АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57075

Ключові слова:

ринок контейнерних перевезень, контейнер, Чорноморський регіон, контейнерний поїзд, вантажопотік.

Анотація

мета. Підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом вимагає від першої всебічного розвитку по всіх напрямках та відповідності високим європейським стандартам. Одним з важливих напрямків є розвиток транспортної системи країни, як в цілому, так і по окремих видах транспорту. Вигідне географічне положення України, її позиція як держави-транзитера між сходом та заходом та бурхливий розвиток контейнерних перевезень вимагає відповідних заходів для утримання досягнутих позицій на ринку контейнерних перевезень та подальшого збільшення вантажопотоків. Метою статті є аналіз стану системи контейнерних перевезень, визначення перспектив її подальшого розвитку, встановлення проблемних ділянок та пропозиція шляхів щодо їх усунення. Викладення основного матеріалу. Обсяг контейнерних перевезень по всьому світу протягом останніх десятирічь демонструє стійку тенденцію до зростання, на яку незначним чином вплинули навіть такі події як світова фінансова криза 2008 року. В останні п’ять років це зростання відбувається здебільшого за рахунок активного розвитку економіки Китаю та інших країн Південно-Східної Азії, а також через виробничий аутсорсінг до цього ж регіону. У зв’язку з цим багато країн приділяють підвищену увагу побудові надійних транспортних мостів між сходом та заходом, зокрема й розвитку контейнерної транспортної системи. Україна займає одну з передових позицій по обробці контейнерного вантажопотоку у Чорноморському регіоні, однак через ряд причин в останні роки обсяги його зменшуються. Для виправлення цієї ситуації необхідно удосконалення всього спектру операцій з організації руху контейнерного потоку, що в свою чергу вимагає проведення досліджень з виявлення проблемних питань та розробки шляхів їх вирішення. При цьому підвищену увагу слід приділяти розвитку залізничних контейнерних перевезень, які, як свідчить передовий європейський досвід, мають багато переваг перед автомобільними та здатні значно підвищити конкурентоспроможність України на ринку контейнерних перевезень.  

Біографія автора

А. М. ОКОРОКОВ


Посилання

Heideloff, C. Handbook of Container Shipping Management, / C. Heideloff, T. Pawlik // Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL). – 2006. – Vol. 1. – 239 p.

Опанчук, Б. А. Развитие контейнерных перевозок в Украине: проблемы и пути их решения / Б. А. Опанчук // Экономические инновации. – 2009. – Вып. 39. – С. 72-78

Опанчук, Б. А. Трансшипмент как перспективное направление развития контейнерных перевозок / Б. А. Опанчук // Економічні інновації. – 2010. – Вип. 41. – С. 168-173

Ковалева, Ю. А. Тенденции развития черноморско-азовского рынка контейнерных перевозок / Ю. А. Ковалева // Вісник економіки транспорту та промисловості. – 2011. - № 35. – С. 86-90

Окороков, А. М. Розробка методики оптимізації технічних параметрів транспортних вантажних комплексів / А. М. Окороков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 2/3 (74). – С. 9-14.

Окороков, А. М. Використання супутникових систем позиціонування об’єктів для удосконалення управління вантажними комплексами / А. М. Окороков // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – с. 54-57.

Яневич В. З. Дослідження та оптимізація процесу перевезення вантажів залізничним транспортом [Текст] / В. З. Яневич, А. М. Окороков // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 7. – С. 73-79.

В мире простаивает все больше контейнеровозов различной вместимости [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://ati.su/Media/News.aspx?

HeadingID=13&ID=68162

Транзит контейнеров по сети Укрзализныци в адрес России сократился на 14 % [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://ati.su/Media/News.aspx

?HeadingID=13&ID=59537

Объемы перевалки контейнеров уменьшились [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://portsukraine.com/node/4182

Хмиль, Р. Без ямочного ремонта. Как автодор потратит кредитные $ 800 млн. [Текст з екрану] / Р. Хмиль – Режим доступу : http://biz.liga.net/all/

transport/stati/3043675-bez-yamochnogo-remonta-kak-avtodor-potratit-kreditnye-800-mln-.htm

Украина создает внутреннюю контейнерную логистику [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://ati.su/Media/News.aspx?HeadingID=13&ID=

Державна служба статистики України [Електрон. ресурс] – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua

Логистические процессы и морские магистрали [Електрон. ресурс] – Режим доступу: http://www.traceca-org.org/ru/

Объемы перевозок контейнеров в комбинированных поездах «Викинг» за год выросли почти на 30 % [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://ati.su/Media/News.aspx?ID=64592&HeadingID=13&PageSize=382

##submission.downloads##

Як цитувати

ОКОРОКОВ, А. М. (2015). АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ РИНКУ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УКРАЇНІ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 98–104. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57075

Номер

Розділ

Статті