПОЛОГІЯ КОНФЛІКТІВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПРИ ОБСЛУГОВУВАННІ ПАСАЖИРІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF (Русский)
Р. Г. КОРОБЬЕВА, О. О. ЛОБАНЬ 38-41
ФОРМУВАННЯ ОСНОВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ МІСЦЕВОЇ РОБОТИ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ДІЛЬНИЦЯХ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХ PDF
О.В. ЛАВРУХІН 42-49
ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ДВОГРУПНИХ ПОЇЗДІВ В ОПЕРАТИВНИХ УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ PDF
О. О. МАЗУРЕНКО, А. В. КУДРЯШОВ 50-55
АНАЛІЗ ДОЦІЛЬНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ТОЧКОВИХ РЕГУЛЯТОРІВ ШВИДКОСТІ ВАГОНІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
А. А. НАЗАРОВ 56-60
ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РУХУ НА ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕЇЗДАХ УКРАЇНИ PDF
Г. Г. СИДОРЕНКО, О. А. НИКИФОРОВА, Н. П. РЯБЦЕВА 61-64
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ РОЗПОДІЛУ ВАГОНІВ ПО ВАНТАЖНИМ ФРОНТАМ PDF
Ю. В. ЧИБІСОВ, Ю. С. ШУЛЬГА 65-72
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
В. З. ЯНЕВИЧ, А. М. ОКОРОКОВ 73-79