ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО СТАНДАРТІВ ЄС

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57074

Ключові слова:

охорона праці, законодавство України, удосконалення державного нагляду за охороною праці, законодавство Європейського Союзу

Анотація

У даній статті аналізується коло проблемних питань охорони праці. Пропонуються шляхи удосконалення правового регулювання відносин у даній сфері, розробка напрямків імплементації національного законодавства до міжнародних норм та законодавства Європейського Союзу. Досліджені окремі нормативні документи трудового права країн Європейського Союзу, зіставлені з документами, що регулюють аналогічні сфери в українській практиці. Проаналізовані відмінності, які необхідні для усунення цих проблем, запропонований механізм імплементації вказаних відмінних рис в українське законодавство, що стане одним з вагомих кроків інтеграції України в ЄС і зіграє значну роль в посиленні мотивуючої функції оплати праці і підвищенні продуктивності праці в країні.

Біографії авторів

О. А. НИКИФОРОВА


Г. Г. СИДОРЕНКО


Посилання

Ізуїта, П. О. Основні напрями удосконалення правового регулювання охорони праці в умовах ринкової економіки / П. О. Ізуїта // Юридичний вiсник Причорномор’я. – 2011. – № 1(1) – С. 255–267.

Конституція України. Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – 141 с.

Про Положення про Державну інспекцію України з питань праці : Затв.: Указ Президента України 16.01.2013 № 19/2013 (19/2013) [Електр. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua

/laws/show/386/2011

Про деякі аспекти організації робочого часу: Директиви Ради № 2003/88/ЄЕС від 4 листопада 2003 року // Official Journal L 242, 12/11/2003, – P. 0029-0036.

Про мінімальні вимоги щодо безпеки і охорони здоров’я в робочих зонах: Директиві Ради №89/654/ЄЕС ЄЕС від 30 листопада 1989 року // Official Journal L 206, 11/01/1990, – P. 0013-0020.

Про охорону праці : Закон України : Введено в дію Постановою ВР № 2695-XII від 14.10.92, ВВР, 1992, № 49, ст.669. [Електр. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Щодо зобов’язання роботодавця повідомляти працівників про умови, які застосовуються при укладенні угод працевлаштування або до трудових відносин: Директиви Ради № 91/533/ СEC від 14 жовтня 1991 року // Official Journal L 106, 19/11/1991, – P. 005-0011.

Дердин, А. А. Принята общегосударственная программа на 2014-2018 г., а заодно откаточно-воровские механизмы. / А. А. Дердин // Все об охране труда. – 2014. – № 4. – С. 125–134.

Ивчук, Ю. Ю. Вопросы реформирования охраны труда в современных условиях. / Ю. Ю. Ивчук // Юридичний вiсник Причорномор’я. – 2013. – № 2(1). – С. 245-253.

Recommendation on the protection of workers' claims in the event of the insolvency № 180 / [Electronic resource]: – Mode of access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_168.

The Community Charter of the Fundamental Social Rights of Workers [Electronic resource]. – Mode of access: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_044.

##submission.downloads##

Як цитувати

НИКИФОРОВА, О. А., & СИДОРЕНКО, Г. Г. (2015). ПРОБЛЕМИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ ОХОРОНИ ПРАЦІ ДО СТАНДАРТІВ ЄС. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 93–97. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57074

Номер

Розділ

Статті