DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76837

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ЗАЛІЗНИЦІ

Г. Г. СИДОРЕНКО, О. А. НИКИФОРОВА, О. В. АНТОНЮК

Анотація


В статті дана комплексна оцінка впливу людського чинника на стан безпеки на залізничному транспорті. Проаналізовано юридичні критерії відповідальності за порушення вимог безпеки. Була розглянута технічна складова причин травматизму з вини людини. Для розуміння можливостей запобігання людського чинника в транспортній галузі необхідно розглядати його шляхом системного аналізу механізмів, що забезпечують успішні компроміси під час роботи на межі характеристик системи, а не на випадках збоїв. Тобто, необхідно орієнтуватися на експлуатацію залізничного транспорту в нормальних умовах, а не лише під час надзвичайних подій та інцидентів. Перераховані в статті причини можливої неуспішності програм зі зниження впливу людини можна нейтралізувати шляхом використання оптимальних принципів ефективного управління.


Ключові слова


людський чинник; охорона праці; законодавство України; ризик

Повний текст:

PDF

Посилання


Кримінальний Кодекс України : Затв.: Верховна Рада України 05.04.2001 № 2341-III (із змінами і доповненнями) [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.

Закон України «Про публічні закупівлі» № 1356-VIII із змінами, внесеними від 12.04.2016. //Відомості Верховної Ради (ВВР)-2016, № 9.- С.89.

Закон України "Про електронні документи та електронний документообіг" №851-15, від 30.09.2015, // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2015, № 36.-С.275.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою : затв. : Наказ Держнаглядохоронпраці України 26.01.2005 № 15 : зареєстр. Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 р. за № 232/10512 [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0232-05.

OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://iso.kiev.ua/drugoe/ sert-iso-18001.html

ДСТУ OHSAS 18001:2010 Системи управління гігієною та безпекою праці [Електрон. ресурс]. – Режим доступу : http://www.dnaop.com/html/ 34112/docA3_OHSAS_18001_2010

ISO 31010:2009 Risk management - Risk assessment techniques. [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail? csnumber=51073

Drury, C. G. «Errors in Aviation Maintenance: Taxonomy and Control». Proceedings of the Human Factors Society 35th Annual Meeting, 1991. – Р.42-46.

Thackray, R. I. «Human Factors Evaluation of the Work Environment of Operators Engaged in the Inspection and Repair of Aging Aircraft» (Report No. DOT/FAA/AM-02/3). Washington, D. C. Federal Aviation Administration.

Никифорова, О. А. Проблеми трансформації національного законодавства в сфері охорони праці до стандартів ЄС / О. А. Никифорова, Г. Г. Сидоренко // Транспортні системи та технології перевезень. – 2015. – № 10. – С. 93-97. doi: http://dx.doi.org/ 10.15802/tstt2015/57074

Campbell, R. J. «Measurement of Workforce Productivity». Proceedings of the Fifth Federal Aviation Administration Meeting on Human Factors Issues in Aircraft Maintenance and Inspection - The Work Environment in Aviation Maintenance. January 2005. Washington, D.C.

Campion, M. A. «Job Design and Productivity». Proceedings of the Fifth Federal Aviation Administration Meeting on Human Factors Issues in Aircraft Maintenance and Inspection — The Work Environment in Aviation Maintenance. January 1992. Washington, D. C.

DeHart, R. L. «Physical Stressors in the Workplace». Proceedings of the Fifth Federal Aviation Administration Meeting on Human Factors Issues in Aircraft Maintenance and Inspection — The Work Environment in Aviation Maintenance. January 2009. Washington, D. C.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.