ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85957

Ключові слова:

небезпечні вантажі, залізничні станції, безпека перевезення, профілактичні заходи

Анотація

Мета. В умовах розвитку залізничного транспорту в межах міжнародних транспортних коридорів і збільшення обсягів вантажних перевезень важливою задачею є питання забезпечення достатнього рівня безпеки перевезень. Інтенсифікація перевізного процесу при значному зношенні основних фондів актуалізують розробку та впровадження методів підвищення безпеки залізничних перевезень небезпечних вантажів, а також технологічних і організаційних заходів, спрямованих на зниження ризиків виникнення аварійних ситуацій з ними. Методика. Використано методи аналізу та теорії організації експлуатаційної роботи залізниць. Результати. Охарактеризовано нормативну базу організації перевезень небезпечних вантажів залізницями. Досліджено основні показники перевезення небезпечних вантажів в сучасних умовах функціонування залізничного транспорту. Розроблено деталізовану структуру факторів, які впливають на умови роботи станцій під час перевезень небезпечних вантажів, і запропоновано заходи щодо вдосконалення технології роботи станцій мережі залізниць з метою підвищення рівня безпеки перевезень. Наукова новизна. Авторами деталізовано особливості функціонування залізничних станцій під час організації перевезень небезпечних вантажів. Практична значимість. Врахування вказаних факторів і впровадження запропонованих заходів дозволить підвищити рівень безпеки переробки небезпечних вантажів на залізничних станціях.

Посилання

Стратегічний план розвитку залізничного транспорту на період до 2020 року [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва інфраструктури України № 547 від 21.12.2015 р. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi.html. – Загл. с экрана.

Миколенко Т. Прогнози розвитку європейського ринку вантажних перевезень: за матеріалами консалтингової компанії McKinsey [Текст] / Т. Миколенко // Українські залізниці. – 2016. - № 8 (38). – С. 16-19.

Тесленко И. О. Опасные грузы условия переработки которых на сортировочных горках могут быть пересмотрены [Электронный ресурс] / И. О. Тесленко, М. В. Корнеев // Технические науки – от теории к практике: сборник статей ХХХVIII Межд. науч.-практ. конф. (Россия, Новосибирск, 27.11.2013 г.) - Режим доступа: https://sibac.info/conf/tech/xxviii/35138. – Загл. с экрана.

Очкалова А. Р. Особенности и современные проблемы перевозок опасных грузов в России [Текст] / А. Р. Очкалова // Вестник университета. – 2016. - № 3. – С. 92-96.

Мартынюк И. В. Повышение безопасности железнодорожных перевозок опасных грузов с учетом взаимодействия с другими видами транспорта и окружающей средой: дис. … канд. техн. наук: 05.22.01 / Игорь Владимирович Мартынюк // Ростов. гос. ун-т путей сообщ. - Ростов-на-Дону, 2007. – 158 с.

Журавель І. Л. Підвищення ефективності роботи вантажних станцій за рахунок удосконалення їх колійного розвитку [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Журавель Ірина Леонідівна: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2015. – 257 с.

Баранов Ю. Н. Анализ и оценка риска при перевозке опасных грузов автотранспортом в АПК [Электронный ресурс]: – Режим доступа: http://cyberleninka/article/n/analiz-i-otsenka-riska-pri-perevozke-opasnyh-gruzov-avtomobilnym-transportom-v-apk. – Загл. с экрана.

Srđan Z. Rutić Procena uticaja udesa izazvanih opasnim materijama na kasarnu „Car Lazar” u Kruševcu [Електронний ресурс] / Srđan Z. Rutić, Dejan R. Inđić // Vojnotehnički glasnik / Military Technical Courier" (www.vtg.mod.gov.rs). - Р. 213-235.

Правила перевезень небезпечних вантажів [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва транспорту України 09.12.2002 р. № 873, зареєстр. у Мін-ві юстиції України за № 1030/7318 29.12.2002 р. зі змінами і доповненнями (чинна редакція). – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight/page-2/264636. – Загол. с екрану.

Правила перевезень наливних вантажів [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва транспорту України № 299 від 18. 04.2003 р., зареєстр. у Мін-ві юстиції України 07. 07.2003 р. за № 558/7879 зі змінами і доповненнями (чинна редакція). – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight/page-2/394942/. – Загол. с екрану.

Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам. [Электронный ресурс]: утв. на 15 заседании Совета по ж. д. тр-ту 05.04.1996 г. (с изм. на 11.12.2014 р.) – Режим доступа: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/materialy_rady/. – Загл. с экрана.

