МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ У ЛАНЦЮГАХ ДОСТАВКИ

Автор(и)

  • Г. І. КИРИЧЕНКО
  • О. Г. СТРЕЛКО
  • Ю. А. БЕРДНИЧЕНКО
  • О. В. ПЕТРИКОВЕЦЬ
  • О. А. КИРИЧЕНКО

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85882

Ключові слова:

логістика, технологія, моделі, транспорт, нечіткі множини, сценарій доставки вантажів

Анотація

Мета. Обслуговування клієнтів при доставці вантажів за логістичними принципами передбачає дотримання зобов’язань з виконання встановлених договором термінів доставки. З цією метою пропонується моделювання процесів доставки, серед концептів моделі – використання сценаріїв подій і можливі тимчасові відхилення від нормативів в їх послідовності. Методика. Враховуючи особливості технології розробляється графік доставки вантажів. Результати. Складання реального графіка доставки вантажів і умов договору в цілому означає мінімізацію витрат за порушення його умов. Розроблено алгоритм, який генерує сценарії подій доставки для визначення контрольно-часових точок відповідно до технологічних норм і практичного досвіду. Дані про відхилення часу реального здійснення подій враховуються в моделі процесу доставки згодом. Наукова новизна. У статті досліджено основні чинники, які гальмують процес вантажоперевезень. Практична значимість. Вирішення складної багатофакторної проблеми – управління процесом доставки вантажу, що за своєю суттю складає проблему координації функціонування транспортного комплексу в умовах нечіткості та неповної інформаційної визначеності, доцільно здійснити, використовуючи методологію концептуально – логічного відображення та проектного моделювання транспортних систем.

Посилання

Висоцька, Г.С. Визначення імовірнісних характеристик процесу доставки вантажів / Г.В. Висоцька // Транспортні системи і технології. – К.: ДЕТУТ, 2012. – №1. – С. 240-245

Кириченко, Г. І. Інтелектуальна система управління процесом доставки вантажу / Г.І. Кириченко // Інформаційно-керуючи системи на залізничному транспорті. – Харків: УкрДУЗТ, 2015. – Вип. 5(114). – C. 3–6.

Кириченко, Г. І. Розробка методу контрольно-часових точок для контролю графіків доставки вантажу / Г. І. Кириченко, С. М. Овчаренко // Проблеми транспорту. – Київ:НТУ, 2013-2014. – Вип. 10. – С.112-118.

Нагорний, Є. В. Визначення інтегрального показника якості перевезень вантажів на основі нечіткого моделювання / Є. В. Нагорний, О. В. Дорохов, С. В. Варфоломеєва, Л. О. Копенко // Удоск. вантаж. і комерц. роботи на залізн. України: зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – Вип. 62. – С. 112 – 117.

Пегат, А. Нечеткое моделирование и управление / А. Пегат. – Москва: Бином, Лаборатория знаний, 2009. – 798 с.

Петрашевський, О. Л. Адаптация методологии концептуально-логического отображения и проектного моделирования транспортных систем к задачам управления проектами / О. Л. Петрашевський, В. В. Данилевский, Н. Н. Цымбал // Проблеми транспорту. – Київ:НТУ, 2010. – Вип. 7. – С.56–60.

Хвищун, Н. В. Логістичні складові підвищення конкурентоспроможності підприємства / Н. В. Хвищун // Логістика: теорія та практика. – 2011. – №1. – С. 126-134.

Шилаєв, П. С. Розроблення системи підтримки прийняття рішень з застосуванням теорії нечітких множин для оперативного визначення ефективності інтермодальних перевезень / П. С. Шилаєв / Збірник наукових праць УкрДАЗТ, 2011. – Вип. 124. – С.147–153.

Adebanjo, D. An investigation of the adoption and implementation of benchmarking / D. Adebanjo, A. Abbas, R. Mann // International Journal of Operations & Production Management. – 2010. – Vol. 30. – No. 11. – P. 1140-1169.

Azar, A. Relationship between Supply Chain Quality Management Practices and their Effects on Organisational Performance / R. Kahnali, A. Taghavi // Singapore Management Review. – 2010. – Vol. 32. – Р. 45-68.

Flynn, B. B. Synergies between supply chain management and quality management: emerging implications / B. B. Flynn, E. J. Flynn // International Journal of Production Research. – 2005. – Vol. 43. – Р. 3421-3436.

Foster, S.T. Towards an understanding of Supply Chain Quality Management / S. T. Foster // Journal of Operations Management. – 2008. – Vol. 26. – Р. 461–467.

Robinson, C. J. Defining the concept of Supply Chain Quality Management and its relevant to academic and industrial practice / C. J. Robinson, M. K. Malhotra // International Journal of Prodution Economics. – 2005. – Vol. 96. – Р. 315-337.

##submission.downloads##

Як цитувати

КИРИЧЕНКО, Г. І., СТРЕЛКО, О. Г., БЕРДНИЧЕНКО, Ю. А., ПЕТРИКОВЕЦЬ, О. В., & КИРИЧЕНКО, О. А. (2016). МОДЕЛЮВАННЯ СЦЕНАРІЇВ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ У ЛАНЦЮГАХ ДОСТАВКИ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 32–37. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85882

Номер

Розділ

Статті