ПЛАНУВАННЯ СОСТАВОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ

Автор(и)

  • А. А. ЕРОФЕЕВ
  • Е. А. ФЕДОРОВ

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85881

Ключові слова:

планування составоутворення, графік руху поїздів, технологічна лінія, станція, категорія поїзда, інтелектуальне планування

Анотація

Мета. У роботі необхідно визначити підходи до деталізованого планування поездоутворення з урахуванням взаємної ув'язки технології роботи станції з графіком руху поїздів по ділянках залізниці. Методика. При розробці системи використані теорія управління, методи аналітичного та імітаційного моделювання, факторний аналіз технологічних процесів, методи багаторівневого інтелектуального планування. Результати. Розглянуто і систематизовано підходи до створення інтелектуальної системи планування составоутворення та її взаємодії з графіком руху поїздів. Дана система розроблена вченими Білоруського державного університету транспорту спільно з співробітниками конструкторсько-технічного центру Білоруської залізниці. У статті формалізовано опис технологічних ліній пропуску вагонопотоків через станції. Визначені процедури віднесення поїзда до певної лінії обробки. Описано порядок ідентифікації та кодування поїздів по технологічних ліній. Проведена декомпозиція процедур розробки плану поездоутворення на елементарні технологічні завдання та надано опис вирішення цих завдань. В якості таких задач виділені: визначення тривалості перебування составу в підсистемі станції; визначення готовності до відправлення транзитного поїзда без переробки; розкладання составів, що надходять в розформування, за призначенням плану формування; планування процесу накопичення вагонів на состав поїзда, що прямує за постійним розкладом; планування процесу накопичення вагонів на состав поїзда за встановленими для станцій нормами маси та довжини составів; визначення часу включення місцевих та інших вагонів в процес накопичення вагонів і формування плану обробки составів і місцевих вагонів; визначення напрямку прямування порожніх вагонів, що прямують по регулювальному завданню; забезпечення сформованих составів поїзними локомотивами і локомотивними бригадами; формування розкладу готовності составів до відправлення зі станцій составоутворення. Визначені процедури взаємодії системи що проектується з діючими при організації збору вихідних даних і передачі результатів розрахунків кінцевим користувачам. Наукова новизна. У роботі сформована методика планування составоутворення при різних експлуатаційних умовах і наявних технологічних обмеженнях. Виконана технологічна та інформаційна ув'язка процедур планування составоутвоерння з графіком руху поїздів по прилеглим ділянкам. Формалізовані процедури інтелектуального планування поездоутворення за мінімальної участі людини. Розроблено механізми навчання, які дозволяють розширювати перелік вирішуваних завдань без втрати функціональності системи. Практична значимість. За результатами дослідження розроблена система планування УСОГДП та впроваджена в дослідну експлуатацію в Центрі управління перевезеннями Білоруської залізниці. Її використання дозволило підвищити точність планування поїзної та станційної роботи та поліпшити експлуатаційні показники системи поїзної роботи. Розроблені методики та алгоритми планування можуть бути використані при проектуванні інших систем управління перевізним процесом на залізничному транспорті.

Посилання

Ерофеев, А. А. Интегрированная информационная поддержка перевозочного процесса: Учеб.-метод. пособие / А. А. Ерофеев, Е. А. Федоров, Е. А. Ерофеева. – Гомель: УО БелГУТ, 2014. – 114 с.

Мацкель, В. М. Перевозочная деятельность Белорусской железной дороги и перспективные направления развития / В. М. Мацкель, А. А. Ерофеев, М. Ю. Страдомский // Наука и транспорт: Вестник Белорусского государственного университета транспорта. – 2015. – № 2 (31). – С. 18-24.

Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council of 7 July 2010 on the framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with other modes of transport Text with EEA relevance. Official Journal L 207 , 06/08/2010 P. 0001 – 0013.

Эксплуатационная надежность станций: монография / П. С. Грунтов. – Москва: Транспорт, 1986. – 247с.

Грунтов, П.С. Автоматизированные диспетчерские центры управления эксплуатационной работой железных дорог: монография / П. С. Грунтов [и др.]; под общ. ред. П. С. Грунтова. – Москева: Транспорт, 1990. – 288 с.

Грунтов, П. С. Управление эксплуатационной работой железных дорог: учебник / П. С. Грунтов [и др.]; под общ. ред. П. С. Грунтова. – Москва: Транспорт, 1994. – 542 с.

Ерофеев, А. А. Интеллектуальная система оперативного управления поездной работой на Белорусской железной дороге / А. А. Ерофеев, Е. А. Ерофеева // Современный концепции развития транспорта и логистики в Республике Беларусь: сборник статей. – Минск: Центр «БАМЭ-Экспедитор», 2014. – С. 149-154.

Ерофеев, А. А. Интеллектуальные технологии в оперативном планировании грузовой работы Белорусской железной дороги / А. А. Ерофеев, Н. А. Старинская, П. Н. Прудников // Интеллектуальные системы управления на железнодорожном транспорте. Компьютерное и математическое моделирование (ИСУЖТ-2014): труды третьей научно-технической конференции с международным участием. – Москва: ОАО «НИИАС», 2014 – С.30-33.

Russel, S. Artificial intelligence. A modern approach / S. Russel, P. Norvig // Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersey 07458 – 1407 s.

Типовой технологический процесс работы сортировочных и участковых станций Белорусской железной дороги. – Минск: Белорусская ж. д., 2013. – 218 с.

Буянов, В. А. Автоматизированные системы управления на железнодорожном транспорте / В. А. Буянов, Г. С. Ратин. – Москва: Транспорт, 1984. – 239 с.

Акулиничев, В. М. Математические методы в эксплуатации железных дорог: монография / В. М. Акулиничев, В. А. Кудрявцев, А. Н. Корешков. – Москва: Транспорт, 1981. – 223 с.

Угрюмов, А. К. Оперативное управление движением на железнодорожном транспорте: монография / А.К.Угрюмов [и др.]. – Москва: Транспорт, 1983. – 239 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЕРОФЕЕВ, А. А., & ФЕДОРОВ, Е. А. (2016). ПЛАНУВАННЯ СОСТАВОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 16–24. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85881

Номер

Розділ

Статті