Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації

Збірник матеріалів Міжнародній науково-практичній
інтернет-конференції «Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації»