DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/85878

РОЗРОБКА НАПРЯМКУ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ ТОЧНОСТІ РОЗРАХУНКУ ШВИДКОСТІ ВИХОДУ ВІДЧЕПІВ З ПАРКОВОЇ ГАЛЬМОВОЇ ПОЗИЦІЇ

М. А. АCЄЄВ

Анотація


Мета. Метою роботи є обґрунтування наукового підходу щодо підвищення точності розрахунку швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції. Методика. Підвищити точність розрахунку швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції запропоновано шляхом уточнення параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа для потенціалу швидкості. Результати. Задачу уточнення параметрів метеорологічних умов серед багатьох способів доцільно визначати способом Ейлера для опису руху суцільного середовища на основі рівняння Лапласа для потенціалу швидкості. Виявлено основні переваги розрахунку параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа. Наукова новизна. Вперше запропоновано розраховувати швидкість виходу відчепів з паркової гальмової позиції з урахуванням уточнених параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа. На відміну від відомих підходів до розрахунку швидкості виходу відчепів даний підхід надасть можливість визначати напрямок та швидкість вітру, яка діє на відчеп у будь-якій точці сортувального парку. Практична значимість. Розрахунок швидкості виходу відчепів з паркової гальмової позиції з урахування уточнених параметрів метеорологічних умов на основі рівняння Лапласа може використовуватись в будь-яких автоматизованих системах керування сортувальною гіркою для підвищення ефективності сортувального процесу та ресурсозбереження.

Ключові слова


сортувальна гірка; автоматизовані системи керування сортувальною гіркою; метеорологічні параметри; потенціал швидкості; відчеп

Повний текст:

PDF

Посилання


Талалаев, В. И. Сопоставительный анализ технических средств для механизации и автоматизации сортировочных станций применяемых на Российских железных дорогах и за рубежом / В. И. Талалаев, А. Г. Савицкий. – Москва: ВНИИАС МПС России, 2007. − 150 с.

Огар, О. М. Аналіз роботи підсистем регулювання швидкості скочування відчепів в автоматизованих системах управління сортувальними станціями / О. М. Огар, М. А. Асєєв // Збірник наукових праць УкрДузт. – 2016. – № 161. – С. 70-75.

Шелухин, В. И. Универсальный модуль управления тормозными позициями / В. И. Шелухин, И. Н. Малышев, // Автоматика, связь, информатика. – 2000. – № 5. – С. 12-14.

Козаченко, Д. Н. Исследование прицельного регулирования скорости скатывания отцепов в условиях неопределенности информации об их ходовых свойствах / Д. Н. Козаченко, Р. Г. Коробьева, О. И. Таранец // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2009. – № 6/3(42). – С. 42-47.

Киселева, Л. В. Климатология и метеорология на железнодорожном транспорте: учебник для вузов/ Л. В. Киселева, С. В. Васильев, Т. В. Гаранина. – Москва: УМК МПС России, 2002. – 189 с.

Лойцянский, Л. Г. Механика жидкости и газа / Л. Г. Лойцянский. – Москва: Государственное издательство технико-теоретической литературы, 1950. – 678 с.

Берлянд, М. Е. Прогноз и регулирования загрязнения атмосферы / М. Е. Берлянд. – Ленинград: Высшая школа, 1985. – 272 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.