ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85883

Ключові слова:

залізничний транспорт, пасажирські перевезення, конкуренція, пасажирообіг, стійкий розвиток

Анотація

Мета. Метою роботи є аналіз конкурентоспроможності залізничного транспорту України у порівнянні з іншими видами транспорту при виконанні пасажирських перевезень та розробка пропозицій щодо забезпечення збалансованого розвитку ринку залізничних перевезень. Методика. Дослідження виконані на основі методів математичної статистики та аналізу часових рядів. В процесі дослідження досліджені динаміка показників пасажирських перевезень залізничним транспортом України та його конкурентоспроможність у порівнянні з автомобільним транспортом. Результати. Незбалансований ринок транспортних послуг призводить до витіснення залізничного транспорту з ринку пасажирських перевезень, збільшення ризику загибелі та травмування людей під час поїздок, збільшення залежності України від імпортної нафти та нафтопродуктів, автомобілів та запасних частин до них. Подолання вказаної ситуації можливе лише за підтримки залізничних перевезень пасажирів зі сторони держави та місцевих органів влади. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній отримані нові залежності, що характеризують тенденції розвитку ринку перевезень пасажирів в Україні. Практична значимість. Практична значимість результатів дослідження полягає в тому, що вони показують спільність процесів, які відбуваються на залізничному транспорті України з процесами, що відбувалися на залізницях США та Західної Європи. З урахуванням цього в Україні повинні застосовуватись інструменти державної підтримки залізничного транспорту для забезпечення збалансованого розвитку транспортного ринку.

Посилання

Giddings, B. Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development/Giddings B., Hoppwood B., O’Brien G// Sustainable Development. – 2002. - №10(4). – P. 187–96. DOI: 10.1002/sd.199

Plant, J. Handbook of Transportation Policy and Administration (Public Administration and Public Policy/ J. F. Plant, V. R. Johnston, C. E. Ciocirlan: CRC Press. - 2007. - 656 p.

Amtrak sets ridership record and moves the nation’s economy forward [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.amtrak.com/ccurl/730/658/FY13-Record-Ridership-ATK-13-122.pdf

Amtrak ridership and ticket revenue steady in fiscal year 2015 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://www.amtrak.com/ccurl/593/119/FY15-Financial-Results-ATK-15-066.pdf

Final Report to Congress on the Amtrak Route System. As Required by the Amtrak Improvement Act of 1978 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.fra.dot.gov/eLib/details/L04153

Amtrak: A cost-effectiveness analysis [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0191260779900311

Levinson, D. The full cost of high-speed rail: an engineering approach. / Levinson, D., Mathieu, J. M., Gillen, D., & Kanafani, A. // Annals of Regional Science. – 1997. – Vol. 31. – PP. 189-215. DOI: 10.1007/s001680050045.

European transport policy for 2010: time to decide. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/strategies/doc/2001_white_paper/lb_com_2001_0370_en.pdf.

Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system[Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144

Statistical pocketbook 2016. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: https://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/statistics/pocketbook-2016_en.

Реформа железных дорог: Сборник материалов по повышению эффективности сектора железных дорог [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://documents.worldbank.org/curated/en

/616111469672194318/pdf/692560ESW0P1210ilway0Reform0Russian.pdf.

Регламент (ЄС) №1370/2007 Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.transport-ukraine.eu/docs/reglament-ies-no13702007-ievropeyskogo-parlamentu-ta-radi-vid-23-zhovtnya-2007-roku-pro.

Jonas Butkevičius The strategy of passenger transportation by national railway transport: The implementation of public service obligations / Jonas Butkevičius // Transport. – 2009. – Vol. 24. – Р. 180-186.

Державний комітет статистики. Транспорт [Електрон. ресурс] – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

Коробйова, Р. Г. Розвиток сервісу в пасажирських залізничних перевезеннях / Р. Г. Коробйова, А. Д. Чугай // Транспортні системи та технології перевезень. – 2013. – Вип. 5. – С. 33-36.

Організаційно-економічні основи реструктуризації залізничного транспорту України: авт. дис. д-ра е. н.: 08.07.04 / М. В. Макаренко; Ін-т проблем ринку та екон.-екологічних досліджень. – Одеса, 2004. – 32 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

КОЗАЧЕНКО, Д. М., КОРОБЙОВА, Р. Г., & РУБЕЦЬ, А. В. (2016). ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 45–50. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85883

Номер

Розділ

Статті