DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76833

ДОСТАВКА ВАНТАЖІВ ЗАЛІЗНИЦЕЮ З УРАХУВАННЯМ ПРОПУСКНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ПЕРЕГОНІВ ЯК ЗАДАЧА ВЕКТОРНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ

А. Ю. ПАПАХОВ, Н. А. ЛОГВИНОВА

Анотація


Метою даної роботи є розробка математичної моделі організації вагонопотоків в вантажні поїзда на підставі векторної оптимізації з урахуванням пасажирських перевезень і обмеження щодо пропускної спроможності перегонів. Основною задачею дослідження є розподіл вантажних та пасажирських поїздопотоків на мережі залізниць з урахуванням обмеження пропускної спроможності перегонів. Об'єктом дослідження виступає мережа залізничного полігону з вершинами на технічних станціях. Предметом дослідження є розподіл пасажирських та вантажних поїздопотоків по залізничній мережі. Методом дослідження є теорія функцій безлічі і векторна оптимізація. Наукова новизна полягає в пропозиції нового методу вирішення задачі ранцевого типу, який може бути використаний при розрахунку плану формування одногрупних наскрізних поїздів і дозволяє відмовитися від булевих змінних і вирішувати звичайну задачу оптимізації по множників Лагранжа.


Ключові слова


поїздопотоки; теорія функцій безлічі; векторна оптимізація

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Дувалян, С. В. Разработка алгоритмов и программ расчета сетевого плана формирования поездов : отчет по научно-исследовательской работе. – Москва: ВНГИЦ. – 1978. –120 с.

Папахов, О. Ю. Елементи вдосконалення методики розрахунків плану формування поїздів/ О.Ю. Папахов, О.М. Логвінов //Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В. Лазаряна. – 2006. – № 12. – С. 91-93.

Осминин, А. Т. Рациональная организация вагонопотоков на основе методов многокритериальной оптимизации : дис. … докт. техн. наук : 05.22.08 / Осьминин Александр Трофимович. – Самара, 2000. – 261 с.

Босов А. А. Функции множества и их применение / А. А. Босов – Днепродзержинск, Изд. дом «Андрей», 2007. – 182 с.

Киселева, Е. М. Непрерывные задачи оптимального разбиения множеств. Теория, алгоритм, приложения / Е. М. Киселева, Н. З. Шар. – Киев : Наукова Думка, 2005. – 564 с.

Ильин, В. А. Аналитическая геометрия / В. А. Ильин, Э. Г. Позняк. – Москва: ФИЗМАТЛИТ, 2002. – 240 с.

Васильев, Ф. П. Численные методы решения экстремальных задач / Ф. П. Васильев. – Москва: Наука, 1980. – 518 с.

Прохоров, Г. В. Пакет символьных вычислений Maple /Г. В. Прохоров, М. А. Леденев, В. В. Колбеев. – Москва : Компания «Пежит», 1997. – 200 с.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.