№ 6 (2013)

Зміст

УДОСКОНАЛЕННЯ КРИТЕРІЮ ВИБОРУ ЧЕРГОВОСТІ РОЗПУСКУ СОСТАВІВ З УРАХУВАННЯМ ЗАВДАНЬ ПОПЕРЕДНЬОГО СОРТУВАННЯ ВАГОНОПОТОКІВ PDF
О. О. Бардась 5-9
КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ПЕРЕРОБНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ЗБАГАЧУВАЛЬНОЇ ФАБРИКИ PDF
М. І. Березовий, В. В. Малашкін, Н. В. Руденко 10-13
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КЕРУВАННЯ УПОВІЛЬНЮВАЧАМИ НА ТОЧНІСТЬ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ PDF
В. І. Бобровський, А. С. Дорош 14-20
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ РИНКУ АВІАЦІЙНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ТА ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ PDF
А. Н. Валько, П. А. Яновский 21-24
АНАЛІЗ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ ПІД'ЇЗНОЇ КОЛІЇ ТОВ «ІНТЕРПАЙП НІКО ТЬЮБ» ПРИ ВИВАНТАЖЕННІ МАРШРУТІВ З ТРУБНОЇ ЗАГОТОВКОЮ PDF
Р. В. Вернигора, М. І. Березовий, А. М. Шепета 25-31
АНАЛІЗ ІНТЕНСИВНОСТІ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДОПОТОКІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ СТАНЦІЯХ УКРАЇНИ PDF
Р. В. Вернигора, Л. О. Єльникова 32-35
АНАЛІЗ ДИСПРОПОРЦІЇ В БЕЗПЕЧНОМУ ТРАНСПОРТНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ РАЙОНІВ УКРАЇНИ НА ПРИКЛАДІ ГАЛУЗЕВОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ PDF
А. Г. Волковская, П. А. Яновский 36-38
ОЦІНКА ВИТРАТ ПАЛИВА МАНЕВРОВИМИ ТЕПЛОВОЗАМИ ПРИ РОЗФОРМУВАННІ СОСТАВІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
Є. Б. Демченко 39-46
АНАЛІЗ ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК PDF
В. В. Журавель, І. Л. Журавель 47-50
АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРОК І ПАРАМЕТРІВ ВАГОНОПОТОКІВ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ПЕРЕРОБЦІ НА НИХ PDF
В. В. Журавель, І. Л. Журавель, В. М. Мірча 51-55
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗЕРНОВИХ ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ PDF
Д. М. Козаченко, Р. Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко 56-60
СЕРВІСНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ PDF
Р. Г. Коробйова, О. О. Осипенкова, Н. В. Руденко 61-64
УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЖИМІВ КЕРУВАННЯ СКОЧУВАННЯМ ВІДЧЕПІВ НА АВТОМАТИЗОВАНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
А. В. Кудряшов 65-71
ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРСПЕКТИВНИХ НАПРЯМКІВ В ОБЛАСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНТЕЙНЕРНОЇ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ PDF
В. С. Наумов, Т. А. Омельченко 72-75
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОРТУВАЛЬНОЇ РОБОТИ ПРИ РОЗФОРМУВАННІ СОСТАВІВ ВАНТАЖНИХ ПОЇЗДІВ НА НЕМЕХАНІЗОВАНИХ СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ PDF
С. А. Пожидаев, Ю. Д. Росликова 76-81
АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПЛАНУ ГІРКОВОЇ ГОРЛОВИНИ З УРАХУВАННЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛІННОБАЗНОГО РУХЛИВОГО СКЛАДУ PDF
С. А. Пожидаев, Е. А. Филатов, Е. Н. Иванов 82-85
ЛЮДСЬКИЙ ЧИННИК ЯК ОСНОВА БЕЗПЕКИ РУХУ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД PDF
Г. Г. Сидоренко, О. А. Никифорова 86-89
КРИТЕРІЙ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕЖИМІВ ГАЛЬМУВАННЯ ВІДЧЕПІВ СОСТАВА В УМОВАХ ДІЇ ВИПАДКОВИХ ФАКТОРІВ PDF
О. І. Таранець 90-93
МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИХ МЕРЕЖ PDF (English)
Yu. Chibisov, G. Mozolevich 94-97
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ НОРМУВАННЯ КІЛЬКОСТІ ГАЛЬМОВИХ БАШМАКІВ НА СТАНЦІЙНИХ КОЛІЯХ PDF (English)
D. Kozachenko, O. Pasichnyy 98-101