ОЦІНКА РИЗИКУ ВИХОДУ ЕКСПЕДИТОРА НА РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57073

Ключові слова:

ризик експедиторського підприємства, параметри попиту, вихід на ринок

Анотація

Мета. Метою дослідження є оцінка залежності ризику виходу експедиторського підприємства на транспортний ринок від параметрів попиту і тарифу на послуги. Методика. Для проведення експериментальних досліджень з визначення залежності ризику виходу експедитора на ринок від параметрів попиту (інтервалу надходження заявок) і його цінової політики (тарифу експедиторського підприємства на комплекс послуг, що надаються) розроблено імітаційну модель обслуговування підприємством потоку заявок. Результати. Проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що ризик експедиторського підприємства при виході на ринок монотонно зростає із збільшенням середнього інтервалу надходження заявок і монотонно зменшується із збільшенням тарифу експедитора. Наукова новизна. В роботі отримав подальший розвиток підхід до оцінки ризиків суб’єктів транспортного ринку на базі імітаційного моделювання основного технологічного процесу, який відрізняється від існуючих тим, що дозволяє врахувати комплексний вплив сукупності зовнішніх факторів на ефективність процесу експедиторського обслуговування. Практична значимість. Отримані результати можуть використовуватись для розробки рекомендацій із зниження ризиків виходу експедиторів на нові сегменти транспортного ринку.

Біографія автора

В. С. НАУМОВ

Посилання

Вітлінський, В. В. Ризикологія в економіці і підприємництві / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. – Київ : КНЕУ, 2004. – 480 с.

Дубров, А. М. Моделирование рисковых ситуаций в экономике и бизнесе / А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталёв, Т. П. Барановская. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 224 с.

Наумов, В. С. Оценка целесообразности работы экспедитора на рынке транспортных услуг / В. С. Наумов // Вісник економіки транспорту і промисловості : Зб. наук. праць – Харків : УкрДАЗТ, 2009. – Вип. 26. – С. 114–117.

Новосёлов, А. А. Основные понятия теории риска [Электронный ресурс] – Режим доступа : http://anov.narod.ru/lectures.htm.

Боровков, А. А. Теория вероятностей / А. А. Боровков. – Москва : Наука, 1986. – 432 с.

Наумов, В. С. Принципиальная структура имитационной модели процесса транспортно-экспедиторского обслуживания / В. С. Наумов // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2009. – № 11(141). – С. 169-174.

Наумов, В. С. Оценка спроса на транспортно-экспедиционные услуги / В. С. Наумов // Вісник Східноукраїнського національного універси-тету імені Володимира Даля. – 2010. – № 4(146). – С. 201–206.

##submission.downloads##

Як цитувати

НАУМОВ, В. С. (2015). ОЦІНКА РИЗИКУ ВИХОДУ ЕКСПЕДИТОРА НА РИНОК ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 88–92. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57073

Номер

Розділ

Статті