ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57078

Ключові слова:

чинник, обсяги, структура, пасажирський транспорт, платоспроможність, якість обслуговування.

Анотація

В статті висвітлено загальну характеристику основних чинників, що впливають на обсяги та структуру пасажирських перевезень в сучасних умовах соціально-орієнтованої економіки. Точні дані щодо обсягів пасажирських перевезень на перспективу важливі для розробки стратегії розвитку транспорту. Розвивається та вдосконалюється пасажирський транспорт в тісному зв’язку із змінами суспільного виробництва й умовами життя людей. Чим вище рівень розвитку суспільства, тим більше і глибше проникає він у всі сфери діяльності людини.

Взаємини людей  із транспортними структурами виникають підчас переміщення товарів, готової продукції і задоволення потреб населення в переміщенні. Вони належать до виробничих відносин і підпорядковані дії економічних законів, сутність яких відповідає цим відносинам. Часто інтереси різноманітних виробництв викликають потребу в переміщенні людей. Переміщення людей також виникають залежно від власних бажань і потреб.

Здійснюючі перевезення пасажирів, пасажирський транспорт позитивно впливає на роботу та розвиток усіх галузей економіки завдяки підвищенню економічної активності і якості суспільного виробництва, що залежить від безперебійності і ритмічності транспортного обслуговування населення. За критерієм якості, зазвичай пасажири здійснюють вибір транспорту. Різним видам транспорту характерна різна якість обслуговування пасажирів, яка залежить від ступеня розвитку інфраструктури та впровадження інноваційних технологій.

Одним із важливих показників рівня розвитку суспільства є постійне зростання обсягів перевезень, що суттєво залежить від економічного та політичного стану в державі. Для нашої держави з великою територією, багатомільйонним населенням, різноманітними природними умовами і рівнем економічного розвитку регіонів держави регулярні,термінові, дешеві та безпечні пасажирські перевезення мають особливо велике значення. Ця вимога сучасності в суспільстві підкреслює особливу актуальність проблеми вивчення чинників, що визначають обсяги та структуру пасажирських перевезень.

Економічні чинники розвитку держави, які залежать від загального стану економіки, рівня інфляції, валютного курсу гривні, стану податкової системи та ін., є визначальними в формуванні структури обсягів пасажирських перевезень. Визначені в статті чинники впливають на транспортну роботу з населенням комплексно, взаємодіючі один з одним, що необхідно враховувати при поточному та стратегічному плануванні функціонування і розвитку пасажирського транспорту. 

Біографія автора

П. О. ЯНОВСЬКИЙ


Посилання

Кочнев, Ф. П. Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте /Ф. П Кочнев. – Москва : Транспорт, 1980. – 496 с.

Кочнев, Ф. П. Оптимальные параметры пригородных пассажирских перевозок / Ф. П. Кочнев. – Москва :Транспорт, 1975. – 304 с.

Пазойский, Ю. О. Оптимизация параметров системы освоения пригородных пассажиропотоков в условиях мегаполіса : автореф. дис. … д-ра. техн. наук : 05.22.08 / Юрий Ошарович Пазойскийю. – Москва : МИИТ, 2000. – 47 с.

Иловайский, Н. Д. Сервис на транспорте (железнодорожном) : учеб. для вузов / Н. Д. Иловайский. – Москва :Маршрут, 2003. – 590 с.

Аксенов, И. М.Основы маркетинга в сфере

пассажирских перевозок / И. М. Аксьонов. – Киев : КМУГА, 1999. – 185 с.

Аксьонов, І. М. Організація пасажирських приміських перевезень : навч. посіб / І. М. Аксьонов, П. О. Яновський. – Київ :КУЕТТ, 2002. – 67 с.

Аксьонов, І. М. Створення економічного механізму управління пасажирським комплексом залізничного транспорту України : автореф. дис. … д-ра. екон. наук : 08.00.03 / Іван Михайлович Аксьонов. – Київ : Ранковий світ, 2008. – 34 с.

Сич, Є. М. Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність / Є. М. Сич, В. П. Гудкова. – Київ : Аспект-Поліграф, 2004. – 248 с.

Мирошниченко, О. Ф. Комплексная система маркетинговых исследований рынка пассажирских перевозок дальнего следования / О. Ф. Мирошниченко, В. А. Милевская, С. С. Пастухов // Экономика железных дорог. – 2008. – №3. – С.41-58.

Габа, В.В. Визначення розмірів руху приміських поїздів на ділянці методом цілочисельного програмування / В. В. Габа, Т. М. Грушевська // Залізничний транспорт України. – 2013. – №3/4. – С. 30-33.

Доля, В. К. Пасажирські перевезення / В. К. Доля. – Харьків : Вид-во «Фор», 2011. – 507 с.

Христофор, О. В. Можливості і перспективи впровадження швидкісних двосистемних міжрегіональних поїздів з розподіленою тягою / О. В. Христофор, Т. С. Мельник // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 3. – С. 53-57.

Макаренко, М. В. Проблеми і вектори розвитку перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом України / М. В. Макаренко, І. М. Гойхман // Залізничний транспорт України. – 2011. – № 4. – С. 60-62.

Ефремов, И. С. Теория городских пассажирских перевозок : уч. пособие для вузов / И. С. Ефремов, В. М. Кобозев, В. А. Юдин. – Москва : Вист. школа. – 1980. – 535 с.

Никитина, А. Н. Доступность пассажирсого транспорта для населения с точки зрения формирования тарифа /А. Н. Никитина. – Москва : Изд-во «Молодой ученый», 2012. – № 8. – С.134-136.

Цибулка, Я. Качество пассажирских перевозок в городах : Пер.с чеш / Я. Цибулка. – Москва : Транспорт, 1987. – 239 с.

Горбачов, П. Ф. Дослідження часу очікування пасажирів на зупиночних пунктах міського пасажирського транспорту /П. Ф. Горбачов, В. М. Чижик // Автомобильный транспорт : Сб. науч. трудов. – Харьков : ХНАДУ, 2012. – Вип. 30. – С. 134-138.

Макаренко, М. В. Основи управління економічними процесами на залізничному транспорті України : монографія / М. В. Макаренко. – Київ : КУЕТТ, 2003. – 478 с.

Федюшин, Ю. М. Реструктуризація, оновлення і розміщення виробничого апарату залізниць України / Ю. М. Федюшин, В. І. Букін, Ю. Є. Пащенко. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2001. – 406 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

ЯНОВСЬКИЙ, П. О. (2015). ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЧИННИКІВ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ОБСЯГИ ТА СТРУКТУРУ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 117–123. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57078

Номер

Розділ

Статті