РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85886

Ключові слова:

внутрішні водні шляхи, річковий транспорт, тарифи та збори, вантажопотік, державні програми

Анотація

мета. Складна ситуація що склалася з перевезенням окремих видів вантажів на залізничному та автомобільному транспорті, приєднання України до європейських програм із захисту довкілля та необхідність пропорційного розвитку всіх видів транспорту, що входить до єдиної транспортної системи створюють перспективи для розвитку перевезень річковим транспортом по внутрішніх водних шляхах. Метою даної статті є аналіз сучасного стану річкових перевезень в Україні, вивчення досвіду експлуатації внутрішніх водних шляхів в країнах Європейського Союзу та визначення потенційних напрямків розвиту вітчизняного річкового транспорту. Викладення основного матеріалу. Перевезення по внутрішніх водних шляхах історично були основою економіки та торгівлі. Україна завдяки своєму вигідному географічному положенню та наявності потужних водних артерій завжди займала помітне місце серед держав із значним вантажообігом по внутрішніх водних шляхах як у внутрішньому, так і у міждержавному сполученні. Однак значний економічний спад та зменшення вантажообігу у другій половині 90-х років минулого століття призвели до практично повного виключення річкового транспорту із транспортної системи та занедбання шлюзової та портової інфраструктури. Довготривала відсутність інвестицій як з боку держави, так і приватного сектору негативно сказалася на стані рухомого складу. В той же час в країнах Європи, а пізніше – Європейського Союзу в останні роки спостерігається новий сплеск зацікавленості у розвитку перевезень по внутрішніх водних шляхах. Прийнято ряд програм сприяння розвитку річкового транспорту, як на державному, так і на загальноєвропейському рівнях, на відновлення та розвиток інфраструктури та рухомого складу спрямовані значні бюджетні та інвестиційні кошти. Використання європейського досвіду можливе і в Україні, проте для його впровадження необхідна всебічна підтримка держави на рівні прийняття законопроектів та розробки нормативної документації яка дозволила б залучити до галузі інвестиційні кошти, збільшити привабливість річкових перевезень та заохотити відправників до переорієнтації вантажопотоків.

Посилання

Емельянова, Е. Ресурсный потенциал речного транспорта Украины: проблемы, задачи и меры по развитию и эффективному использованию / Е. Емельянова // Транспорт. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://transport-journal.com/ komentarii-obzori/resursnyij-potentsyal-rechnoho-transporta-ukraynyi-problemyi-zadachy-y-meryi-po-razvytyyu-y-effektyvnomu-yspolzovanyyu/

Міністерство інфраструктури України – офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://mtu.gov.ua

Стратегічний план розвитку річного транспорту до 2020 року: Затв. Наказ Міністерства інфраструктури України 18.12.2015 р. № 43

Encyclopedia Britannica: Canals and inland waterways [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.britannica.com/

technology/canal-waterway

Електронна енциклопедія – Wikipedia [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Річковий_транспорт

Розвиток річкового транспорту у контексті реалізації євроінтеграційних планів України». Аналітична записка [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/1763/

Державна служба статистики України – офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua

Государственный судовой реестр Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://rabomizo.com/rus/shipregistration-in-state-shipregistry-of-ukraine/

Внутренний водный транспорт (ВВТ): проблемы и перспективы развития [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://avto.dzerghinsk.org/publ/vodnyj_transport/vnutrennij_vodnyj_transport_vvt_problemy_i_perspektivy_razvitija/5-1-0-274#.V_84C_ 5kjDf

Укррічфлот – офіційний сайт [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukrrichflot.ua/ua/

СПЕЦ-РЕЛИЗ: Возрождение судоходства на Днепре – проблемные вопросы на внутренних водных путях Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukragrocom.com/index.php/ru/news/view/281

Водный транспорт – владельцы и операторы Украины [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://fleetphoto.ru/owners/?rid=3

Окороков А. М. Аналіз перспектив розвитку контейнерних перевезень в Україні / А. М. Окороков // Транспортні системи та технології перевезень. – 2015. – Вип. 10. – С. 98-105.

Логистические процессы и морские магистрали [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.traceca-org.org/ru/

Keating D. EU failing on river transport / D. Keating // European voice. – 2015.

Tempera M. The Danube river: it’s future as a European transportation route / M. Tempera // Pecob – business report. – 2010. – P.1-6

Rhine Danube: work plan for the European coordinator / European Commission – Directorate General for Mobility and Transport. – 2015.

White paper on Efficient and Sustainable Inland Water Transport in Europe / United Nations economic commission for Europe, New York. – 2011. – 74 p.

Козаченко, Д. М. Напрямки підвищення ефективності перевезень зернових вантажів залізничним транспортом / Д. М. Козаченко, Р. Ш. Рустамов, Х. В. Матвієнко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2013. – Вип. 6. – С. 56-60.

##submission.downloads##

Як цитувати

ОКОРОКОВ, А. М., ВЕРНИГОРА, Р. В., & ЦУПРОВ, П. С. (2016). РІЧКОВИЙ ТРАНСПОРТ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 62–68. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85886

Номер

Розділ

Статті