ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • О. О. МАЗУРЕНКО
  • А. В. КУДРЯШОВ

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85885

Ключові слова:

міжнародні транспортні коридори, міждержавний транзит, підвищення швидкості руху, транспорт

Анотація

В статті виконано пошук шляхів підвищення міждержавного транзиту та перспективи подальшого розвитку міжнародних транспортних коридорів, які проходять територією України.

Розглянуто чинники, які визначають втрати транзитних вантажопотоків та потребують вирішення на загальнодержавному рівні та корінного реформування транспортної сфери в цілому. Наведено потенційні можливості для залучення додаткових транзитних потоків через свою територію за умови впровадження нових форм співробітництва з міжнародними партнерами та модернізації власної транзитної транспортної інфраструктури.

Також в статті обговорюється проблема введення швидкісного руху в міжнародному сполученні на залізницях, що потребує комплексного, гармонійного розвитку всіх компонентів. Наведено доцільні етапи підвищення швидкості руху поїздів.

Доведено, що підвищення міждержавного транзиту через українську територію створить умови підвищення якості та ефективності зовнішньоекономічних зв’язків країни, сприяє ефективному використанню резервів перевізних можливостей національних транспортних систем, стимулює їхнє відтворення та удосконалення.

На підставі аналізу ряду наукових праць сформульовані принципи, на яких повинен базуватися розвиток мережі міжнародних транспортних коридорів по території України.

Посилання

Джулай, С. В. Одеський національний політехнічний університет Транзитний потенціал України: сучасний стан та проблеми використання [Електронний ресурс]/ С. В. Джулай, С. С. Шаповал – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/21_NIEK_2007/Economics/24101.doc.htm

Позднякова, Л. А. Международные транспортные коридоры и особенность их формирования в Украине / Л. А. Позднякова // Вісник економіки транспорту і промисловості: Зб. наук. праць. – 2004. – № 7. – С. 4.

Колесников, А. Перспективы для транзита / А. Колесников // Порты Украины – 2007 – № 5. – С. 17-19.

Козак, В. В. Интенсификация международных железнодорожных перевозок / В.В. Козак // Залізн. трансп. України. – 2007. – № 2. – С. 3-4.

Альтернативи транспортної складової [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bo0k.net/index.php?bid=3190&chapter=1&p=achapter

Транспортна галузь України, проблеми і перспективи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.refine.org.ua/pageid-4004-3.html

Транзитний потенціал України і його значення в розвитку економіки держави [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1422090638858/rps/tranzitniy_potentsial_ukrayini_yogo_znachennya_rozvitku_ekonomiki_derzhavi

Кірпа, Г. М. Інтеграція залізничного транспорту України у європейську транспортну систему: Монографія / Г. М. Кірпа. - 2-ге вид, перероб. і доп. – Дні-ськ: Ви-во Дні-го нац. ун-ту залізн. трансп. ім акад. В. Лазаряна, 2004. – 247 с.

О результатах разработок предложений по созданию скоростных и высокоскоростных железнодорожных линий в странах-членах ОСЖД // Бюллетень ОСЖД. – 2000. − № 3. – С. 9 – 13.

Концепция развития транспорта Украины на 1997-2010 гг. / Министерство транспорта Украины № 2 / 21-З-1428 от 14.11.1997. – К., 1997. – 25 с.

Програма створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні // Урядовий кур’єр. Орієнтир. – 09.04.1998. – С. 7-16.

Китай зазывает в новый «Шелковый путь» [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://forbes.net.ua/news/1419357-kitaj-zazyvaet-v-novyj-shelkovyj-put

Китай пригласил Украину в Экономический пояс Шелкового пути [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ports.com.ua/news/kitay-priglasil-ukrainu-v-ekonomicheskiy-poyas-shelkovogo-puti

ТИС, «Бориваж» и ОЖД открыли вторую магистральную колею возле порта «Южный» [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://interfax.com.ua/news/general/302055.html

##submission.downloads##

Як цитувати

МАЗУРЕНКО, О. О., & КУДРЯШОВ, А. В. (2016). ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ТРАНСПОРТНИХ КОРИДОРІВ УКРАЇНИ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 58–61. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85885

Номер

Розділ

Статті