Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
2018 ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ Анотація
О.Р. Сидоренко, Л.І. Бережна
 
2018 ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ОЖИРІННІ У СТУДЕНТІВ Анотація
А.В. Гета
 
2018 ВИТАГЕННЫЙ ОПЫТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО СТИЛЯ ЖИЗНИ У ДОШКОЛЬНИКОВ Анотація
С.В. Гурьев
 
2018 ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗБЕРЕЖЕННІ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ Анотація
І.А. Кравченко, В.Л. Ремігайло
 
2018 ВПЛИВ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ Анотація
Р.В. Антіпова
 
2018 ГЕНДЕРНІ ВІДМІННОСТІ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ ПРИ ВИБОРІ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ Анотація
М.О. Захарченко, Т.Ю. Круцевич
 
2018 ДЕТЕРМІНАНТИ ВІДХИЛЕНЬ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПІДЛІТКІВ Анотація
О.О. Демчук
 
2018 ДЕФІНІЦІЯ «ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ» У РОЗУМІННІ НАУКОВЦІВ ТА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ Анотація
А.В. Огнистий, К.М. Огниста
 
2018 ДЕЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПОСТРАЖДАЛИХ З НАСЛІДКАМИ МІННО-ВИБУХОВОЇ ТРАВМИ НИЖНІХ КІНЦІВОК НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ Анотація
Хасан Дандаш, Д.О. Підкопай, Т.В. Підкопай
 
2018 ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІНИ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГОЗДОРОВ’Я СТУДЕНТОК 1-4 КУРСІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ ПЕДАГОГІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ Анотація
П.М. Оксьом, М.М. Кобозєв, В.М. Азаренков, Л.А. Бережна
 
2018 ЕКСПРЕС ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 16-18 РОКІВ Анотація
Л.А. Рубан, В.О. Кузьмінова, К.П. Соболенко
 
2018 ЗАСТОСУВАННЯ ГІПЕРБАРИЧНОЇ ОКСИГЕНАЦІЇ У КОМПЛЕКСНІЙ САНАТОРНО-КУРОРТНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ Анотація
О.Г. Матрошилін, В.М. Філь, С.В. Пецюх
 
2018 ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЗАСОБАМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ Анотація
Н.Р. Закаляк, О.Т. Губич
 
2018 ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СИМПАТИЧЕСКОГО И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ГОДИЧНОГО ЦИКЛА У ГАНДБОЛИСТОВ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ Анотація
С.С. Лукашевич, П.Ф. Сидорович, П.П. Калинец
 
2018 ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ К ЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ Анотація
М.И. Сулейманова
 
2018 КАЧЕСТВО ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ВОСПРИЯТИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - КАК ПРЕДПОСЫЛКА К ФОРМИРОВАНИЮ ЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ Анотація
Н.С. Воробьев
 
2018 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ФІЗІОБАЛЬНЕОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З «НАРКОЗНИМИ ПАРАЛІЧАМИ» ВЕРХНІХ КІНЦІВОК ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ НА ОРГАНАХ ГРУДНОЇ ТА ЧЕРЕВНОЇ ПОРОЖНИНИ НА САНАТОРНОМУ ЕТАПІ Анотація
Л.Г. Білоусова, Н.В. Оршацька
 
2018 ЛІКУВАЛЬНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В КОМПЛЕКСНІЙ ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ В УМОВАХ ПОЛІКЛІНІКИ ТА САНАТОРІЮ Анотація
Н.В. Гончарук, К.О. Плечистова
 
2018 МЕТОД БЛОМБЕРГ-ТЕРАПІЇ У ВІДНОВНОМУ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ З ВАДАМИ РОЗУМОВОГО РОЗВИТКУ ТА ДЦП Анотація
І.О. Явір, Н.М. Грибок
 
2018 МЕТОД КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ В ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ Анотація
О.М. Буцик, Н.М. Грибок
 
2018 МЕТОДИ ОЦІНКИ ПОСТАВИ ЛЮДИНИ Анотація
А.Є. Сак
 
2018 МЕТОДИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ РЕВМАТОЇДНОМУ АРТРИТІ Анотація
Н.М. Іваніків, Р.І. Бойко
 
2018 МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ КІНЕЗІТЕРАПІЇ У ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА Анотація
А.В. Остапов, О.О. Остапова
 
2018 НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ Анотація
Н.В. Лунева
 
2018 ОБҐРУНТУВАННЯ АКТУАЛЬНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація
О.О Березкіна, О.А. Височин
 
1 - 25 з 58 результатів 1 2 3 > >>