ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ДОРІГ В МІСТАХ

Автор(и)

  • А. О. ЧЕРНЕНКО
  • Н. В. ХАЛІПОВА
  • І. Ю. ЛЕСНІКОВА

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85890

Ключові слова:

моделювання транспортних потоків, характеристики транспортного руху, діаграми динаміки зміни швидкостей

Анотація

Метою дослідження є розвиток підходів до моделювання транспортних потоків в містах України, які розташовані на основних напрямках МТК з метою аналізу завантаженості доріг. Об’єктом дослідження виступають транспортні потоки на дорогах транспортної мережі; предметом дослідження – завантаженість елементів транспортної системи та характеристики транспортного руху. Методами дослідження прийнято моделювання з застосуванням програмного продукту, що реалізований з використанням системи управління «СMS Drupal», заснованій на мові програмування PHP, мови програмування javascript, елементів HTML, та СSS. Результатом дослідження є аналітичний огляд використання інтелектуальних систем моделювання транспортних потоків, аналіз сучасних програмних продуктів для моделювання транспортних потоків. Здійснено моделювання транспортних потоків з використанням власної програми «Free way», яка дозволяє відслідковувати завантаженість доріг України на основі аналізу динаміки швидкості на обраних ділянках доріг. За основу програми прийнято програму «Яндекс. Пробки». Базова програма є зручною, але мітки, які можна створити за допомогою цієї програми, не зберігаються після перезавантаження сторінки та стають недоступними для інших користувачів. Метою програми «Free way» є можливість створення «легких» міток з рекомендаціями, які будуть зберігатися в базі даних і можуть обиратися з випадаючого списку. В статті наведені дані модельного експерименту з використанням програми «Free way» з метою дослідження завантаженості доріг України, що розташовані на основних напрямках міжнародних транспортних коридорів: Києва, Дніпра, Одеси та Львова. Для аналізу зміни швидкості руху обирали тільки з поміж тих вулиць, швидкість на яких в години «пік» протягом трьох діб не перевищувала 15 км/год. На основі даних реалізації модельного експерименту досліджено динаміку зміни швидкості транспортного потоку в різні часи доби. Наукова новизна полягає в представленні нового програмного продукту – програми «Free way», яка допомагає спростити моделювання транспортних потоків, удосконалити та розширити можливості спостереження і аналізу завантаженості доріг, швидкості руху транспортних засобів на основі діаграми динаміки зміни швидкостей. Реалізовано створення «легких» міток з рекомендаціями, які зберігаються в базі даних та назву яких можна обирати з випадаючого списку. Проаналізовано пропускну здатність окремих вулиць міст Києва, Дніпра, Одеси та Львова шляхом реалізації експериментального дослідження та побудови графіків динаміки швидкостей. В програмі реалізована можливість дослідження інших елементів транспортної системи та характеристик транспортного руху. Запропонований підхід доцільно розвивати в напрямку аналізу транспортної системи міст на наявність “вузьких місць”. Це дозволить розробляти і реалізовувати заходи та приймати управлінські рішення щодо покращення ситуації на шляхах України.

Посилання

Бакаев, А. А. Международные транспортные коридоры Украины: сети и моделирование / А. А. Бакаев та ін. – К.:КУЭТТ, 2003 – С. 7 – 14.

Осєтрін, М. М. Основні принципи створення транспортної моделі міста [Електрон. ресурс] / М. М. Осєтрін , Д. О. Беспалов, М. І. Дорош // Режим доступу: https://bespalov.me/

Семёнов, В. В. Исторический анализ моделирования транспортных процессов и транспортной инфраструктуры [Электрон. ресурс] / В. В. Семёнов, А. В. Ермаков // Препринты ИПМ им. М.В.Келдыша. – 2015. – № 3. – 36 с. Режим доступпу: URL:http://library.keldysh.ru /preprint.asp?id=2015-3

Халіпова, Н. В. Оптимізація пасажирських пе-ревезень у вузлах мегаполісів / Н. В. Халіпова, І. Ю. Леснікова // Системи та технології. – 2016. – Вип. 1. – С. 55 – 69.

