ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗФОРМУВАННЯМ СОСТАВІВ ПОЇЗДІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ

Автор(и)

  • С. В. ГРЕВЦОВ Львівський коледж транспортної інфраструктури Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2925-4293

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2016/85879

Ключові слова:

залізничний транспорт, сортувальна гірка, безпека руху поїздів, сортувальний процес, менеджмент ризику

Анотація

Мета. Метою роботи є класифікація ризиків, що є характерними для сортувального процесу, встановлення їх допустимих рівнів та встановлення параметрів сортувального процесу, які впливають на рівень ризиків. Методика. Сортувальна гірка являє собою складний інфраструктурний та технологічний комплекс при експлуатації якого взаємодіють залізнична колія, системи автоматики, телемеханіки та зв’язку, маневрові локомотиви, вагони, вантажі, виробничий персонал, що підвищує складність проблеми забезпечення безпеки руху. В процесі дослідження використовувались методи теорії безпеки руху поїздів та менеджменту ризиків. Результати. Основними об’єктами ризику, характерними для сортувальних гірок, є регулювальники швидкості скочування вагонів, що працюють у небезпечній зоні (індивідуальний ризик), інфраструктура сортувальних гірок, рухомий склад та вантажі, що у ньому перевозяться (технічний ризик). На сортувальних гірках також має місце економічний ризик, що пов'язаний з підвищенням собівартості сортувального процесу при нераціональному його виконанні. В статті запропоновані допустимі імовірності виникнення небажаних подій для різних видів ризику. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає у тому, що в ній систематизовані ризики, що характерні для розпуску составів на сортувальних гірках, що дозволяє удосконалити методи побудови області допустимих режимів гальмування відчепів та оптимізації управління швидкістю скочування відчепів. Практична значимість. Застосування запропонованих методів дозволяє підвищити безпеку сортувального процесу на залізничних станціях.

Посилання

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2006 році / розробники: В. Мельничук, О.Федоренко, В. Крот, А. Рашко, В. Гусь. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху та екології, 2007. – 127 с.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2007 році / розробники: В. Гусь, М. Кутняк, В. Крот. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху та екології. 2008. – 131 с.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2008 році / розробники: О. Мусієнко, В. Гусь, В. Крот. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху та екології. 2009. – 131 с.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2009 році / розробники: О. Мусієнко, В. Гусь, С. Ребриков, В. Крот. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху та екології, 2010. – 92 с.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2010 році / розробники: О. Мусієнко, В. Гусь, С. Ребриков, В. Крот, – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху та екології, 2011. – 105 с.

Аналіз стану безпеки руху на залізницях України у 2011 році / розробники: О. Мусієнко, О. Ходаковський, С. Ребриков, В. Крот. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху та екології, 2012. – 94 с.

Аналіз стану безпеки руху в структурі Укрзалізниці у 2013 році / розробники: О. Мусієнко, О. Ходаковський, С. Ребриков, В. Крот. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху, 2013. – 94 с.

Аналіз стану безпеки руху в структурі Укрзалізниці у 2013 році / розробники: О. Мусієнко, О. Ходаковський, С. Ребриков, В. Крот, – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху. – 2013. – 94 с.

Аналіз стану безпеки руху в структурі Укрзалізниці у 2014 році / розробники: О. Мусієнко, С. Ребриков, В. Крот. – Київ: Укрзалізниця. Головне управління безпеки руху, 2015. – 122 с.

Аналіз стану безпеки руху в структурі ПАТ «Укрзалізниця» у 2015 році / розробники: О. Мусієнко, С. Ребриков, В. Крот. – Київ: ПАТ «Укрзалізниця». Департамент безпеки руху, 2016. – 167 с.

Галузеві будівельні норми України. Споруди транспорту. Сортувальні пристрої залізниць. Норми проектування. ГБН В.2.3-37472062-1:2012: Затв.: Наказ Міністерство інфраструктури України 17.01.2013 р. № 25. – Київ: Міністерство інфраструктури України, 2012. – 112 с.

Інструкція з технічного обслуговування пристроїв механізованих і автоматизованих сортувальних гірок на залізницях України. ЦШ 0048: Затв. Наказ Укрзалізниці 12.012 2006 р. № 491-Ц. – Київ, 2007. – 153 с.

Kozachenko, D. Controlling the Speed of Rolling Cuts in Conditions of Reduction of Brake Power of Car Retarders / D. Kozachenko, V. Bobrovskyi, S. Grevtsov, M. Berezovyi // Наука та прогрес транспорту. – 2016. – № 3 (63). – С. 28-40. – doi: 10.15802/stp2016/74710.

Козаченко, Д. Н. Исследование прицельного регулирования скорости скатывания отцепов в условиях неопределенности информации об их ходовых свойствах: [препринт] / Д. Н. Козаченко, Р. Г. Коробьева, О. И. Таранец // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/2 (42). – С. 45—50.

Козаченко, Д. Н. Исследование условий интервального регулирования скорости скатывания отцепов на автоматизированых горках / Д. Н. Козаченко // Наука та прогрес транспорту. – 2010. – Вип. 34. – С. 46-50.

Красковский, А. Е. Комплексная оценка рисков для безопасности движения / А. Е. Красковский, Д. И. Рогоза, П. А. Плеханов // Известия ПГУПС. – 2011. – Вып. 1. – С. 54-65.

Лисенков, В. М. Статистическая теория безопасности движения поездов: Уч. для вузов / В. М. Лисенков. – Москва: ВИНИТИ РАН, 1999. – 332 с.

Методичні рекомендації операторам сортувальних гірок щодо управління пристроями на механізованих і автоматизованих сортувальних гірках: Затв.: Наказ Укрзалізниці від 22.02.2013 р. № 042-Ц/од. – Київ: ТОВ «Інпрес», 2013. – 108 с.

Мурадян, Л. А. Исследование действующих условий эксплуатации и анализ причин сокращения ресурса работы железнодорожных колес / Л. А. Мурадян, В. Г. Анофриев // Наука та прогрес транспорту - 2012. – Вип. 34. – С. 206-210.

Негрей, В. Я. Обоснование уровня технического оснащения и оптимизация параметров конструкции сортировочных комплексов железнодорожных станций / В. Я. Негрей, С. А. Пожидаев, Е. А. Филатов // Транспортні системи та технології перевезень. – 2014. – Вип. 8. – С. 110-119.

Огар, О. М. Визначення інтенсивностей відмов та відновлення підсистем сортувальної гірки / О. М. Огар, О. В. Розсоха, О. М. Костєнніков // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2012. – № 3. – С. 3-12.

Пожидаев, С. А. Автоматизированное проектирование плана горочной горловины с учётом обеспечения безопасного взаимодействия длиннобазного подвижного состава / С. А. Пожидаев, Е. А. Филатов, Е. Н. Иванов // Транспортні системи та технології перевезень. – 2013. – № 6. – С. 82-85. – doi: 10.15802/tstt2013/24456

##submission.downloads##

Як цитувати

ГРЕВЦОВ, С. В. (2016). ДОСЛІДЖЕННЯ РИЗИКІВ, ПОВ’ЯЗАНИХ З РОЗФОРМУВАННЯМ СОСТАВІВ ПОЇЗДІВ НА СОРТУВАЛЬНИХ ГІРКАХ. Транспортні системи та технології перевезень, (12), 10–15. https://doi.org/10.15802/tstt2016/85879

Номер

Розділ

Статті