ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Автор(и)

  • О. В. ЛАВРУХІН
  • О. М. КОСТЄННІКОВ
  • А. М. КИМАН

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85884

Ключові слова:

автоматизована система, групові поїзди, організація вагонопотоків, план формування поїздів, залізнична мережа, сітьовий графік

Анотація

Мета. Дана наукова робота спрямована на формування автоматизованої технології визначення раціональної організації вагонопотоків на залізничній мережі за рахунок погодженої організації обігу групових поїздів з обміном груп вагонів на технічних станціях полігону мережі. Це, в свою чергу дозволить отримувати оперативні, обґрунтовані рішення щодо формування поїзда оперативного призначення. Методика. В якості основних елементів дослідження виступають техніко-технологічні параметри залізничної мережі під час організації вагонопотоків. В основу сформованої моделі організації погоджених групових поїздів зі змінними сполученнями груп вагонів на сітьовому рівні покладено метод генетичного алгоритму, який дозволяє сформувати автоматизовану систему. Результати. Відповідно до розробленої математичної моделі організації групових поїздів оперативного призначення виконано моделювання на досліджуваному полігоні та запропоновано інтерфейс автоматизованого робочого місця відповідного працівника. Наукова новизна. В результаті дослідження реалізовано модель технології роботи залізничного полігону під час  організації вагонопотоків. Модель дозволяє надавати обґрунтовані рішення щодо організації погоджених групових поїздів зі змінними сполученнями груп вагонів на сітьовому рівні. Практична значимість. Використання запропонованої автоматизованої технології дозволить в автоматичному режимі визначати та узгоджувати доцільність формування поїзду оперативного призначення з використанням процедури еволюційного моделювання.

Посилання

Бутько, Т. В. Формалізація технології організації групових поїздів оперативного призначення / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко, А. М. Киман // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 4(3). – С. 38-43.

Тихомиров, И. Г. Организация движения на железнодорожном транспорте. Ч. 2 / И. Г. Тихомиров, П. А. Сыцко, П. С. Грунтов и др.; под ред. И. Г. Тихомирова. 3е изд. – Мн.:Выcш. школа, 1979. – 224 с.

Мазуренко, О. О. Ефективність формування двогрупних поїздів в оперативних умовах організації вагонопотоків / О. О. Мазуренко, А. В. Кудряшов // Транспортні системи та технології перевезень – 2014. – Вип. 7. – С. 50-55.

Логвінова, Н. О. Підвищення ефективності організації руху поїздів на залізних напрямках з паралельними ходами: монографія / Н. О. Логвінова – Дныпропетровськ: НГУ, 2013. – 12с.

Про схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України 20.10.2010 р. № 2174-р. – Київ, 2010.

Заглядимов, Д. П. Организация движения на железнодорожном транспорте: Уч. для техникумов / Д. П. Заглядимов, А. П. Петров, Е.С. Сергеев. - 4-е изд. – Москва: Транспорт, 1964. – 543 с.

Інструктивні вказівки з організації вагонопотоків на залізницях України №1028-ЦЗ: Затв. Наказом Укрзалізниці 29.12.2004. – Київ: ТОВ «Швидкий рух», 2005. – 100 с.

Укрзализныця создала не имеющую аналогов систему управления перевозками [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://glavred.info/archive/2012/07/26/110045-14.html.

Шумик, Д. В. Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту / А. Д. Москаленко, А. М. Майоров. Д. В. Шумик //Збірник наукових праць УкрДАЗТ. – 2013. – Вип. 135. – С. 96-100.

Мазуренко, О. О. Визначення ефекту від оперативного формування двогрупних поїздів на базі одногрупних призначень / О. О. Мазуренко// Восточно-европейский журнал передових технологий. – 2011. – № 6/3(54). – С. 23-28.

Киман, А. М. Удосконалення технології організації групових поїздів оперативного призначення на основі синхронізації графіку руху на станціях обміну груп вагонів /А. М. Киман // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2015. – № 5. – С. 48-51.

Kozachenko, D. Evaluation of the transition to the organization of freight trains traffic by the schedule / D. Kozachenko, R. Vernigora, V. Balanov, N. Berezovy, L. Yelnikova, Yu. Germanyuk // Transport problems = Problemy transportu. – 2016. – Vol. 11, Is. 1. – P. 41-48. – doi: 10.20858/tp.2016.11.1.4

##submission.downloads##

Як цитувати

ЛАВРУХІН, О. В., КОСТЄННІКОВ, О. М., & КИМАН, А. М. (2016). ФОРМУВАННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОСУВАННЯ ГРУПОВИХ ПОЇЗДІВ ОПЕРАТИВНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 51–57. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85884

Номер

Розділ

Статті