Скалозуб, В. В. Моделирование неоднородных транспортных потоков с переменными тарифами / В. В. Скалозуб, Л. А. Паник // Транспортні системи та технології переве-зень. – 2015. – Вип. 10. – С. 105-112.

Козаченко, Д. Н. Моделювання розподілу ван-тажопотоків на напрямках транзитних перевезень залізничним транспортом у міжнародному сполу-ченні / Козаченко Д. Н., Гера Б. В., Скалозуб В. В., Германюк Ю. Н. // Транспортні системи та техно-логії перевезень. – 2016. – Вип. 11. – С. 39–47.

Atkins, S. Transportation planning models: What the papers say // Traffic Engineering and Control. – 1986. – Vol. 27, – № 9.

Беспалов, Д. Методы моделирования транс-портных потоков [Электрон. ресурс] / Д. Беспа-лов // Режим доступу: https://bespalov.me/2012/07/16/metody-modelirovaniya-transportnyh-potokov/

Daganzo, C. F. Macroscopic Relations of Urban Traffic Variables: Bifurcations, Multivaluedness and Instability / C. F. Daganzo, V. Gayah, E. Gonzales // Transportation Research Part B: Methodological. – 2011. – 45(1). – Р. 278-288.

Daganzo, C. F. Fundamentals of transportation and traffic operations. N.Y.: Elsevier Science Inc., 1997.

Киселев, А. Б. Моделирование автотранс-портных потоков методами механики сплошной среды / А. Б. Киселев и др. // Ломоносовские чтения: Научная конф. Секция механики. Апрель 2007 г.. – Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2007.

Семенов, В. В. Математическое моделирова-ние динамики транспортных потоков мегаполиса / В. В. Семенов // Автомобильный транспорт. – 2010. – № 3. – С. 4.

PTV Vision® VISSIM – имитационное моде-лирование транспортной ситуации на перекрестках и развязках [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.ptv – vision.ru/

Weiner, Ed and Fred Ducca. «Upgrading Travel Demand Forecasting Capabilities», ITE Journal, Vol-ume 69, Number 7, July 1999. – PP. 28-33.

Kane, L. Transport planning models – an histor-ical and critical review / Kane L., R. Behrens // Urban Transport Research Group, University of Cape Town – [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://repository.up.ac.za/bitstream/ han-dle/2263/7834/037.pdf?sequence=1.

Руденко, В. Дорогі дороги / В. Руденко, О. Шкарпова // Контракти: Український дiловий тиж-невик. – 2007. – № 46 вiд 12.11.2007.

Якимов, М. Р. Транспортное планирование: практические рекомендации по созданию транс-портных моделей городов в программном комплексе PTV Vision® VISUM: монография / М. Р. Якимов, Ю. А. Попов. – Москва: Логос, 2014. – 200 с. – Режим доступу: http://ut.nmu.org.ua/ua/ptv/2 Якимов - Практические рекомендации по созданию транс-портних моделей в Vissum.pdf.

Геоинформационный портал ГИС – Ассоциации [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.gisa.ru

Интеллектуальные транспортные системы — проблемы на пути внедрения в России [Электрон. ресурс]. – Режим доступу: https://habrahabr.ru/post/175497/

Маркелов, В. М. Интеллектуальные транс-портные системы как инструмент управления [Электрон. ресурс] / В. М. Маркелов, И. В. Соловьев, В. Я. Цветков // Государственный советник. – 2014. – Вып. 3 (7). – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/intellektualnye-transportnye-sistemy-kak-instrument-upravleniya

##submission.downloads##

Як цитувати

ЧЕРНЕНКО, А. О., ХАЛІПОВА, Н. В., & ЛЕСНІКОВА, І. Ю. (2016). ЩОДО МОДЕЛЮВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗАВАНТАЖЕНОСТІ ДОРІГ В МІСТАХ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 90–98. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85890

Номер

Розділ

Статті