Правила перевозок жидких грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума [Электронный ресурс]: утв. Советом по ж. д. тр-ту 21-22.05.2009 г., прот. № 50 (с изм. и дополнениями на 01.01.2015 р.) – Режим доступа: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_ documents/materialy_rady/. – Загл. с экрана.

Приложение 2 к СМГС. Правила перевозок опасных грузов [Электронный ресурс]: с изм. и дополн. на 01.07.2015 г. – Режим доступа: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/smgs. – Загл. с экрана.

Регламент о международной железнодорожной перевозке опасных грузов (РИД): Приложение С к Конвенции о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) [Электронный ресурс]: с изменениями и дополнениями на 01.07.2015 г. – Режим доступа: www.uz.gov.ua/cargo_transportation/tsim_smgs. – Загл. с экрана.

Рекомендации по перевозке опасных грузов. Типовые правила (ST/SG/AC.10/1/Rev.19). [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www/unece.org/trans/danger/danger.html. – Загл. с экрана.

Зміни до Правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва транспорту та зв’язку України від 25.11.2008 за № 1431 та зареєстр. в Мін-ві юстиції України 26.02.2009 за № 182/16198. (зі змінами та доповненнями станом на 01.07.2015 р.). – К., 2009. – Режим доступа: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal

_documents/terms_of_freight/page-3/394950/. – Загол. с екрану.

Правила технічної експлуатації залізниць України [Текст]: затв. наказом Мін-ва транспорту України від 20.12.1996 р. № 41 і зареєстровані у Мін-ві юстиції України 25.02.1997 р. за № 50/184 (зі змінами) – Київ: Транспорт України, 2002. – 140 с.

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України (ЦД-0058) [Текст]: затв. наказом Мін-ва транспорту та зв’язку України 31.08.2005 р. № 507 зі змінами, затв. наказом Мін-ва транспорту та зв’язку України від 11.08.2010 р. № 584 – Київ: Транспорт України, 2005. – 462 с.

Правила оформлення перевізних документів [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва транспорту України 21.11. 2000 р. № 644 зі змінами в редакції наказу Мін-ва інфраструктури України № 138 від 08.06.2011 р., зареєстрованими у Мін-ві юстиції України за № 863/5084 24.11. 2000 р.,. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_

documents/terms_of_freight/327435/. – Загол. с екрану.

Журавель В. В. Удосконалення методів оцінки прицільного регулювання на сортувальних гірках з метою підвищення ефективності їх функціонування [Текст]: дис. … канд. техн. наук: 05.22.20 / Журавель Вячеслав Вікторович: Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2013. – 239 с.

Правила перевезення вантажів у супроводі провідників відправників (одержувачів) [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва транспорту України 21.11. 2000 р. № 644 і зареєстровані у Мін-ві юстиції України за № 868/5089 24.11. 2000 р., із змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/

terms_of_freight/264795/. – Загол. с екрану.

Про охорону і супроводження вантажів залізничним транспортом [Електронний ресурс]: затв. наказом Мін-ва транспорту України 20.01. 1997 р. № 18 і зареєстровані у Мін-ві юстиції України за № 36/1840 20.02. 1997 р., із змінами і доповненнями. – Режим доступу: http://uz.gov.ua/cargo_transportation/legal_documents/terms_of_freight/page-2/320686/. – Загол. с екрану.

Переста Г. І. Роль профілактичних заходів під час перевезення небезпечних вантажів [Текст] / Г. І. Переста, І. Л. Журавель, В. В. Журавель, С. І. Музикіна // Екологічна безпека вантажопотоків на підприємствах транспортної галузі: тези 3-ї наук.-практ. конф. (25.10 – 26.10.2011 р.) / Мін-во інфраструктури України. – Київ, 2011. – С. 75–76.

Трєпак С. Ю. Принципи управління екологічними ризиками виникнення аварійних ситуацій на залізниці при перевезенні небезпечних вантажів [Текст] / С. Ю. Трєпак, Ю. В. Зеленько // Зб. наук. пр. Дон. інст. залізн. трансп. – 2014. – Вип. 37. – С. 33–37.

Долгополов П. В. Шляхи підвищення безпеки перевезень небезпечних вантажів залізничним транспортом [Текст] / П. В. Долгополов, Д. С. Козодой // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 144. – С. 40–46.

Бутько Т. В. Удосконалення управління процесом просування вагонів з небезпечними вантажами на залізничній мережі [Текст] / Т. В. Бутько, Т. М. Савчук // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ. – 2014. – Вип. 145. – С. 95–99.

##submission.downloads##

Як цитувати

KOZACHENKO, D. M., ZHURAVEL, I. L., & ZHURAVEL, V. V. (2016). ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ СТАНЦІЙ В УМОВАХ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВАНТАЖІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 38–44. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85957

Номер

Розділ

Статті