МОДЕЛЮВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ З ЗМІННИМИ ТАРИФАМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57076

Ключові слова:

неоднорідні транспортні потоки, багатопродуктові потоки, індивідуальні властивості носіїв потоків, змінні тарифи, конкуренція перевізників, багатокритеріальний аналіз компромісу, нелінійне програмування

Анотація

Мета. У статті розроблені або вдосконалені моделі аналізу і планування багатопродуктових потоків у транспортних мережах в умовах конкуренції перевізників на основі застосування змінних тарифів, а також при обліку додаткових вимог, пов'язаних із заданими наборами індивідуальних властивостей носіїв потоків або ж «продуктів». Метою дослідження є питання впливу на планування неоднорідних транспортних потоків залежностей питомих показників ефективності перевезень від величин потоків в мережі, заданої різним чином, а також багатокритеріальний аналіз компромісу декількох перевізників, обслуговуючих систем. Методика. Дослідження проведені на основі математичного моделювання багатопродуктових потоків з індивідуальними властивостями, а також застосування методів лінійного та нелінійного програмування. Для багатокритеріального планування конкуруючих потоків будується область ефективних за Парето рішень, розрахованих з урахуванням застосування змінних тарифів. Результати. Удосконалено багатопродуктові моделі планування транспортних потоків в умовах конкуренції перевізників на основі застосування змінних тарифів. Наукова новизна. Отримали розвиток моделі оптимального планування неоднорідних транспортних потоків шляхом урахування залежності тарифу від величин потоків в мережі, наявності індивідуальних властивостей носіїв потоків, а також багатокритеріального аналізу компромісу між декількома обслуговуючими системами. Практична значимість. Результати розробки забезпечують можливість більш повного врахування умов планування багатопродуктових транспортних потоків в умовах застосування змінних тарифів і конкуренції перевізників.

Біографії авторів

В. В. СКАЛОЗУБ

Л. А. ПАНИК

Посилання

Форд, Л. Р. Потоки в сетях / Л .Р. Форд, Д. Р. Фалкерсон. – Москва : Мир, 1966. – 276 с.

Филлипс, Д. И. Методы анализа сетей / Д. И. Филлипс, А. Гарсиа-Диас. – Москва : Мир, 1984. – 496 с.

Бутько, Т. В. Планування поїздок в транспортних системах з пересадками з урахуванням спеціалізації вимог пасажирів /Т. В. Бутько, В. В. Скалозуб, А. В. Прохорченко, Л. О. Панік. // Збір-ник наукових праць Донецького інституту залізнич-ного транспорту. – 2012. – № 30.– С. 1 – 9.

Паник, Л. А. О динамических моделях управления неоднородными транспортными сетями / Л. А. Паник // Системные технологи : Регион. межвуз. сб. науч. работ. – Днепропетровск, 2014. – Вып. 4 (93). – С. 1-7.

Бутько, Т. В. Формування моделі організації пасажиропотоків при здійснені пересадок на залізничному вокзалі з використанням колективного інтелекту / Т. В. Бутько, А. В. Прохорченко. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 2. – С. 57-67.

Введение в математическое моделирование транспортных потоков. / Под ред. А. В. Гасникова. –Москва : МФТИ, 2010. – 362 с.

Скалозуб, В. В. Моделирование и анализ потоковых задач с неоднородными носителыми. / В. В. Скалозуб, Л. А. Паник // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2007. – Вип. 19. – C. 134-137.

Скалозуб, В. В Многокритериальные модели задачи анализа транспортных сетей с учетом специализированных свойств носителей потоков / В. В. Скалозуб, Л. А. Паник // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 4. – С. 15-21.

Скалозуб, В. В. Развитие многопродуктовых и многокритериальных моделей потоковых задач с учетом специализации носителей потоков / В.В. Скалозуб, Л.А. Паник, Є.С. Блохін. // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2011. – № 4. – С. 7-11.

Chen, M. Simplified formulation of toll design problem / M. Chen, D. H. Bernstein, S. I. J. Chien, K. Mouskos // Transportation Reseach Record. – 1999. – № 1667. – P. 88-95.

Nagurney, A. Network Economics: A Variational Inequality Approach. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999.

Лю, Б. Теория и практика неопределенного программирования: Пер. с англ./ Б. Лю; – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 416 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

СКАЛОЗУБ, В. В., & ПАНИК, Л. А. (2015). МОДЕЛЮВАННЯ НЕОДНОРІДНИХ ТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ З ЗМІННИМИ ТАРИФАМИ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 105–111. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57076

Номер

Розділ

Статті