ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.15802/tstt2015/57072

Ключові слова:

електрифікація, поїздопотік, дільниця, імітаційна модель, енергоефективність, параметри поїздопотоку.

Анотація

Мета. Визначення основних заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком на залізничному напрямку Львівської залізниці Хриплин - Ходорів та аналіз впливу таких параметрів, як кількість поїздів на дільниці і довжина вантажного поїзда, на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку по даній дільниці. Методика. Для досягнення поставленої мети була проведена модернізація залізничного напрямку тепловозної тяги Хриплин – Ходорів, шляхом електрифікації, проведена економічна оцінка проекту та розроблені імітаційні моделі залізничної дільниці, за допомогою яких, проведено моделювання пропуску вантажних поїздів зі змінними параметрами поїздопотоку. На основі отриманих результатів визначені залежності основних параметрів поїздопотоку та їх вплив на загальні витрати електроенергії від пропуску змінного поїздопотоку. Результати. На основі проведених досліджень, для визначення раціональних параметрів поїздопотоків, розроблені функції витрат електроенергії по дільниці. За їхньою допомогою визначений вплив параметрів поїздопотоку на витрати електроенергії, затрачені на пропуск поїздів по дільниці. Визначено що оптимальним є пропуск вантажних поїздів довжиною 54-56 умовних вагона, а завантаження дільниці повинно складати 75-85 % від наявної пропускної спроможності (25 пар поїздів на добу). Загальна кошторисна вартість електрифікації напрямку – 469 750 тис. грн.; окупність проекту – 5,6 років; очікувана економічна ефективність – 163,45 млн. грн/рік; підвищення пропускної спроможності лінії – 25 %.З огляду на отримані результати пріоритетним розвитком залізничного транспорту під час можливого підвищення розмірів руху є електрифікація дільниць з тепловозною тягою, у зв’язку зі значною вартістю дизельного палива.  Наукова новизна. Удосконалена технологія визначення загальних витрат енергоресурсів на основі змінних параметрів поїздопотоків. Покращена система заходів щодо удосконалення процесу вантажних перевезень шляхом енергоефективного керування поїздопотоком. Розроблені імітаційні моделі окремої дільниці реального залізничного напрямку Львівської залізниці. Практична значимість. Використання розроблених заходів, щодо енергоефективного керування поїздопотоком дозволить знизити загальні витрати енергоресурсів на пропуск поїздопотоків, що, в свою чергу, призведе до зниження собівартості перевезень залізницею та сприятиме втіленню державної програми енергонезалежності на залізничному транспорті України.

Біографії авторів

Г. Я. МОЗОЛЕВИЧ


А. В. ТРОЯН


Посилання

Мозолевич, Г. Я. Вплив основних параметрів поїздопотоку на загальний прибуток залізниць / Г.Я. Мозолевич, А.В. Троян // Наука та прогрес транспорту. – 2015. – Вип. 3 (57). – С. 58-76.

Логвінова, Н. О. Зменшення експлуатаційних витрат за допомогою енергооптимального руху поїздів / Н. О. Логвінова, Д. О. Босий, О. М. Полях // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2012. – Вип. 42. – С. 110-113.

Максимчук, В. Ф. Електрифіація, як все починалось / В. Ф. Максимчук, І. І. Лагута, В. Г. Сиченко // Електрифікація транспорту. – 2011. – № 1. – С. 5-9.

Тяга поїздів: історія становлення і розвитку. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://odz.gov.ua/lean_pro/materials/20141223-143142--2014_12_23_1.pdf

Техніко-економічні порівняння різних видів тяги. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://helpiks.org/1-91163.html.

Кирилюк, Т .І. Удосконалення методу контролю втрат електроенергії в контактній мережі електрифікованих залізниць : автореф. дис. … канд. техн. наук : 15.04.13 / Кирилюк Тетяна Ігорівна . – Дніпропетровськ : ДНУЗТ, 2013. – 25 с.

Козаченко, Д .Н. Резервы времени при организации движения грузовых поездов по расписанию / Д. Н. Козаченко, Н. И. Березовый, В. О. Баланов, В.В. Журавель // Наука та прогрес транспорту. – 2015 р. – № 2 (56). – С. 105-115.

Козаченко Д. М. Моделювання роботи залізничного напрямку / Д. М. Козаченко, Г. Я. Мозолевич, О. В. Власюк // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна. – 2009. – Вип. 28. – С. 143-148.

Аністратенко, В. О. Математичне планування експериментів в АПК : навч. посіб. / В. О. Аністратенко, В. Г. Федоров. – Київ : Вища школа,1993. – 375 с.

Осипов, С. И. Основы электрической и тепловозной тяги / С. И. Осипов. – Москва: Транспорт, 1985. – 408 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

МОЗОЛЕВИЧ, Г. Я., & ТРОЯН, А. В. (2015). ЕНЕРГОЕФЕКТИВНЕ КЕРУВАННЯ ПОЇЗДОПОТОКОМ ЯК ЗАСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІЗНОГО ПРОЦЕСУ. Транспортні системи та технології перевезень, (10), 80–87. https://doi.org/10.15802/tstt2015/57072

Номер

Розділ

Статті