ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА ФУНКЦІЇ БЕЗЛІЧІ ПРИ РАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ

Автор(и)

  • О. Ю. ПАПАХОВ

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85887

Ключові слова:

поїздопотік, теорія функцій безлічі, векторна оптимізація

Анотація

Метою даної роботи є розробка за допомогою функцій безлічі математичної моделі організації вагонопотоків в вантажні поїзда з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів.

Основною задачею дослідження є розподіл вантажних поїздопотоків на мережі залізниць з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів.

Об'єктом дослідження виступає мережа залізничного полігону з вершинами на технічних станціях.

Предметом дослідження є розподіл вантажних поїздопотоків по залізничній мережі з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів.

Методика. За допомогою використання функцій безлічі і похідною від функції безлічі в міру вдалося задачу цілочисельного лінійного програмування в булевих змінних звести до звичайної оптимізації за множниками Лагранжа.

Наукова новизна полягає у приведенні задачі лінійного програмування в булевих змінних за допомогою функцій безлічі до пошуку безлічі мінімальної цільової функції при деяких обмеженнях на елементах  даної множини. Доведено можливість застосування методу Лагранжа в задачах на умовний екстремум в термінах функцій безлічі. Отримані необхідні умови для вирішення задачі розрахунку плану формування одногрупних вантажних поїздів при деяких обмеженнях з використанням векторної оптимізації.

Практична значимість. В результаті запропонованого підходу розроблено економіко-математичний варіант раціональної організації вагонопотоків в вантажні поїзда з урахуванням обмежень по переробній спроможності технічних станцій та пропускній спроможності перегонів. Даний підхід дозволяє скоротити безліч розрахункових варіантів плану формування одногрупних наскрізних поїздів з найбільш перспективною організацією їх в поїзда, які можуть принести максимальний ефект.

Посилання

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України: Затв. Наказом Укрзалізниці 29.12.2004 № 1028-ЦЗ. – С. 76.

Папахов, О. Ю. Елементи вдосконалення методики розрахунків плану формування поїздів / О. Ю. Папахов, О.М. Логвінов //Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна. – 2006. – № 12. – С. 91 – 93.

Ломотько, Д. В. Удосконалення системи управління парком вантажних вагонів на залізницях України в нових умовах / Д. В. Ломотько, В. М. Запара, В. В. Кулешов, А. В. Кулешов // Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2010. – Вип. 119. – С. 28-35.

Осьминин, А. Т. Рациональная организация вагонопотоков на основе методов многокритериальной оптимизации: дис. … д-ра техн. наук: 05.22.08 / Осьминин Александр Трофимович. – Самара, 2000, – 260 с.

Логвінова, Н. О. Моделювання роботи залізничної інфраструктури з паралельними ходами / Н. О. Логвінова, Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов// Науковий Вісник НГУ. – 2013. – Вип. 3. – С. 93-102.

Данциг, Дж. Б. Линейное программирование, его применения обобщения /Дж. Б. Данциг. – Москва: Прогресс, 1966. – 600 с.

Федорин, А. Н. Многокритериальные задачи ранцевого типа; разработка и сравнительный анализ алгоритмов:: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.13.18 / Федорин Андрей Николаевич. – Нижний Новгород, 2010. – 24 с.

Ногин, В. Д. Принятие решений в многокритериальной среде: количественный подход / В. Д. Ногин. – Москва: Физматлит, 2002. –144 с.

Дувалян, С. В. Разработка алгоритмов и программ расчета сетевого плана формирования поездов: отчет по научно-исследовательской работе. – Москва: ВНГИЦ, 1978. – 120 с.

Ван-дер-Варден, Б. Л. Алгебра / Б. Л. Ван-дер-Варден. – Москва: Мир, 1976. – 648 с.

Халмош П. Теория меры / Пер. с англ. Д. А. Василькова; под ред. С. В. Фомина. – М.: Издательство иностранной литературы, 1953. – 282 с.

Босов, А. А. Функции множества и их применение / А.А. Босов – Днепродзержинск: Изд. дом «Андрей», 2007. – 182 с.

Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев. – Москва: Наука, 1980, – 518 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ПАПАХОВ, О. Ю. (2016). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДА ФУНКЦІЇ БЕЗЛІЧІ ПРИ РАЦІОНАЛЬНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ВАГОНОПОТОКІВ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 69–74. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85887

Номер

Розділ

Статті