DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76838

ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ, ЯКІ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЗАЛІЗНИЦЬ

О. И. ХАРЧЕНКО

Анотація


Мета. Метою даної статті є оцінка параметрів, які характеризують сталий розвиток залізниць. Методика. На підставі структури залізниць з позиції матеріально-технічної бази для обслуговування вантажопотока, характеристик попиту на транспортне обслуговування, а також з урахуванням характеристик існуючої транспортної мережі проводиться обґрунтування чисельних значень ряду техніко-експлуатаційних та техніко-економічних показників, які характеризують раціональний з позиції  сталого розвитку варіант функціонування залізниць. Результати. Оцінка параметрів, які характеризують сталий розвиток залізниць, дозволила розробити імітаційну модель функціонування залізниць. Наукова новизна. Імітаційна модель функціонування залізниць містить функції оптимізації розподілу вантажної роботи по станціям, розрахунку оптимальної кількості обслуговуючих механізмів, а також оптимального розподілу грошових коштів за напрямками сталого розвитку, а також дозволяє врахувати недетермінованість параметрів попиту на транспортні послуги. Практична значимість. Програмна реалізація імітаційної моделі може бути базою для проведення експериментальних досліджень в області підвищення ефективності функціонування залізниць за рахунок забезпечення його сталого розвитку.


Ключові слова


залізничний транспорт; підвищення ефективності; функціонування залізничного транспорту; сталий розвиток; складні системи; залізниці

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Sustainable Development Strategy. Our vision and strategy: A railway fit for the future 2013 – 2024. Електронний ресурс – Режим доступу : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWweffu_zLAhUoIJoKHUl7BhQQFggpMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.networkrail.co.uk%2Fbrowse%2520documents%2Fstrategicbusinessplan%2Fcp5%2Fsupporting%2520documents%2Ftransforming%2520network%2520rail%2Fsustainable%2520development%2520strategy.pdf&usg=AFQjCNGHC4NHwm4pVpCxmNRxwRdKspLhOA&sig2=4AY4i7dniZW7FDo8or4Pvg&bvm=bv.118817766,d.bGs

Програма дій «Порядок денний на 21-ше століття» / пер. з англ.: ВГО «Україна. Порядок денний на 21-ше століття». – Київ : Інтелсфера, 2000. – 360 с.

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України : затв. : Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України 31.08.2005 р. № 507. – Київ : ТОВ «Імпрес», 2005. – 462 с.

Швець, П. А. Проблеми та пріоритети розвитку залізничного транспорту України / П. А. Швець // Проблемы экономики и управления на железнодорожном транспорте: матер. ІХ междунар. науч.-практ. конф. – Київ : ЭКУЖТ, 2014. – С. 90-92.

Харченко, О. І. Визначення оптимального розподілу капіталовкладень для забезпечення сталого розвитку залізниць / О. І. Харченко // Наука та прогрес транспорту. Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна. – 2015. – № 2 (56). – С. 52-59. Doi : http://dx.doi.org/10.15802/stp2015/42163

Домнин, Л. М. Элементы теории графов / Л. М. Домнин. – Пенза: Изд-во Пензенского гос. ун-та, 2007. – 144 с.

Офіційний сайт Укрзалізниці [Електронный ресурс] / Режим доступа: http://www.uz.gov.ua/press_center/latest_news/archive/main_2011/242866/ − Загл. с экрана.

Стасишен, М. Проблеми управління інноваційним розвитком залізничного транспорту України [Електронный ресурс] / М. Стасишен, О. Ярмоліцька. – Режим доступа: http://gisap.eu/

ru/node/243. − Загл. с экрана.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.