DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2016/76829

МОДЕЛЮВАННЯ РОЗПОДІЛУ ВАНТАЖОПОТОКІВ НА НАПРЯМКАХ ТРАНЗИТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАЛІЗНИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ У МІЖНАРОДНОМУ СПОЛУЧЕННІ

Д. Н. КОЗАЧЕНКО, Б. В. ГЕРА, В. В. СКАЛОЗУБ, Ю. Н. ГЕРМАНЮК

Анотація


Мета. Метою дослідження є побудова математичної моделі розподілу вантажопотоків на залізничних мережах в умовах, коли має місце конкуренція між окремими елементами мережі за вантажопотоки. Методика. Вирішення задачі виконано з використанням методів теорії графів і теорії ігор. Результати. В якості моделі залізничної мережі використаний орієнтований параметричний граф, вершинам якого у відповідність поставлені пункти навантаження і вивантаження, а також транзитні пункти; дугам у відповідність поставлені залізничні ділянки між вершинами. На графі задаються обсяги навантаження, вивантажувальні здатності, вартості вантажів в початкових і кінцевих пунктах, вартості перевезення та пропускні спроможності дуг. У процесі організації перевезень вантажів беруть участь активні суб'єкти двох типів: вантажовідправники і вантажоперевізники. Вибір маршруту перевезення окремим вантажовідправником здійснюється з умови отримання максимального прибутку на підставі рішення задачі пошуку найкоротших відстаней. Вибір вартостей перевезення окремими перевізниками здійснюється з урахуванням конкуруючих пропозицій інших перевізників шляхом вирішення задачі безкоаліційних матричних ігор. Наукова новизна. Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній, за рахунок врахування інтересів окремих учасників перевізного процесу, вдосконалені методи розподілу вантажопотоків по залізничній мережі на підставі використання методів теорії ігор. Практична значимість. Результати роботи можуть використовуватися для створення системи підтримки рішень для оцінки тарифів, технічних і технологічних рішень, що приймаються в сфері міжнародних транзитних перевезень залізничним транспортом.


Ключові слова


залізничний транспорт; міжнародні перевезення; теорія ігор; транспортні потоки, конкуренція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Альошинський, Є. С. Дослідження можливих варіантів доставки міжнародних вантажопотоків при змішаних перевезеннях у межах транспортної системи України /Є. С. Альошинський, С. О. Світлична, А. М. Багно // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – 2014. – Вип. 144. – С. 45–49.

Договор о Международном железнодорожном транзитном тарифе: офіц. текст: [прийнятий зі змінами та доповненнями : станом на 1 січ. 2011 р.]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 998_229.

Козаченко Д. М. Математична модель для дослідження перевезення вантажів у міжнародному сполучені / Д. М. Козаченко, Ю. М. Германюк // Транспортні системи та технології перевезень. – 2013. – Вип. 5. – С. 28-32.

Козаченко, Д. М. Удосконалення методів оцінки роботи залізничного транспорту у сфері міжнародних транзитних перевезень / Д. М. Козаченко, А. І. Верлан, Ю.М. Германюк // Залізничний транспорт України. – 2013. – Вип. 2(99). – С. 40–42.

Кристофидес, Н. Теория графов. Алгоритмический подход / Н. Кристофидес – Москва: Мир, 1978. – 432 с.

Крушевский, А. В. Теория игр / А. В. Крушевський. – Киев: Высшая школа, 1977. – 216 с.

Скалозуб, В. В. Исследование конкурирующих транспортных потоков на основе бескоалиционных игровых процедур равновесия / В. В. Скалозуб, М. В. Скалозуб, В. В. Кузнецов // Проблеми та перспективи розвитку залізничного транспорту: тези 76 міжнар. наук. - практ. конф. – Дніпропктровськ: 2016. – С. 99–100.

Anderson, C. M. Game theoretic analysis of competition among container port hubs: the case of Busan and Shanghai / C. M. Anderson, Y. A. Park, Y. T. Chang, C. H. Yang, T. W. Lee, M. A. Luo // Maritime Policy & Management. – 2008. – Vol. 35, Issue № 1. – pp. 5–26.

Fisk, S.C. Game Theory and Transportation Systems Modelling / S.C. Fisk // Transportation Research Part B: Methodological – 1984. – Vol. 18, Issues 4-5. – pp. 301–313. doi:10.1016/0191-2615(84)90013-4.

Grabara, J. The role of information systems in transport logistics / J. Grabara, M. Kolcun, S. Kot // International Journal of Education and Research. – 2014. – Vol. 2. – №. 2. – pp. 101-108.

Hollander, Y. The applicability of non-cooperative game theory in transport analysis / Y. Hollander, J. N. Prashker // Transportation. – 2006. – Vol. 33, – Issue 5. – pp. 481–496. doi: 10.1007/s11116-006-0009-1.

Ishii, M. A game theoretical analysis of port competition / M. Ishii , P. T-W Paul Tae-Woo Lee, K. Tezuka, Y-T Chang // A Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review. – 2013. – Vol. 49, – Issue 1. – pp. 92–106. doi:10.1016/j.tre.2012.07.007.

Kaselmi, E. N. A game theoretical approach to competition between multi-user terminals: the impact of dedicated terminals / E. N. Kaselmi, T. Notteboom, B. De Borger // Maritime Policy & Management. – 2011. – Vol. 38, Issue 4. – pp. 395–414. DOI: 10.1080/03088839.2011.588260.

Menéndez, M. Development of a Smart Framework Based on Knowledge to Support Infrastructure Maintenance Decisions in Railway Corridors Transportation Research Procedia / M. Menéndez , C. Martínez, Gr. Sanz, J. Manuel Benitez // Transport Research Arena. – 2016. – vol. 14. – pp. 1987–1995. doi:10.1016/j.trpro.2016.05.166.

Baklanov, P. Projects of Development of Transcontinental Transport-Economic Belts in Northern Eurasia / P. Baklanov, M. Romanov, Vl. Karakin, Al. Lankin // Journal of Resources and Ecology. – 2015. – Vol. 6, Issue 2. – pp. 110-113. doi: 10.5814/j.issn.1674-764x.2015.02.008.

Sładkowski, A. Influence of a potential railway line connecting the Caspian Sea with the Black Sea on the development of Eurasian trade / A. Sładkowski, M. Cieśla – 2015. – Vol. 62, Issue 4. – pp. 264-271. doi 10.17818/NM/2015/4.4.

Kim, T-G. An Analysis of Price Competition between Two Ports using Game Model / T-G. Kim, G. Park // Journal of Korea Port Economic Association. – 2009. - Vol. 25(3). – pp. 251-268.

Tang, Z. Optimal decisions of sharing rate and ticket price of different transportation modes in inter-city transportation corridor / Z. Tang, J. Qin1, H. Liu, X. Du, J. Sun // Journal of Industrial Engineering and Management. –2015. – vol. 8, № 5. – pp. 1731-1745. doi: http://dx.doi.org/10.3926/jiem.1669.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.